Požadavky na spínače pro domovní pevné elektrické instalace

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Mezi spínače pro domovní a pevné elektrické instalace (vnitřní nebo vnější) patří ručně ovládané funkční spínače pro obecné použití pouze pro střídavý proud se jmenovitým napětím do 440 V a jmenovitým proudem do 63 A.

Spínače a krabice montované na povrchu musí být navrženy a konstruovány tak, aby při normálním používání byla jejich činnost spolehlivá, bezpečnosti je dosaženo omezením rizika na tolerovatelnou úroveň.

pozadavky na spinace 2019 1

Třídění spínačů

Spínače se třídí podle možných zapojení (viz tab. 1):

 • jednopólové spínače: 1
 • dvoupólové spínače: 2
 • trojpólové spínače: 3
 • trojpólové spínače s vypínáním nulového vodiče: 03
 • dvojcestné spínače s jednou vypnutou polohou (lustrové spínače): 4
 • dvouobvodové spínače se společným přívodním vedením: 5
 • dvojcestné spínače (schodišťové spínače): 6
 • dvojcestné dvoupólové spínače (dvoupólové schodišťové spínače): 6/2
 • dvojcestné reverzační spínače (nebo křížové spínače): 7

Dva nebo více spínačů, které mají stejná nebo odlišná řazení, mohou být namontovány na společném spodku.
U řazení, pro něž je uvažována vypnutá poloha, se výše uvedené třídění vztahuje také na tlačítkové spínače a ovládače.

Dále podle vzdálenosti kontaktů:

 • spínače s normální vzdáleností kontaktů;
 • spínače s minimální vzdáleností kontaktů;
 • spínače s mikrovzdáleností kontaktů;
 • spínače bez vzdálenosti mezi kontakty (polovodičové spínací přístroje).

Podle stupně ochrany před přístupem k nebezpečným částem a před škodlivými vlivy vniknutí pevných těles a dále podle stupně ochrany před škodlivými vlivy v důsledku vnikání vody, jak je popsáno v normě ČSN EN 60529.

pozadavky na spinace 2019 3
Podle způsobu ovládání spínače:

 • otočný;
 • páčkový;
 • kolébkový;
 • tlačítkový;
 • ovládaný šňůrou.

Podle způsobu montáže spínače:

 • nástěnné;
 • zapuštěné;
 • polozapuštěné:
 • panelové;
 • zárubňové.

Podle způsobu instalace dané konstrukcí spínače:

 • spínače, kde kryt nebo víčko mohou být odstraněny bez posunutí vodičů (konstrukce A);
 • spínače, kde kryt nebo víčko nemohou být odstraněny bez posunutí vodičů (konstrukce B).

Má-li spínač spodek, který nemůže být oddělen od krytu nebo víčka a vyžaduje přídavné víčko, aby vyhověl normě, které může být odstraněno při malování stěny bez posunutí vodičů, je považován za spínač konstrukce A, pokud přídavné víčko splňuje požadavky stanovené pro kryty a víčka.

Podle typu svorky:

 • spínače se šroubovými svorkami;
 • spínače s bezšroubovými svorkami.

Podle vhodnosti pro vložení vodičů:

 • spínače se svorkami pouze pro tuhé vodiče;
 • spínače se svorkami pro tuhé a ohebné vodiče.

Značení na svorkách pro fázové vodiče

Svorky určené pro připojení fázových vodičů (napájecích vodičů) musí být označeny, s výjimkou případů, kdy způsob zapojení není důležitý, nebo je zřejmý, nebo je uveden na schématu zapojení. Takové označení může mít podobu písmene L nebo, v případě více než jedné takové svorky, písmen L1, L2, L3 atd. písmena L1, L2, L3 mohou být doplněna šipkou nebo šipkami ukazujícími k příslušné svorce nebo svorkám.

pozadavky na spinace 2019 2
Tato označení nesmějí být umístěna na šroubech nebo na jakékoliv jiné snadno odstranitelné části.
Alternativně musí být povrch takových svorek z holé mosazi nebo mědi, přičemž jiné svorky jsou pokryty kovovou vrstvou jiné barvy.
U spínačů řazení 2, 3, 03 a 6/2 musí mít svorky přidružené ke kterémukoliv pólu podobné označení, přichází-li to v úvahu, lišící se od označení svorek přidružených k ostatním pólům, pokud není vztah zřejmý.

Značení na svorkách pro nulové a ochranné vodiče

Svorky určené výlučně pro nulový vodič musí být označeny písmenem N.
Ochranná svorka pro připojení ochranného vodiče musí být označena značkou:

pozadavky na spinace 2019 4

Tato značení nesmějí být umístěna na šroubech nebo na jakékoliv jiné snadno odstranitelné části.
„Snadno odstranitelné části" jsou ty části, které mohou být odstraněny během obvyklé instalace spínače.
Svorky určené pro připojení vodičů, které nejsou částí hlavní funkce spínače, musí být zřetelně označeny, pokud není jejich účel zřejmý, nebo uvedeny na schématu zapojení, které musí být upevněno k přístroji.
Identifikace svorek spínače může být provedena takto:

 • jejich označením grafickými značkami podle IEC 60417 nebo barvami a/nebo abecedně číslicovým systémem;
 • jejich fyzikálním rozměrem nebo relativním umístěním.

Značení polohy spínače

Pokud jsou spínače označeny tak, aby byla indikována poloha spínače, musí být označeny tak, aby byl jasně indikován směr pohybu ovládacího prvku do jeho různých poloh nebo skutečná poloha. U spínačů, které mají více než jeden ovládací prvek, musí toto značení určovat pro každý z ovládacích prvků účinek dosažený jeho působením.
Značení musí být zřetelně viditelné na přední části spínače, když je opatřen krytem nebo víčkem.
Pokud je toto značení umístěno na krytu, víčku nebo na odstranitelných ovládacích prvcích, nesmí být možné je upevnit v takové poloze, aby bylo značení nesprávné.
Značky pro zapnutou a vypnutou polohu nesmějí být použity pro označení poloh spínače, pokud současně zřetelně neurčují směr pohybu ovládacích prvků.
Krátká rovná čára, označující zapnutou polohu, musí být radiální u otočných spínačů, kolmá k ose otáčení ovládacího prvku u páčkových a kolébkových spínačů a svislá u tlačítkových spínačů, když jsou namontovány ve svislé poloze.
Tyto požadavky neplatí pro tahové spínače a pro spínače řazení 6, 6/2 a 7.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku