Všeobecné značení bezhalogenových kabelů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Společnost allkabel s.r.o. paří mezi největší dodavatele kabelů a vodičů v České republice. Neustále rozšiřuje nabízený sortiment standardních, a především speciálních kabelů s cílem oslovit stále širší spektrum uživatelů.

Ty naleznou kabely a vodiče u všech významných velkoobchodních partnerů, jejichž prostřednictvím jsou produkty uváděny na trh.

V tomto článku se zaměřujeme především na bezhalogenové kabely, jejichž používání je stále častější a současně také dochází k různým záměnám ve specifikacích a požadavcích. Z těchto důvodů jsme si pro Vás, připravili přehledné značení silových a sdělovacích kabelů, včetně nejznámějších označení a pojmů.

Bezhalogenové kabely jsou nejčastěji označovány:

 • FRNC (Fire Retardant Non Corossive) – oheň retardující, nekorozivní
 • HFFR (Halogen Free Fire Retardant) – bezhalogenový, oheň retardující
 • LS0H (Low Smoke 0 Halogen) – nízký vývin kouře, nula halogenu
 • LSOH (Low Smoke Non Halogen) – nízký vývin kouře, žádný halogen
 • LSZH (Low Smoke Zero Halogen) – nízký vývin kouře, nula halogenu
 • LSFH (Low Smoke Free Halogen) – nízký vývin kouře, nízký halogen
 • OHLS (Zero Halogen, Low Smoke) – nula halogenu, nízký vývin kouře

Tato označení se často objevují ve specifikacích těchto kabelů a často vedou k diskuzím, o jaký se vlastně jedná kabel? Všechna tato označení platí pro stejný typ bezhalogenového kabelu. Jedná se pouze o různé zkratky, které vycházejí z anglického názvu. Kabel neobsahuje halogeny, korozivní a toxické prvky.
Materiály, které splňují tyto vlastnosti se nazývají bezhalogenové polymery (termoplasty). Výhodou těchto materiálů je, že neobsahují žádný halogenový prvek (chlór). Tyto materiály jsou méně hořlavé a během hoření nevzniká hustý optický dým, ani žádné toxické a korosivní plyny. Navíc mají tyto materiály lepší mechanické, chemické a elektrické vlastnosti než PVC. Veškeré bezhalogenové polymery vznikají polymerizací jejich monomerů (molekul), což jsou chemicko-technologické procesy, při kterých se monomery spojují v jednotlivé makromolekulární řetězce. Během hoření těchto materiálů se hydroxidy (hydroxidy hliníku, hydroxidy magnesia) rozkládají na kysličníky kovu ve tvaru bílého prášku, který se usadí na povrchu kabelu a vodu, která přechází ihned v páru. Vzniklá pára vytlačí z atmosféry vzdušný kyslík, potřebný pro hoření a vytváří tak další ochrannou atmosféru kolem kabelu. Při tomto procesu dochází ke spotřebě tepelné energie, která se odebere ohni energii (endochemická reakce).

bezhalogenove znaceni kabelu 2
Dalším pojmem, který bývá často zaměňován je samozhášivost a oheň nešířící kabel.
Samozhášivé kabely se vztahují k normě ČSN EN 60332-1-2 a platní pro PVC kabely.
Oheň nešířící kabely se vztahují k normě ČSN EN 60332-3-22 a platí na bezhalogenové kabely.
Často dochází k záměně těchto norem, vzhledem ke stejnému označení a rozdílnému číslování na konci této normy. Kabely PVC by nevyhověly zkoušce dle ČSN EN 60332-3-22 a naopak bezhalogenové kabely se nezkoušejí na tuto normu, vzhledem k přísnějším kritériím, které musí splnit oheň nešířící kabely.
Značení těchto kabelů není závazné i když byla vydána norma ČSN 347660-10 pro silové kabely, a tak řada výrobců má své vlastní označení, které se může lišit. Připravili jsme si pro Vás „Všeobecné značení bezhalogenových silových a sdělovacích kabelů“.

bezhalogenove znaceni kabelu 3

Všeobecné značení bezhalogenových silových kabelů

 1. část značení – jmenovité napětí
  1- jmenovité napětí Uo/U - 0,6/1kV
 2. část značení – materiál a provedení jádra
  C − Cu plné kulaté jádro třídy 1
  C2 − Cu lanované kulaté jádro třídy 2
  C5 − Cu lanované kulaté jádro třídy 5
  S − CuSn plné kulaté jádro třídy 1
  S2 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 2
  S5 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 5
 3. část značení – materiál izolace jádra
  X − síťovaný polyetylen
  H − oheň retardující, bezhalogenový materiál
  S − oheň retardující, ohniodolný bezhalogenový silikonový materiál
 4. část značení – provedení kabelu, vodiče
  A − ohebný kabel, vodič
  K − nestíněný kabel
  F − kabel celkově stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  FO − kabel celkově stíněný opletem CuSn drátky s CuSn lanovaným příložným vodičem, oplet může být proveden z Cu drátky s Cu lanovaným příložným vodičem
  KF − kabel s Cu stíněním, provedeným dvojitým ovinem Cu fólií
 5. část značení – plášť
  E, H − plášť z oheň retardujícího, bezhalogenního materiálu
 6. část značení za pomlčkou – požární vlastnosti
  -R − oheň nešířící dle ČSN EN 60332-3-22
  -V − oheň nešířící a ohniodolné dle ČSN EN 60332-3-22, ČSN IEC 60331-21. Značení může být doplněno značkou FE180 na popisu pláště. Ohniodolnost po dobu 180 minut.
 7. část značení – barevné provedení žil
  (O), (J) − dle ČSN 33 0166 ed. 2, nebo A, B, C, D dle ČSN EN 33 0165 ed.2
 8. část značení – dimenze (počet žil x průřez jádra)
 9. část značení – funkční schopnost kabelu na kabelovém nosném systému
  P-15, P30-R, P60-R, P90-R − klasifikace při normové teplotní křivce dle ČSN 73 0895, ZP27/2008
  PH-15, PH30-R, PH60-R, PH90-R − klasifikace při konstantní teplotě 842°C dle ČSN 73 0895, ZP27/2008.
  P(750)90-M, (P750)90-R − klasifikace při konstantní teplotě 750°C dle SGŘ 22-2012-01.
 10. část značení – kategorie třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0 dle ČSN EN 13501-6, ČSN 50575, acidita a konduktivita a1, a2 dle ČSN EN 60754-2
 11. část značení – řada písmenových skupin – další vlastnosti kabelu
  /st/ − prvek je samostatně stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  /sto/ − prvek je samostatně stíněný opletem z CuSn drátků a případně s CuSn lanovaným příložným vodičem. V případě požadavku zákazníka lze provést oplet prvku z Cu drátků a případně s Cu lanovaným příložným vodičem.
  WB − kabel je zabezpečen proti axiálnímu pronikání kapalin (vlhkosti) do duše kabelu bariérou
  ZE − lehké armování-kabel opleten FeZn kulatými plnými drátky (mechanická ochrana, stínění)
  SWA − těžké armování z ocelových kulatých plných drátů (Steel Wire Armoured cable)
 12. část značení – číslo technických podmínek (dle výrobce, požadavku zákazníka)
 13. část značení – číslo zakázky výrobce/pořadové číslo bubnu k dané zakázce (dle požadavku zákazníka)
 14. část značení – datum výroby
 15. část značení – výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU
 16. část značení – metráž – číselná hodnota vyrobených metrů

Značení třídy reakce na oheň (CPR)dle ČSN EN 13501-6, ČSN EN 50575

 1. B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200 s (20 min.) ≤ 15 MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm.
 2. s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/sa celkové množství vyvinutého kouře za 1200 s (20 min.) ≤ 50 m2
 3. d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1200 s (20 min.).
  d1- hořící částice, které po dopadu na zem hoří nejdéle 10 s.

Značení acidity a konduktivity dle ČSN EN 60754-2

 • a1 < 2,5 μS/mm a pH > 4,3
 • a2 < 10 μS/mm a pH > 4,3

bezhalogenove znaceni kabelu 4

bezhalogenove znaceni kabelu 5

Všeobecné značení bezhalogenových sdělovacích kabelů

 1. část značení – typ kabelu
  J – sdělovací a kontrolní kabel s jádry z Cu
 2. část značení – materiál a provedení jádra
  C − Cu plné kulaté jádro třídy 1 (značení dle požadavku zákazníka)
  C2 − Cu lanované kulaté jádro třídy 2
  C5 − Cu lanované kulaté jádro třídy 5
  S − CuSn plné kulaté jádro třídy 1
  S2 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 2
  S5 − CuSn lanované kulaté jádro třídy 5
 3. písmeno – materiál izolace
  X − síťovaný polyetylen
  S − oheň retardující, ohniodolný bezhalogenový silikonový materiál
 4. část značení – provedení kabelu
  K − nestíněný kabel
  F − kabel celkově stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  FO − kabel celkově stíněný opletem CuSn drátky s CuSn lanovaným příložným vodičem, oplet může být proveden z Cu drátky s Cu lanovaným příložným vodičem.
  KF − kabel s Cu stíněním, provedeným dvojitým ovinem Cu fólií
 5. část značení – plášť
  E, H − plášť z oheň retardujícího, bezhalogenního materiálu
 6. část značení za pomlčkou – požární vlastnosti
  -R − oheň nešířící dle ČSN EN 60332-3-22
  -V − oheň nešířící a ohniodolné dle ČSN EN 60332-3-22, ČSN IEC 60331-23. Značení může být doplněno značkou FE 180 na popisu pláště. Ohniodolnost po dobu 180 minut.
 7. část značení – barevné provedení žil dle IEC 60189-2, nebo dle požadavku zákazníka
 8. část značení – dimenze (počet prvků x počet žil v prvku x průměr/průřez jádra)
  počet prvků (1x, 2x, 3x, 4x…)
  počet žil v prvku (2 – dvojkové, 3 – trojkové, 4 - čtyřkové)
  průměr jádra se uvádí pro plná, kulatá jádra třídy 1, průřez jádra se uvádí pro lanovaná kulatá jádra třídy 2, 5.
 9. část značení – funkční schopnost kabelu na kabelovém nosném systému
  P-15, P30-R, P60-R, P90-R − klasifikace při normové teplotní křivce dle ČSN 73 0895, ZP27/2008
  PH-15, PH30-R, PH60-R, PH90-R − klasifikace při konstantní teplotě 842°C dle ČSN 73 0895, ZP27/2008
  P(750)90-M, (P750)90-R − klasifikace při konstantní teplotě 750°C dle SGŘ 22-2012-01
 10. část značení – kategorie třídy reakce na oheň B2ca, s1, d0 (d1) dle ČSN EN 13501-6, acidita a konduktivita a1, a2 dle ČSN EN 60754-2
 11. část značení – řada písmenových skupin – další vlastnosti kabelu
  /st/ − prvek je samostatně stíněný ALPET fólií s příložným CuSn drátkem
  /sto/ − prvek je samostatně stíněný opletem z CuSn drátků a případně s CuSn lanovaným příložným vodičem. V případě požadavku zákazníka lze provést oplet prvku z Cu drátků a případně s Cu lanovaným příložným vodičem.
  WB − kabel je zabezpečen proti axiálnímu pronikání kapalin (vlhkosti) do duše kabelu bariérou
  ZE − lehké armování-kabel opleten FeZn kulatými plnými drátky (mechanická ochrana, stínění)
 12. část značení – číslo technických podmínek - (dle výrobce, požadavku zákazníka)
 13. část značení – číslo zakázky výrobce/pořadové číslo bubnu k dané zakázce (dle požadavku zákazníka)
 14. část značení – datum výroby
 15. část značení – výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU
 16. část značení – metráž – číselná hodnota vyrobených m
 17. část značení – číslo technických podmínek (dle výrobce, požadavku zákazníka)
 18. část značení – číslo zakázky výrobce/pořadové číslo bubnu k dané zakázce (dle požadavku zákazníka)
 19. část značení – datum výroby
 20. část značení – výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU
 21. část značení – metráž – číselná hodnota vyrobených m

Značení třídy reakce na oheň dle (CPR) dle ČSN EN 13501-6, ČSN EN 50575

 1. B2ca – zkouška hoření kabelů ve svazku, kde celkové množství uvolněného tepla z kabelu za 1200 s (20 min.) ≤ 15MJ, maximální rychlost uvolňování tepla ≤ 30 kW, šíření čela plamene ≤ 1,5 m, index rychlosti růstu požáru ≤ 150 W.s-1, šíření plamene ≤ 425 mm.
 2. s1 – rychlost vývinu kouře ≤ 0,25 m2/s a celkové množství vyvinutého kouře za 1200 s (20 min.) ≤ 50 m2.
 3. d0 – žádné odkapávání hořících částic během 1200s (20 min.),
  d1 – hořící částice, které po dopadu na zem hoří nejdéle 10s.

Značení acidity a konduktivity dle ČSN EN 60754-2

 • a1 < 2,5 μS/mm a pH > 4,3
 • a2 < 10 μS/mm a pH > 4,3

Věříme, že jsme Vám tímto pomohli objasnit některé informace, které se týkají bezhalogenových kabelů. Doufáme, že se i nadále budete obracet ve věcech obchodních a technických na naše kabelové centrum allkabel s.r.o. , které je Vám plně k dispozici.

allkabel s.r.o.
Skandinávská 989, 267 53, Žebrák
Telefon: +420 725 921 990
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.allkabel.eu

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cervenec 2022

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2022

Číslo je zaměřené na spínací techniku, strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.

Najdete nás na Facebooku