Frekvenční měniče Ultra-low harmonic – účinné řešení problémů s harmonickými

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kvalita elektrické energie je mimo jiné obvykle určována velikostí nízkofrekvenčního elektromagnetického rušení. Tímto rušením je míněno zejména zhoršení kvality síťového napětí rušením šířícím se po vedení distribučních sítí.

Vedle poklesů či přerušení napájecího napětí, dočasného přepětí či kolísání napětí jsou činitelem, negativně ovlivňujícím kvalitu energie v síti, tzv. harmonické. Protože mezi významné zdroje harmonických patří elektrické regulované pohony, využívají výrobci pohonů řadu různých způsobů, jak generování harmonických v pohonech snížit. V poslední době vykazují velmi dobré výsledky frekvenční měniče „Ultra-low harmonic“. Jaké řešení u nich bylo použito?

Harmonické

Zjednodušeně řečeno, průběh okamžité hodnoty napětí a proudu lze ideálně popsat harmonickou funkcí sinus či cosinus s určitou amplitudou, frekvencí a počáteční fází (obr. 1).
V reálných obvodech však průběhy okamžitých napětí a proudů těmto jednoduchým harmonickým funkcím neodpovídají – jsou deformované dalšími frekvenčními složkami (obr. 2). Nejčastěji se v této souvislosti hovoří o harmonických. Deformace či zkreslení napětí a proudů v napájecích sítích způsobují značnou řadu problémů, které mají dopad na funkci a provoz všech prvků soustavy.
Vedle kratší životnosti zařízení a jeho nespolehlivého provozu hrozí např. přehřátí a s ním spojené plýtvání energií způsobující větší ztráty u transformátorů, kabelů, kondenzátorů či motorů. U motorů může navíc dojít ke zvýšení hlučnosti. Oscilace momentu v rotoru pak může vést k mechanické rezonanci a zvýšeným vibracím. V případě kondenzátorů hrozí v nejvážnějších případech riziko exploze. Díky zkreslení sítě mohou také blikat elektronické displeje a svítidla, selhat počítače či měření dávat nepravdivé výsledky.

Ultra low harmonic 1

Ultra low harmonic 2

Frekvenční měniče a harmonické

Jedním ze zdrojů harmonických jsou elektrické regulované pohony, z nichž střídavé regulované pohony jsou v současné době nejpoužívanějšími. Zjednodušený průběh proudu odebíraný střídavým regulovaným pohonem s trojfázovým neřízeným můstkovým usměrňovačem v jeho měniči z napájecí sítě je na obrázku 3. Jestliže jej vyjádříme pomocí Fourierovy řady (tj. tento neharmonický proud rozložíme na součet sinusových proudů), pak dostaneme následující vztah:

Ultra low harmonic 3

ve kterém Im je amplituda odebíraného proudu, d je úhel vedení jedné diody usměrňovače a h je řád příslušné harmonické.

Ultra low harmonic 4
Z harmonické analýzy provedené pro tento odebíraný proud lze zjistit, že ve spektru harmonických proudu se objevují harmonické pouze určitých řádů, vyhovující tomuto vztahu:

h = (k ... p ) ± 1

kde h je řád příslušné harmonické, k je celé číslo a p je počet pulsů usměrňovače.
Harmonické proudu závisí na konstrukci pohonu, harmonické napětí jsou proudové harmonické vynásobené impedancí zdroje.
Generované proudové harmonické lze ovlivnit vhodnou konstrukcí měniče frekvence. Zejména pro vyšší výkony je možné použít vícepulzní (6, 12, 18 a 24 pulzní) zapojení vstupního diodového usměrňovače. Dalším významným konstrukčním prvkem ovlivňujícím harmonické jsou použité tlumivky, a to buď na střídavé straně (AC) nebo ve stejnosměrném meziobvodu (DC). Existuje řada různých způsobů, jimiž lze vliv harmonických snížit, přičemž snahou předních světových výrobců je emise harmonických potlačit přímo tam, kde vznikají.

Měniče frekvence „Ultra-low harmonic“

Zajímavou možností je využití měničů frekvence s nízkým obsahem harmonických „Ultra-low harmonic“ (ULH). Novinkou v této oblasti jsou měniče ACH580 ultra-low harmonic, které v nedávné době zařadila do svého portfolia společnost ABB a rozšířila tím ULH varianty i pro menší výkony. ABB nabízí ULH i u dalších skupin měničů jako je ACS880 či ACS2000 (pro VN) a lze je pak nabídnout v široké škále výkonů 4 kW – 3,68 MW (obr. 4).

Ultra low harmonic 5
Měniče frekvence ACH580 (obr. 5) jsou přednostně určeny pro čerpadla a ventilátory v HVAC (větrání, vytápění a klimatizace) aplikacích a jejich vlastnosti je možné ocenit např. v nemocnicích, datacentrech apod. ABB u nich použila dvě osvědčená řešení – prvním je aktivní vstupní sekce, kde je diodový usměrňovač nahrazen IGBT tranzistory. Výsledkem je nízký obsah harmonických a účiník rovný jedné (i při částečném zatížení).
Druhým osvědčeným řešením jsou LCL filtry (obr. 6). U měniče ACS880 je navíc i přímé řízení momentu, tzv. DTC. Toto řešení umožňuje eliminovat harmonické v celém rozsahu frekvencí, což odlišuje takto vybavené měniče od ostatních měničů na trhu.

Ultra low harmonic 6
LCL filtry, odstraňující vyšší frekvence, jsou konstrukčně integrovanou součástí střídače, takže není třeba počítat s dodatečnou instalací vně měniče. U měničů frekvence ACH580 je navíc vhodně použita modifikovaná konstrukce DC tlumivky (tzv. DC swinging choke) pro redukci THDi při částečném zatížení.
Mezi další způsoby snížení obsahu harmonických patří usměrňovače s PWM řízením, pasivní, aktivní a hybridní filtry pro odstranění harmonických generovaných rušícími zátěžemi, širokopásmové harmonické filtry, zvyšování zkratového výkonu sítě či oddělení rušících zátěží od citlivých zařízení.
Zajímavá je tabulka porovnání vybraných řešení pro redukování obsahu harmonických z různých hledisek. ULH měnič ABB ACS880 vykazuje nejmenší celkové harmonické zkreslení THDi = 3%.

Ultra low harmonic 7
Výhody ULH měničů ABB jsou tedy především následující:

 • Řešení je zabudované přímo v měniči – menší prostorové nároky i investiční náklady
 • Typické hodnoty pro plné zatížení THD proudu na vstupních svorkách jsou výrazně nižší, než vyžadují normy jako IEEE 519, IEC 61000-3-1 2 či G5/4
 • Low harmonic drive mají možnost zvyšovat napětí ve stejnosměrném meziobvodu na základě spínání, kdy dochází k hromadění energie v tlumivce a vybíjení (vektor nulového napětí) do kondenzátoru (činný vektor napětí). Lze pak použít měnič frekvence napájený ze sítě 400 V pro regulaci otáček motoru na jmenovité napětí 500 V nebo kompenzovat snížení napětí v síti (např. 360 V) na jmenovité napětí motoru (např. 400 V)
 • Low harmonic drive měniče frekvence s IGBT prvky v usměrňovači navíc přinášejí možnost kompenzace jalového výkonu, a to na základě:
  - pevného řízení kvar,
  - pevného řízení cosφ,
  - zadání reference Q prostřednictvím analogového vstupu,
  - zadání reference Q prostřednictvím Fieldbusu
  Je však třeba správně vypočíst proudy a patřičně nadimenzovat měnič. Při kompenzaci jalového výkonu vznikají větší ztráty, neboť dochází ke spínání při maximálním proudu a mohlo by docházet k přehřívání vstupní sekce.
 • Nejsou nutné externí filtry a transformátory s více vinutími
 • Energeticky úsporný provoz
 • Není třeba předimenzovávat trafo. Např. pro 1 MW se volí 1,35 MVA trafo a pro 12ti puls třívinuťové, pro UHL systém postačí 1,1 MVA trafo, dvouvinuťové
 • Odolnost vůči harmonickým generovaným jinými zařízeními (spolehlivý chod)
 • Vyšší spolehlivost a delší životnost
 • Účiník rovný 1 i pro různá zatížení

Ultra low harmonic 8

Výpočet harmonických

Kromě měničů nabízí ABB také softwarový nástroj DriveSize na výpočet harmonického zkreslení. S jeho pomocí lze harmonické počítat buď na úrovni jednotlivých pohonů, nebo na úrovni transformátoru. Zdarma poskytovanou verzi tohoto nástroje si lze stáhnout na internetových stránkách ABB (http://new.abb.com/drives/software-tools/drivesize).
Z výše uvedeného je zřejmé, že je vždy třeba zvážit všechny aspekty místní instalace a na základě požadovaných parametrů tak zvolit správné řešení regulovaného pohonu.

ABB s.r.o.
BB Centrum
Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4
Tel.: 800 312 222
www.abb.cz/pohony

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2024

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.

Najdete nás na Facebooku