Všeobecné značení bezhalogenových kabelů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost allkabel s.r.o. paří mezi největší dodavatele kabelů a vodičů v České republice. Neustále rozšiřuje nabízený sortiment standardních, a především speciálních kabelů s cílem oslovit stále širší spektrum uživatelů.

Ty naleznou kabely a vodiče u všech významných velkoobchodních partnerů, jejichž prostřednictvím jsou produkty uváděny na trh.

V tomto článku se zaměřujeme především na bezhalogenové kabely, jejichž používání je stále častější a současně také dochází k různým záměnám ve specifikacích a požadavcích. Z těchto důvodů jsme si pro Vás, připravili přehledné značení silových a sdělovacích kabelů, včetně nejznámějších označení a pojmů.

Bezhalogenové kabely jsou nejčastěji označovány:

 • FRNC (Fire Retardant Non Corossive) – oheň retardující, nekorozivní
 • HFFR (Halogen Free Fire Retardant) – bezhalogenový, oheň retardující
 • LS0H (Low Smoke 0 Halogen) – nízký vývin kouře, nula halogenu
 • LSOH (Low Smoke Non Halogen) – nízký vývin kouře, žádný halogen
 • LSZH (Low Smoke Zero Halogen) – nízký vývin kouře, nula halogenu
 • LSFH (Low Smoke Free Halogen) – nízký vývin kouře, nízký halogen
 • OHLS (Zero Halogen, Low Smoke) – nula halogenu, nízký vývin kouře

Tato označení se často objevují ve specifikacích těchto kabelů a často vedou k diskuzím, o jaký se vlastně jedná kabel? Všechna tato označení platí pro stejný typ bezhalogenového kabelu. Jedná se pouze o různé zkratky, které vycházejí z anglického názvu. Kabel neobsahuje halogeny, korozivní a toxické prvky.
Materiály, které splňují tyto vlastnosti se nazývají bezhalogenové polymery (termoplasty). Výhodou těchto materiálů je, že neobsahují žádný halogenový prvek (chlór). Tyto materiály jsou méně hořlavé a během hoření nevzniká hustý optický dým, ani žádné toxické a korosivní plyny. Navíc mají tyto materiály lepší mechanické, chemické a elektrické vlastnosti než PVC. Veškeré bezhalogenové polymery vznikají polymerizací jejich monomerů (molekul), což jsou chemicko-technologické procesy, při kterých se monomery spojují v jednotlivé makromolekulární řetězce. Během hoření těchto materiálů se hydroxidy (hydroxidy hliníku, hydroxidy magnesia) rozkládají na kysličníky kovu ve tvaru bílého prášku, který se usadí na povrchu kabelu a vodu, která přechází ihned v páru. Vzniklá pára vytlačí z atmosféry vzdušný kyslík, potřebný pro hoření a vytváří tak další ochrannou atmosféru kolem kabelu. Při tomto procesu dochází ke spotřebě tepelné energie, která se odebere ohni energii (endochemická reakce).

bezhalogenove znaceni kabelu 2
Dalším pojmem, který bývá často zaměňován je samozhášivost a oheň nešířící kabel.
Samozhášivé kabely se vztahují k normě ČSN EN 60332-1-2 a platní pro PVC kabely.
Oheň nešířící kabely se vztahují k normě ČSN EN 60332-3-22 a platí na bezhalogenové kabely.
Často dochází k záměně těchto norem, vzhledem ke stejnému označení a rozdílnému číslování na konci této normy. Kabely PVC by nevyhověly zkoušce dle ČSN EN 60332-3-22 a naopak bezhalogenové kabely se nezkoušejí na tuto normu, vzhledem k přísnějším kritériím, které musí splnit oheň nešířící kabely.
Značení těchto kabelů není závazné i když byla vydána norma ČSN 347660-10 pro silové kabely, a tak řada výrobců má své vlastní označení, které se může lišit. Připravili jsme si pro Vás „Všeobecné značení bezhalogenových silových a sdělovacích kabelů“.

bezhalogenove znaceni kabelu 3

Všeobecné značení bezhalogenových silových kabelů

 1. část značení – jmenovité napětí
  1- jmenovité napětí Uo/U - 0,6/1kV
 2. část značení – materiál a provedení jádra
  C − Cu plné kulaté jádro třídy 1
  C2 − Cu lanované kulaté jádro třídy 2
  C5 − Cu lanované kulaté jádro třídy 5
  S − CuSn plné kulaté jádro třídy 1
  S2 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 2
  S5 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 5
 3. část značení – materiál izolace jádra
  X − síťovaný polyetylen
  H − oheň retardující, bezhalogenový materiál
  S − oheň retardující, ohniodolný bezhalogenový silikonový materiál
 4. část značení – provedení kabelu, vodiče
  A − ohebný kabel, vodič
  K − nestíněný kabel
  F − kabel celkově stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  FO − kabel celkově stíněný opletem CuSn drátky s CuSn lanovaným příložným vodičem, oplet může být proveden z Cu drátky s Cu lanovaným příložným vodičem
  KF − kabel s Cu stíněním, provedeným dvojitým ovinem Cu fólií
 5. část značení – plášť
  E, H − plášť z oheň retardujícího, bezhalogenního materiálu
 6. část značení za pomlčkou – požární vlastnosti
  -R − oheň nešířící dle ČSN EN 60332-3-22
  -V − oheň nešířící a ohniodolné dle ČSN EN 60332-3-22, ČSN IEC 60331-21. Značení může být doplněno značkou FE180 na popisu pláště. Ohniodolnost po dobu 180 minut.
 7. část značení – barevné provedení žil
  (O), (J) − dle ČSN 33 0166 ed. 2, nebo A, B, C, D dle ČSN EN 33 0165 ed.2
 8. část značení – dimenze (počet žil x průřez jádra)
 9. část značení – funkční schopnost kabelu na kabelovém nosném systému
  P-15, P30-R, P60-R, P90-R − klasifikace při normové teplotní křivce dle ČSN 73 0895, ZP27/2008
  PH-15, PH30-R, PH60-R, PH90-R − klasifikace při konstantní teplotě 842°C dle ČSN 73 0895, ZP27/2008.
  P(750)90-M, (P750)90-R − klasifikace při konstantní teplotě 750°C dle SGŘ 22-2012-01.
 10. část značení – kategorie třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0 dle ČSN EN 13501-6, ČSN 50575, acidita a konduktivita a1, a2 dle ČSN EN 60754-2
 11. část značení – řada písmenových skupin – další vlastnosti kabelu
  /st/ − prvek je samostatně stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  /sto/ − prvek je samostatně stíněný opletem z CuSn drátků a případně s CuSn lanovaným příložným vodičem. V případě požadavku zákazníka lze provést oplet prvku z Cu drátků a případně s Cu lanovaným příložným vodičem.
  WB − kabel je zabezpečen proti axiálnímu pronikání kapalin (vlhkosti) do duše kabelu bariérou
  ZE − lehké armování-kabel opleten FeZn kulatými plnými drátky (mechanická ochrana, stínění)
  SWA − těžké armování z ocelových kulatých plných drátů (Steel Wire Armoured cable)
 12. část značení – číslo technických podmínek (dle výrobce, požadavku zákazníka)
 13. část značení – číslo zakázky výrobce/pořadové číslo bubnu k dané zakázce (dle požadavku zákazníka)
 14. část značení – datum výroby
 15. část značení – výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU
 16. část značení – metráž – číselná hodnota vyrobených metrů

Značení třídy reakce na oheň (CPR)dle ČSN EN 13501-6, ČSN EN 50575

 1. B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200 s (20 min.) ≤ 15 MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm.
 2. s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/sa celkové množství vyvinutého kouře za 1200 s (20 min.) ≤ 50 m2
 3. d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1200 s (20 min.).
  d1- hořící částice, které po dopadu na zem hoří nejdéle 10 s.

Značení acidity a konduktivity dle ČSN EN 60754-2

 • a1 < 2,5 μS/mm a pH > 4,3
 • a2 < 10 μS/mm a pH > 4,3

bezhalogenove znaceni kabelu 4

bezhalogenove znaceni kabelu 5

Všeobecné značení bezhalogenových sdělovacích kabelů

 1. část značení – typ kabelu
  J – sdělovací a kontrolní kabel s jádry z Cu
 2. část značení – materiál a provedení jádra
  C − Cu plné kulaté jádro třídy 1 (značení dle požadavku zákazníka)
  C2 − Cu lanované kulaté jádro třídy 2
  C5 − Cu lanované kulaté jádro třídy 5
  S − CuSn plné kulaté jádro třídy 1
  S2 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 2
  S5 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 5
 3. písmeno – materiál izolace
  X − síťovaný polyetylen
  S − oheň retardující, ohniodolný bezhalogenový silikonový materiál
 4. část značení – provedení kabelu
  K − nestíněný kabel
  F − kabel celkově stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  FO − kabel celkově stíněný opletem CuSn drátky s CuSn lanovaným příložným vodičem, oplet může být proveden z Cu drátky s Cu lanovaným příložným vodičem.
  KF − kabel s Cu stíněním, provedeným dvojitým ovinem Cu fólií
 5. část značení – plášť
  E, H − plášť z oheň retardujícího, bezhalogenního materiálu
 6. část značení za pomlčkou – požární vlastnosti
  -R − oheň nešířící dle ČSN EN 60332-3-22
  -V − oheň nešířící a ohniodolné dle ČSN EN 60332-3-22, ČSN IEC 60331-23. Značení může být doplněno značkou FE 180 na popisu pláště. Ohniodolnost po dobu 180 minut.
 7. část značení – barevné provedení žil dle IEC 60189-2, nebo dle požadavku zákazníka
 8. část značení – dimenze (počet prvků x počet žil v prvku x průměr/průřez jádra)
  počet prvků (1x, 2x, 3x, 4x…)
  počet žil v prvku (2 – dvojkové, 3 – trojkové, 4 - čtyřkové)
  průměr jádra se uvádí pro plná, kulatá jádra třídy 1, průřez jádra se uvádí pro lanovaná kulatá jádra třídy 2, 5.
 9. část značení – funkční schopnost kabelu na kabelovém nosném systému
  P-15, P30-R, P60-R, P90-R − klasifikace při normové teplotní křivce dle ČSN 73 0895, ZP27/2008
  PH-15, PH30-R, PH60-R, PH90-R − klasifikace při konstantní teplotě 842°C dle ČSN 73 0895, ZP27/2008
  P(750)90-M, (P750)90-R − klasifikace při konstantní teplotě 750°C dle SGŘ 22-2012-01
 10. část značení – kategorie třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0 (d1) dle ČSN EN 13501-6, acidita a konduktivita a1, a2 dle ČSN EN 60754-2
 11. část značení – řada písmenových skupin – další vlastnosti kabelu
  /st/ − prvek je samostatně stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  /sto/ − prvek je samostatně stíněný opletem z CuSn drátků a případně s CuSn lanovaným příložným vodičem. V případě požadavku zákazníka lze provést oplet prvku z Cu drátků a případně s Cu lanovaným příložným vodičem.
  WB − kabel je zabezpečen proti axiálnímu pronikání kapalin (vlhkosti) do duše kabelu bariérou
  ZE − lehké armování-kabel opleten FeZn kulatými plnými drátky (mechanická ochrana, stínění)
 12. část značení – číslo technických podmínek - (dle výrobce, požadavku zákazníka)
 13. část značení – číslo zakázky výrobce/pořadové číslo bubnu k dané zakázce (dle požadavku zákazníka)
 14. část značení – datum výroby
 15. část značení – výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU
 16. část značení – metráž – číselná hodnota vyrobených m
 17. část značení – číslo technických podmínek (dle výrobce, požadavku zákazníka)
 18. část značení – číslo zakázky výrobce/pořadové číslo bubnu k dané zakázce (dle požadavku zákazníka)
 19. část značení – datum výroby
 20. část značení – výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU
 21. část značení – metráž – číselná hodnota vyrobených m

Značení třídy reakce na oheň dle (CPR) dle ČSN EN 13501-6, ČSN EN 50575

 1. B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200 s (20 min.) ≤ 15MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm.
 2. s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/s a celkové množství vyvinutého kouře za 1200 s (20 min.) ≤ 50 m2.
 3. d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1200s (20 min.),
  d1 – hořící částice, které po dopadu na zem hoří nejdéle 10s.

Značení acidity a konduktivity dle ČSN EN 60754-2

 • a1 < 2,5 μS/mm a pH > 4,3
 • a2 < 10 μS/mm a pH > 4,3

Věříme, že jsme Vám tímto pomohli objasnit některé informace, které se týkají bezhalogenových kabelů. Doufáme, že se i nadále budete obracet ve věcech obchodních a technických na naše kabelové centrum allkabel s.r.o. , které je Vám plně k dispozici.

allkabel s.r.o.
Skandinávská 989, 267 53, Žebrák
Telefon: +420 725 921 990
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.allkabel.eu

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku