Požadavky na spojitost uzemnění zajišťujícího ochranu před následky poruch v rozváděči třídy I

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Každý rozváděč musí mít ochranný vodič pro usnadnění automatického odpojení napájení pro ochranu před následky zemních poruch v rozváděči třídy I a ochranu před následky zemních poruch ve vnějších obvodech napájených prostřednictvím rozváděčů třídy I a třídy II.

V případě rozváděčů třídy II, smí být ochranný vodič do rozváděče začleněný, ale také do něj začleněný být nemusí. Pro rozváděč třídy II je přípustné vést ochranný vodič vně rozváděče.

Kryt může, ale také nemusí, být součástí ochranného obvodu.
Všechny neživé části rozváděče musí být spojeny navzájem a připojeny k ochrannému vodiči napájení, nebo přes uzemňovací vodič k uzemňovací soustavě.
Tato propojení smí být provedena buď kovovými šroubovými spoji, svařením nebo jinými vodivými spoji, nebo samostatným vodičem zajišťujícím spojitost uzemnění.

spojitost uzemneni 2023 1
U kovových částí rozváděče, kde jsou použity povrchové úpravy odolné proti otěru (například destiček ucpávky s práškovými povlaky) vyžaduje propojení zajišťující spojitost uzemnění odstranění nebo průnik povlaku. Pro spojitost těchto spojů musí platit toto:

  • a) Když je část rozváděče odstraněna, například kvůli běžné údržbě, spojitost uzemnění pro zbývající část rozváděče nesmí být přerušena. Prostředky použité pro smontování různých kovových částí rozváděče jsou považovány za dostatečné pro zajištění spojitosti uzemnění, pokud přijatá opatření zajišťují trvalou dobrou vodivost. Ohebné nebo poddajné kovové elektroinstalační trubky nesmí být jako ochranné vodiče použity, pokud nejsou k tomuto účelu určeny.
  • b) Pro víčka, dveře, krycí panely a podobné části jsou obvyklé kovové šroubové spoje a kovové závěsy považovány za dostatečné pro zajištění spojitosti, pokud k nim není upevněno žádné elektrické zařízení kromě zařízení, která jsou součástí sítě PELV nebo SELV.

Jestliže jsou k víčkům, dveřím nebo krycím panelům připevněna zařízení s napětím přesahujícím meze pro sítě PELV nebo SELV, podle toho, co přichází v úvahu, musí být pro zajištění spojitosti uzemnění přijata doplňující opatření. Tyto části (víčka, dveře nebo víka) musí být vybaveny ochranným vodičem (PE) o průřezu odpovídajícím tab. 1 v závislosti na nejvyšším jmenovitém pracovním proudu /e připevněného zařízení. Pokud je jmenovitý provozní proud připojených zařízení menší nebo roven 16 A, musí být alternativně zajištěno rovnocenné elektrické připojení speciálně navržené a ověřené pro tento účel (např. posuvný kontakt, závěsy chráněné proti korozi).

spojitost uzemneni 2023 2
Neživé části zařízení, které nemohou být propojeny pro zajištění spojitost uzemnění upevňovacími prostředky zařízení, musí být k uzemňovací soustavě rozváděče připojeny vodičem, jehož průřez je zvolen podle tab. 1.
Určité neživé části rozváděče, které nepředstavují nebezpečí, nemusí být s uzemňovací soustavou spojeny buď:

  • proto, že není možné se jich dotknout na velkých plochách nebo je uchopit rukou; nebo
  • proto, že jsou malé velikosti (přibližně 50 mm x 50 mm) nebojsou umístěny tak, že je vyloučen jakýkoliv dotyk živých částí.

To platí pro šrouby, nýty a štítky. Platí to také pro elektromagnety stykačů nebo relé, magnetická jádra transformátorů, určité části spouští nebo podobné části, bez ohledu na jejich velikost.

spojitost uzemneni 2023 3
Když jsou odnímatelné části opatřeny kovovým opěrným povrchem, musí se tyto povrchy považovat za dostatečné pro zajištění spojitosti uzemnění, za předpokladu, že tlak, který na ně působí, je dostatečně vysoký.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku