Umístění a typ přepěťových ochran

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Přepěťové ochrany musí být instalovány co nejblíže k začátku instalace. Pro ochranu před účinky blesku a spínacích přepětí musí být použity přepěťové ochrany (SPD) typu 2.

Jestliže je budova vybavena vnějším systémem ochrany před bleskem nebo je ochrana před účinky přímého úderu blesku předepsána jiným způsobem, musí být použity přepěťové ochrany (SPD) typu 1, jak uvádí norma ČSN 33 2000-5-534.
Jestliže budova není vnějším systémem ochrany před bleskem vybavena, avšak jestliže je třeba vzít v úvahu možnost přímého úderu blesku do venkovních vedení mezi posledním stožárem a vstupem do instalace budovy, může být rovněž zvolena přepěťová ochrana (SPD) typu 1 instalovaná na začátku instalace nebo v jeho blízkosti.

spd 2017 1
Začátek takovéto instalace může být místo, kde napájení vstupuje do budovy, nebo hlavní rozváděč. Podle výrobkových norem je značení přepěťových ochran následující:

  • pro přepěťové ochrany (SPD) typu 1: buď „Type 1" a/nebo „spd 2017 5" (T1 ve čtverci);
  • pro přepěťové ochrany (SPD) typu 2: buď „Type 2" a/nebo „spd 2017 6" (T2 ve čtverci);
  • pro přepěťové ochrany (SPD) typu 3: buď „Type 3" a/nebo „spd 2017 7" (T3 ve čtverci).

Doplňující přepěťové ochrany (SPD) typu 2 nebo typu 3 mohou být zapotřebí, aby dostatečným způsobem chránily instalaci a musí být umístěny v pevné instalaci ve směru toku energie, například podružných rozváděčích nebo v zásuvkách. Tyto přepěťové ochrany (SPD) nesmí být použity, aniž by přepěťové ochrany (SPD) byly instalovány na začátku instalace, a musí být koordinovány s přepěťovými ochranami (SPD) umístěnými před nimi, tj. proti směru toku energie.
Jestliže SPD typu 1 není schopna zajistit ochranu, musí být doplněna koordinovanou SPD typu 2 nebo typu 3, aby byla zajištěna požadovaná napěťová ochranná hladina.
Doplňující přepěťové ochrany (SPD) typu 2 nebo typu 3 mohou být zapotřebí v blízkosti citlivých zařízení, aby toto zařízení dostatečně chránily, a musí být koordinovány s přepěťovými ochranami (SPD) umístěnými před nimi, tj. proti směru toku energie.
Takové doplňující přepěťové ochrany (SPD) mohou být součástí pevné elektrické instalace nebo se může jednat o přenosné přepěťové ochrany (SPD).
Doplňující přepěťové ochrany (SPD) mohou být zapotřebí, aby zajistily ochranu před přechodným přepětím týkajícím se ohrožení přicházejících z dalších zdrojů, jako jsou:

  • spínací přepětí způsobovaná spotřebiči umístěnými v instalaci;
  • přepětí na dalších vstupujících vedeních, jako jsou telefonní vedení, připojení k internetu;
  • přepětí na dalších vedeních napájejících ostatní objekty, jako jsou přidružené budovy, venkovní instalace/osvětlení, silová vedení napájející vnější senzory;

v jejichž případě je možno uvažovat s instalováním přepěťových ochran (SPD) umístěných co nejblíže ke zdroji takových ohrožení. Více informací je možno nalézt v normě ČSN CLC/TS 61643-12.
Přítomnost přepěťových ochran instalovaných ve směru toku energie, tzn. za rozváděčem (např. v zásuvkách) musí být v tomto rozváděči trvale označena (např. štítkem).

spd 2017 2

Požadavky na ochranu před přechodným přepětím

Ochrana před přechodným přepětím může být zajištěna:

  • mezi živými vodiči a ochranným vodičem PE (obvyklý mód ochrany);
  • mezi živými vodiči (protifázový mód ochrany).

Připojením typu CT1 se zajišťuje především obvyklý mód ochrany. Jestliže je zapotřebí také protifázový mód ochrany, tak to ve většině případů vyžaduje doplňující přepěťové ochrany (SPD) mezi živými vodiči.
Připojením typu CT2 se zajišťuje kombinaci obvyklého módu ochrany a protifázového módu ochrany.
Ochrana mezi živými vodiči a PE (včetně nulového vodiče k PE, jestliže je nulový vodič použit) je povinná.
Ochrana mezi vodiči vedení a nulovým vodičem (jestliže je nulový vodič použit) se doporučuje, aby byla zajištěna ochrana zařízení.
Ochrana mezi vodiči vedení (v případě více fází) je nepovinná.
Některá zařízení mohou vyžadovat obojí, jak obvyklý mód ochrany (pro impulzní výdržná napětí), tak protifázový mód ochrany (pro zajištění odolnosti vůči impulzům).
Například elektronická zařízení třídy I nebo třídy II s připojením FE (k pracovnímu uzemnění) vyžadují obvyklý mód ochrany, stejně jako protifázový mód ochrany, aby byla zajištěna celková ochrana před přechodnými přepětími vzniklými v důsledku spínání nebo před přepětími atmosférického původu.

spd 2017 3

Typy připojení

Připojení typu CT1 (např. v konfiguraci 3+0 nebo 4+0): sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým živým vodičem (vodičem vedení a nulovým vodičem, pokud je) a PE nebo mezi každým vodičem vedení a vodičem PEN.
Dva příklady připojení typu CT1 pro použití ve třífázové síti jsou představeny na obrázku 2 a obrázku 3.
Připojení typu CT2 (např. v konfiguraci 3+1): sestava SPD zajišťující mód ochrany SPD mezi každým vodičem vedení a nulovým vodičem a mezi nulovým vodičem a PE.
Příklad připojení typu CT2 pro použití ve třífázové síti je představený na obrázku 4.

spd 2017 4

Jestliže se přepěťové ochrany (SPD) zapojí do sestavy, měla by se pozornost věnovat volbě parametrů přepěťových ochran (SPD) připojených mezi N a PE, v závislosti na typu připojení.
V sítích TN-S nebo TN-C-S může být SPD mezi nulou a PE vynechána, jestliže vzdálenost mezi bodem rozdělení vodiče PE a vodiče N a umístěním instalovaných přepěťových ochran (SPD) je menší než 0,5 m nebo jestliže bod rozdělení a přepěťové ochrany (SPD) jsou umístěny ve stejné rozvodnici.
Jestliže vodič vedení je uzemněn, považuje se z hlediska uplatnění tohoto článku za technický ekvivalent nulového vodiče. Nicméně správná volba parametrů SPD v takovém případě vyžaduje zvláštní rozvahu.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2022

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Monitorování systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Termokamera pro mobilní telefon - HMINI1 Modul pro mobilní telefon s OS Android a USB-C, rozlišení 160x120 a 25 Hz snímkování.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku