Proč vybavuje proudový chránič, aneb jak potlačit nežádoucí vybavení proudových chráničů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Proudové chrániče jsou nezbytnou součástí moderních elektroinstalací, jejichž hlavním úkolem je ochrana osob před úrazem elektrickým proudem a zároveň ochrana před vznikem požáru způsobeného únikem proudu do konstrukčních částí elektrických zařízení.

Avšak v praxi se můžeme setkat s nežádoucím vybavením chráničů, které může způsobovat výpadky a komplikace v elektroinstalaci. V tomto článku se zaměříme na to, proč k těmto nechtěným jevům dochází a jak lze takové události minimalizovat.

Nejprve je důležité pochopit princip fungování proudového chrániče. Jeho základní funkcí je detekce rozdílu mezi proudem tekoucím do obvodu a proudem odcházejícím. V normálním stavu by tyto proudy měly být stejné. Pokud dojde k úniku proudu mimo obvod (například když člověk přijde do styku s neizolovanou částí elektrického zařízení), proudový chránič zaznamená rozdíl v proudění a v řádu milisekund odpojí elektrický obvod od zdroje napájení.

rcd vybaveni 2024 1

Nežádoucí vybavení proudového chrániče může být způsobeno několika faktory

Přechodové proudy
Při spínání některých zařízení, jako jsou například zdroje světla s elektronickými předřadníky, může dojít k vzniku krátkých přechodových proudů, které mohou vyvolat nežádoucí vybavení chrániče.

Netěsnosti izolace - unikající proudy
V důsledku stárnutí izolace nebo mechanického poškození může dojít k malým únikům proudu, které mohou proudový chránič neúmyslně vybavit.

Kapacitní proudy
V dlouhých nebo nevhodně položených kabelech se mohou vyskytovat kapacitní účinky, které vedou k malým únikům proudu.

rcd vybaveni 2024 2

Jak minimalizovat nežádoucí vybavení proudových chráničů?

Výběr vhodného typu proudového chrániče
Na trhu existují různé typy chráničů (typ AC, A, F, B), které jsou odolné vůči různým druhům únikových proudů a typy G a S s časovým zpožděním. Výběr vhodného typu proudového chrániče je klíčový pro zamezení nechtěného vybavení.

Použití filtrů
K potlačení přechodových proudů mohou pomoci přístroje jako jsou filtry nebo tlumivky, které jsou schopny tyto proudy eliminovat.

Pravidelná údržba a kontrola elektroinstalace
Pravidelné kontroly a měření izolačních odporů mohou odhalit a předejít problémům spojeným s netěsnostmi izolace.

Kvalitní instalace a správné vedení kabeláže
Správně provedená instalace a vedení kabelů může minimalizovat kapacitní účinky a zamezit nežádoucímu vybavení chráničů.

Omezení počtu zařízení na jednom obvodu
Rozdělení zařízení do více obvodů může snížit pravděpodobnost vzniku přechodových proudů a tím i nechtěného vybavení chrániče.

Závěrem je třeba zdůraznit, že použití proudových chráničů je zásadní pro zajištění bezpečnosti elektroinstalace. Při správném výběru, instalaci a údržbě lze výrazně snížit riziko nežádoucího vybavení a zajistit tak spolehlivý a bezpečný provoz elektrických zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku