Proudové chrániče - 1. díl

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dnešní době je k dispozici velký sortiment typů proudových chráničů s různými vlastnostmi, se kterými je bez problémů možné zajistit vysokou míru bezpečnosti a současně vyřešit i problémy s nežádoucím vypínáním. Obě hlediska jsou důležitá a tomu je třeba podřídit výběr vhodných typů.

Proudové chrániče s citlivostí do 30 mA se používají pro doplňkovou ochranu, která znamená největší přínos pro zlepšení bezpečnosti u koncových obvodů. Druhou oblastí použití je ochrana v případě poruchy. Výběr citlivosti je závislý na podmínkách dané sítě. V sítích TT je použití v naprosté většině případů povinné, v sítích TN se proudové chrániče použijí jen v případech, kdy nevyhovuje hodnota impedance smyčky poruchového proudu a výběr citlivosti není kritický. Jako třetí oblast použití je ochrana proti požárům od plazivých proudů, kde se vyžaduje citlivost do 300 mA. Ve všech uvedených případech je nutné zohlednit i další vlivy, které jsou důležité pro správný výběr příslušného typu a vypínací charakteristiky. Vzhledem k různorodým typům instalací (bytové, zvláštní podmínky, průmysl, aj.) je nutné zvažovat výběr vhodného typu a provedení, aby byla zajištěna správná funkce, ale současně je nutné zohlednit i ekonomickou stránku.
Základní požadavky na konstrukci a zkoušení, které musí výrobci splňovat jsou uvedeny ve výrobkových normách, které jsou plně ve shodě s mezinárodním zněním (viz označení ČSN EN, případně ČSN IEC).

stepan proudove chranice 2

Typy proudových chráničů podle citlivosti na různé druhy reziduálních proudů

Zaměříme-li pohled na vlivy stejnosměrných proudů, které mohou negativně ovlivnit chování proudových chráničů, musíme vzít na vědomí současný stav technických norem. Donedávna se běžně uvádělo členění proudových chráničů pouze na typy AC, A a B, jak bylo uvedeno v obecné normě ČSN IEC 755: Proudové chrániče. Podrobnosti pro typy AC a A jsou uvedeny v ČSN EN 61008 a dalších. V roce 2014 byla zavedena norma ČSN EN 62423, kde jsou popsány vlastnosti typů B a F. Vedle uvedených typů je možné vybírat i z více dalších variant podle toho, jaký typ výrobce navrhne a pro jaký účel použití se předpokládá.
V obvodech, kde při poruše na neživou část existuje riziko, že se vyskytne pouze střídavý reziduální proud, se použije nejběžnější typ AC. Toto je případ domovních instalací, kde se používají převážně odporové a induktivní zátěže. Pokud se ale vedle čistě střídavého reziduálního proudu může za usměrňovači vyskytnout i pulzující stejnosměrný reziduální proud, kdy proud opakovaně prochází nulou a pak se použije typ A. Navíc je možné, aby byl střídavý reziduální proud superponovaný na stejnosměrné složce, která nepřekročí hodnotu 6 mA. Z praktického pohledu je ale těžké zjistit skutečnou hodnotu stejnosměrné složky a proto je dobré postupovat podle doporučení pro výběr vhodných typů. V obvodech s výkonovými usměrňovači a měniči, s možným výskytem všech možných druhů reziduálních proudů od střídavého až po hladký stejnosměrný, se použije typ B, případně některá z jeho variant).

  • Proudové chrániče typu AC jsou určeny jen pro střídavé reziduální proudy. Pulzující stejnosměrné (DC) složky reziduálního proudu mohou mít za následek snížení reakční citlivosti, nebo až zablokování jejich vybavení (podle EN 61008).
  • Proudové chrániče typu A pro střídavé a pulzující stejnosměrné reziduální proudy, případně i s přítomností podílu malé hodnoty hladkého stejnosměrného reziduálního proudu do 6 mA (podle ČSN EN 61008).
  • Proudové chrániče typu F jsou speciální variantou typu A s upravenou frekvenční charakteristikou, která zohledňuje citlivost na vysoké frekvence. Hodnota hladkého stejnosměrného reziduálního proudu je do 10 mA. S typem F se setkáváme po zavedení ČSN EN 62423 ed.2 (2014). Z hlediska použití se ale nejedná o zcela nové řešení, jeho předchůdcem typ U (něm. Umrichterfest – odolnost před vybavením pro měniče), který byl zaveden na trh téměř před dvaceti lety, kdy ještě nebyla k dispozici definice typu F. Vyznačuje se speciálním průběhem frekvenční charakteristiky ve tvaru písmene V, která kompenzuje nárůst zemního svodového proudu. Vlastnosti typů U a F jsou velmi podobné.
  • Proudové chrániče typu B pro všechny druhy reziduálních proudů tj. střídavé, pulzující stejnosměrné a hladké stejnosměrné reziduální proudy (podle ČSN IEC 755 a ČSN EN 62423 ed.2). Stejnosměrný reziduální proud se může vyskytnout v průmyslových a komerčních instalacích (případně také i v domovních instalacích), kde se používají frekvenční měniče, fotovoltaické elektrárny a další zařízení s výkonovými polovodičovými prvky. Z pohledu frekvence je jejich funkce zaručena do 2 kHz v předepsaných tolerancích. Citlivost chráničů typu B významně zvyšuje bezpečnost, ale vzhledem ke složité konstrukci je nutno počítat i s vyšší cenou.

stepan proudove chranice 1

Podle účelu použití se nabízí i další varianty typu B (označení se může lišit podle zavedených typů výrobců).

  • Proudové chrániče typu Bfq pro všechny druhy reziduálních proudů a navíc má upravenou vypínací charakteristiku podle požadavků na ochranu před požáry s vypínacím reziduálním proudem do 420 mA, pro frekvenci do 20 kHz (požadavky na fotovoltaické elektrárny). Toto provedení splňuje požadavky na požární ochranu podle německých norem VDE 0664-440, což je vyžadováno Asociací německých pojišťoven a k nám se dostává spolu s projekty původně navrženými pro Německo.
  • Proudové chrániče typu B+ pro všechny druhy reziduálních proudů s upravenou vypínací charakteristikou a frekvenčním rozsahem do 20 kHz. Jsou odolné proti vybavení vlivem unikajících proudů v obvodech s výkonnými frekvenčními měniči (podle ČSN EN 62423 ed. 2).

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2023

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku