Tepelná ochrana točivých motorů

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systémy tepelné ochrany jsou založeny na principu ochrany citlivých částí stroje před nadměrnými teplotami nebo sledování těchto částí. To vyžaduje volbu vhodného zařízení tepelné ochrany, které by vyhovovalo jak typu požadované ochrany, tak součásti stroje, která má být chráněna.

Tento článek stanovuje teplotu chráněných částí, která nemá být překročena, dojde-li k poruše stroje nebo špatnému zacházení se strojem dle normy ČSN EN 60034-11.

Požadavky nemají zaručovat „normální“ dobu života stroje pro všechny podmínky použití, ale spíše zabraňovat poruchovým stavům a zrychlenému předčasnému tepelnému stárnutí izolace vinutí. Požadavky vyplývají z kompromisu, protože úroveň ochrany nemá být nastavena ani tak nízko, aby ochrana vypínala zbytečně, ani tak vysoko, aby umožňovala trvalý provoz při teplotách, které budou závazně ovlivňovat životnost izolace vinutí.

tepelna_ochrana_1

Normální doba života izolace může být zajištěna pouze správným používáním a údržbou motoru. Častý provoz při vyšších teplotách, než jsou mezní hodnoty normální teploty, viz. IEC 60034-1, kterým nelze zabránit vestavěnou tepelnou ochranou bez rizika zbytečného vypínání, může vést ke značnému snížení doby života motoru. Je třeba vzít na vědomí, že doba života izolace vinutí se sníží přibližně na polovinu při každém zvýšení trvalé pracovní teploty o 8 K až 10 K.

Článek pojednává o požadavcích týkajících se používání tepelných chráničů a tepelných čidel vestavěných do vinutí statoru nebo umístěných na jiných vhodných místech asynchronních strojů kvůli jejich ochraně před závažným poškozením v důsledku tepelného přetížení. Platí pro stroje vyrobené podle IEC 60034-12 s mezními hodnotami napětí stanovenými v téže normě.

Stroje musí být schopné provozu při jmenovitém výkonu a při všech provozních podmínkách podle IEC 60034-1 bez aktivace zařízení tepelné ochrany. Zařízení tepelné ochrany musí omezovat teplotu vinutí v souladu s tabulkou 1 a 2.

Tepelná třída izolace 130(B) 155(F) 180 (H)
Maximální teplota izolovaného vinutí °C 145 170 195

Tab. 1: Maximální teploty vinutí pro přetížení s pomalou změnou

Ochrana před tepelnými přetíženími s pomalou změnou

Dojde-li k přetížení nebo jinému nesprávnému stavu, vyvolávajícímu nadměrné oteplení s pomalou změnou, musí systém tepelné ochrany zapůsobit tak, aby zabránil překročení teploty vinutí stroje nad hodnoty uvedené v tabulce 1.

Teplota vinutí musí být stanovena odporovou metodou podle požadavků uvedených v IEC 60034-1.

Mezní hodnoty tabulky 1 překračují rozsah tepelné třídy a bude-li motor provozován delší dobu s těmito hodnotami, doba života motoru se tedy zkrátí.

Některé z možností vzniku tepelného přetížení s pomalou změnou jsou tyto:

 • závady ve ventilaci nebo ventilačním systému, způsobené nadměrným množstvím prachu ve ventilačních kanálech, nebo spinou na vinutích nebo na chladicích žebrech kostry, atd.:
 • nadměrné zvýšení teploty okolí nebo teploty chladicího média;
 • postupné zvyšování mechanického přetížení;
 • delší pokles napětí, přepětí nebo nesouměrnost napájení stroje;
 • nadměrné zatížení motoru dimenzovaného pro přerušovaný chod nebo přerušované zatížení;
 • odchylky kmitočtu.

Mezní hodnoty maximální teploty vycházejí ze zkušeností se zřetelem na takové faktory, jako je teplota okolí, změny napájecího napětí a normální požadavky na spouštění motorů.

tepelna_ochrana_2

Ochrana před tepelnými  s rychlou změnou

Působí-li na motor tepelné přetížení s rychlou změnou, musí systém tepelné ochrany zapůsobit tak, aby zabránil překročení teploty vinutí motoru nad hodnoty uvedené v tabulce 2.

Nadproudové relé obvykle neposkytuje ochranu před opakovanými rychlými změnami přetížení a má se proto vzít v úvahu použití zařízení tepelné ochrany.

Tepelná třída izolace 130 (B) 155 (F) 180 (H)
Maximální teplota vinutí °C 225 240 260

Tab. 2: Maximální teploty vinutí pro přetížení s rychlou změnou

Teplota vinutí musí být stanovena z přímého měření, jako např. pomocí termočlánků, podle požadavků uvedených v IEC 60034-1.

Některé z možností vzniku tepelného přetížení s rychlou změnou jsou tyto:

 • zabrzdění motoru;
 • porucha fáze;
 • spouštění za abnormálních podmínek, např. s příliš velkou setrvačností, při příliš nízkém napětí,
 • s abnormálně vysokým zatěžovacím momentem;
 • náhlé a výrazné zvýšení zátěže;
 • opakované spouštění během krátké doby.

Mezní hodnoty maximální teploty vycházejí ze zkušeností se zřetelem na takové faktory, jako je teplota okolí, změny napájecího napětí a normální požadavky na spouštění motorů.

Teploty uvedené v tabulce 2 se nemají zaměňovat s pracovními teplotami tepelného chrániče nebo tepelného čidla, které musí být podstatně nižší než tyto hodnoty.

Opětné spuštění po vypnutí

Předtím, než se motor po vypnutí znovu spustí, je nutné se pokusit zjistit příčinu zapůsobení ochrany motoru.

Uvedené způsoby ochrany chrání rotorová vinutí pouze nepřímo. U velkých motorů (zejména 2-pólových motorů) a u motorů spouštěných se zátěžemi s velkou setrvačností je třeba věnovat zvláštní pozornost oteplení rotoru jak při spouštění, tak zejména poté, co došlo k vypnutí.

Zajištění zařízení umožňujícího automatické opětné spuštění strojů po vypnutí je věcí zvláštní dohody, přičemž je třeba si plně uvědomovat všechny důsledky spojené s bezpečností.

Literatura:

 • ČSN EN 60034-11
 • IEC 60034-12
 • IEC 60034-1

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku