Rozšířené funkce u elektronických relé na přetížení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Tento článek pojednává o rozšířených funkcích v elektronických relé na přetížení, které přímo nesouvisejí s přepěťovou ochranou. Všechny funkce zahrnuté do těchto relé na přetížení, na něž se nevztahuje tato norma, mají splňovat požadavky příslušných norem pojednávajících speciálně o těchto funkcích.

Článek dále platí jen pro elektronická relé určená pro používání ve střídavých obvodech.
Přístroje reagující na reziduální rozdílové proudy, se používají jako ochranné systémy. Takové přístroje se často používají ve spojení s elektronickými relé na přetížení nebo jako nedílná součást těchto relé pro detekci reziduálního proudu v instalaci nebo v motoru. Cílem je zajištění přídavné ochrany proti ohni a jiným nebezpečím, která se mohou objevit v důsledku zemního spojení trvalého charakteru, a které není možné zjistit funkcí nadproudové ochrany. Chování vyvolané přítomností stejnosměrné složky se nebere v úvahu.

rele pretizeni 1

Třídění elektronických relé na přetížení:

 • a) Relé nebo spoušť pro asymetrii proudu a napětí.
 • b) Přepěťové relé nebo spoušť.
 • c) Relé nebo spoušť snímající reziduální proud (zemní spojení).
 • d) Relé nebo spoušť citlivé na reverzaci fází.

Typy relé

Typ A: Elektronické relé na přetížení typu A je relé, které vyvolá vypnutí spínacího přístroje na všech úrovních poruchového proudu.
Typ B: Elektronické relé na přetížení typu B je relé, které nevyvolá vypnutí spínacího přístroje nad úrovní nastaveného proudu U (blokovací proud).

Technické požadavky

Meze činnosti elektronických relé na přetížení na reziduální proud

Elektronické relé na přetížení na reziduální proud ve spojení se spínacím přístrojem musí zapůsobit, aby vypnulo spínací přístroj podle požadavků uvedených v tab. 1. U relé nebo spouští s rozsahem nastavení reziduálního proudu, musí být mez činnosti relé ověřena při nejnižším a nejvyšším nastavení.

Násobky nastavení reziduálního proudu Doba vybavení Tp
ms
≤ 0,9 žádné vypnutí
1,1 10 < Tp < 1000

Meze činnosti elektronických relé snímajících reziduální proud typu B

Platí předchozí odstavec s tímto doplňkem: Elektronické relé snímající reziduální proud typu B ve spojeni se spínacím přístrojem, nesmí vyvolat činnost spínacího přístroje za přítomnosti reziduálního poruchového proudu, když poruchový proud v jakékoliv fázi dosáhne nebo překročí 95 % úrovně nastaveného proudu Iic a musí zapůsobit, aby vypnulo zařízení, když poruchový proud v jakékoliv fázi je 75 % nebo menší než Iic.

Meze činnosti relé pro asymetrii napětí

Relé pro asymetrii napětí ve spojení se spínacím přístrojem musí zapůsobit, aby vypnulo spínací přístroj v rozsahu 120 % časového nastavení, a musí zapůsobit, aby zabránilo zapnutí spínacího přístroje, pokud je asymetrie napětí větší, než 1,2 násobek nastavení asymetrie napětí.

Meze činnosti relé pro reverzaci fází

Relé pro reverzaci fází ve spojení se spínacím přístrojem musí dovolit zapnutí zařízení, když sled fází napětí na straně sítě spouštěče je stejný jako nastavení sledu fází napětí. Po záměně dvou fází musí relé pro reverzaci fází zabránit zapnutí zařízení.

rele pretizeni 2

Meze činnosti relé pro asymetrii proudu

Relé pro asymetrii proudu ve spojení se spínacím přístrojem musí zapůsobit, aby vypnulo zařízení v rozsahu 120 % časového nastavení, když je asymetrie proudu větší, než 1,2 násobek nastavení asymetrie proudu.

Meze činnosti přepěťových relé a spoušti

 • a) Pracovní napětí
  Přepěťové relé nebo spoušť ve spojení se spínacím přístrojem musí zapůsobit, aby vypnuly zařízení, a musí zapůsobit, aby zabránily zapnutí zařízení, když je napájecí napětí vyšší než stanovená hodnota, pokud je použita, nebo vyšší než 110 % jmenovitého napětí relé nebo spouště po stanovenou dobu trvání.
 • b) Doba činnosti
  U přepěťového relé nebo spouště se zpožděním musí být časové zpoždění měřeno od okamžiku, kdy napětí dosáhne pracovní hodnoty, do okamžiku, kdy relé nebo spoušť uvede do činnosti spoušť zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, únor 2024

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, nouzové osvětlení, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku