Přiřazení měničů kmitočtu k motorům

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přidání měniče s proměnným kmitočtem značně zvyšuje možnosti pro zlepšení energetické účinnosti u mnoha systémů výkonových pohonů.

Přídavné náklady na měniče (typicky větší než na motory s vyšší účinností) a některé přídavné ztráty (které závisí na velikosti a konstrukci; typicky 2 % ... 5 % při normativním jmenovitém točivém momentu a otáčkách a 10 %...30 % při 25 % točivém momentu a otáčkách) vyžadují pečlivou analýzu aplikace.

První skupinou aplikací jsou čerpadla, ventilátory a podobná zařízení s měnícími se zatíženími, u nichž se točivý moment zvyšuje téměř s kvadrátem otáček motoru. Elektrický příkon motoru se bude zvyšovat s třetí mocninou otáček tehdy, když bude průtokový objem v uzavřených kanálech a potrubích regulován pouze klapkami a škrticími ventily. Pohon s proměnnými otáčkami (VSD) může hladce a plynule přizpůsobit elektrický příkon požadovanému průtokovému objemu a ztráty jsou podle toho sníženy. U tradičního řízení zatížení u víceotáčkových motorů nebo paralelně provozované soustavy více motorů se musí zvažovat, jestli mohou pracovat s nižšími náklady a menšími ztrátami. Ekonomický přínos VSD je vysoký, protože je možné větší zvýšení energetické účinnosti.
Druhou skupinou aplikací jsou pásové dopravníky, eskalátory, zdviže a podobná zařízení, u nichž je točivý moment víceméně nezávislý na otáčkách. Pohon s proměnnými otáčkami (VSD) může plynule měnit otáčky téměř z klidového stavu do plných otáček bez skoků a může tak minimalizovat potřebnou energii. Ve srovnání s první skupinou aplikací je přínos z hlediska nákladů a účinnosti menší, protože změna příkonu v závislosti na otáčkách je lineární.

prirazeni menicu 2018 1
Třetí skupina aplikací zahrnuje ty aplikace, které mají minimální změny zatížení a otáček, ale mohou mít prospěch z VSD v jiných ohledech, jako je měkký rozběh a zastavení, nebo požadavek na vysoký rozběhový moment. Hlavní výhodou není zvýšení energetické účinnosti, ale menší opotřebení dotyčných strojů. Pro měkký rozběh jsou k dispozici i jiná technická řešení, která vyžadují nižší náklady. Ve srovnání s měkkým rozběhem u pohonů s proměnnými otáčkami však tyto metody energii neuspoří.
U některých aplikací jsou motory předimenzovány a trvale pracují při dílčím zatížení (například 50 % nebo nižším). I když měnič s proměnným kmitočtem může zlepšit energetickou účinnost snížením vstupního napětí motoru, lepší dimenzování motoru pro nutné zatížení by bylo ekonomicky efektivnější a uspořilo by i více energie.
Pokud se nepoužijí přídavné sinusové filtry, budou motory provozované v pohonech s proměnnými otáčkami vystaveny špičkovým napěťovým impulzům, které jsou významně vyšší v porovnání s provozem ze sítě. Většina nových průmyslových elektrických motorů pro napájecí napětí až do 500 V má v dnešní době izolační systém, který si bez problémů s těmito napětími poradí. U vyšších napájecích napětí se má tento způsob napájení motorů posoudit podle normy ČSN CLC/TS 60034-25.

prirazeni menicu 2018 2
Když se modernizují stávající aplikace se staršími motory pomocí měničů s proměnným kmitočtem, má být kontaktován výrobce. Je také důležité stanovit maximální bezpečné provozní otáčky motoru pro případ, že síťový kmitočet (50 Hz nebo 60 Hz) musí být u VSD významně překročen. Takové informace jsou běžně dostupné v katalozích nebo výrobních dokumentacích (manuálech).
Pohon s proměnnými otáčkami se musí vybrat a nakonfigurovat na základě přesné znalosti typických provozních podmínek:

  • točivé momenty a otáčky požadované hnaným strojem;
  • snížení výkonu motoru v důsledku metody chlazení vzduchem (s vlastní nebo nucenou ventilací)

Důležité je, aby vlastnosti pohonu s proměnnými otáčkami co nejlépe odpovídaly požadovanému zatěžovacímu profilu a elektrickým vlastnostem motoru za účelem dosažení maxima výhod.

Účinnost měniče s proměnným kmitočtem

Měniče kmitočtu obvykle mají vysokou úroveň energetické účinnosti. Jako v případě motorů, jejich účinnost klesá při dílčím zatížení.
Tab. 1 udává složky ztrát měniče kmitočtu pro nejběžnější druhy průmyslových měničů (nízkonapěťové nepřímé napěťové měniče kmitočtu s neřízenými trojfázovými diodovými usměrňovači jako měničem na straně sítě) v rozsahu výkonu od 1 kW do 100 kW.
Pokles účinnosti měniče může vést ke snížení výstupního napětí pro motor. To může zabránit motoru v dosažení maximálních otáček a/nebo vyžadovat provoz v oblasti odbuzení, což sníží účinnost
motoru.

prirazeni menicu 2018 3

Účiník měniče kmitočtu

Účiník měničů se stejnosměrnými meziobvody je závislý pouze na konstrukci vstupního usměrňovače měniče. Konstrukcí motoru nebo zatěžováním motoru se účiník měniče neovlivní.
V důsledku obsahu harmonických vstupních proudů měničů kmitočtu musí být analyzován celkový účiník λ: Účiník λ = |Činný výkon P| / Zdánlivý výkon S
Účiník může být upraven téměř na hodnotu rovnou jedné pomocí měniče s aktivním usměrňovačem na straně sítě (aktivní vstupní část).
Protože měniče kmitočtu zlepšují účiník pouze na straně sítě, je energeticky nejúčinnější instalovat měnič tak blízko motoru, jak je to vhodné (decentralizovaná instalace).

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl duben 2020

ElektroPrůmysl.cz, květen 2020

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Rittal - The System. Faster – better – everywhere. Celek je vždy více než jen pouhý součet jednotlivých částí.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.