Označování v elektrických instalacích nízkého napětí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Pokud není vyloučena záměna, jsou pro označení účelu spínacích přístrojů a ovládačů nutné štítky nebo jiné vhodné identifikační prostředky. Tam, kde obsluha nemůže pozorovat funkci spínacích přístrojů a ovládačů a kde by to mohlo vyvolat nebezpečí, musí být na místě viditelném pro obsluhu umístěn vhodný indikátor vyhovující požadavkům EN 60073 a EN 60447.

Uspořádání vedení

Vedení musí být uspořádána nebo označena tak, aby je bylo možno identifikovat pro kontrolu, zkoušení, opravy nebo pro změny.

oznacovani v instalacich

Značení vodičů

Není-li stanoveno jinak, musí být barevné označení vodičů v souladu s požadavky EN 60446.

Nulový vodič a střední vodič
Nulové vodiče nebo střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou.

Ochranný vodič
Ochranné vodiče musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Tato kombinace barev nesmí být použita pro žádný jiný účel.
Izolovaný ochranný zemnicí vodič a izolovaný vodič ochranného pospojování musí být označeny jak ochranné vodiče.

Vodič PEN, PEL a PEM
Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:

 • barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
 • modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích.

Vodiče PEL a PEM, pokud jsou instalovány, musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích, u spojů.

Ostatní vodiče
Tyto vodiče musí být označeny barevně nebo číselně v souladu s následujícími požadavky:

Označení mnohažilových tuhých a ohebných vodičů
Označení izolovaných žil v ohebných i tuhých vodičích a šňůrách s dvěma až pěti žilami musí být v souladu s požadavky HD 308, viz přílohu ZC. Jednotlivé žíly vodičů musí být označeny v celé délce hnědou, nebo černou, nebo šedou barvou, nulový vodič modrou barvou, a ochranný vodič dvoubarevnou kombinací zelenou a žlutou.
Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídící obvody platí, že každá žíla musí být označena barevně nebo popisem.
Pro vodiče a šňůry mající více než 5 žil musí být každá žíla barevně nebo číselně označena v souladu s požadavky EN 60446. Vodič číselně označený a použitý jako ochranný vodič nebo nulový vodič musí být na každém místě připojení barevně označen, zelenou a žlutou, respektive modrou. Vodič číselně označený a použitý jako vodič PEN, PEL nebo PEM musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá a modrým označením na koncích,
u spojů.
Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídicí obvody a u kterých není modrý vodič, je přípustné použít jeden z vodičů jako nulový.

Označení izolovaných jednožilových tuhých a ohebných vodičů
Jednotlivé vodiče vedení musí být označeny v celé délce hnědou nebo černou nebo šedou barvou. Dovoluje se použití jedné z těchto barev pro všechny vodiče obvodu.
K označení vodičů nesmí být použito zelené, nebo žluté barvy.
Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů - většími než 16 mm2, mohou být označeny následovně:

 • ochranný vodič kombinací barev zelená-žlutá v každém místě připojení;
 • PEN, PEL a PEM vodič kombinací barev zelená-žlutá a modrou barvou v každém místě připojení;
 • nulový vodič modrou barvou v každém místě připojení.

Označení musí být trvanlivé a nesmí dojít k jeho odstranění a poškození během montáže.

Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.

Vynechání označení

Barevné nebo číselné označení není požadováno:

 • pro vodiče koaxiálních kabelů;
 • pro kovový plášť či pancíř vodiče, pokud je použit jako ochranný vodič;
 • pro holé vodiče v případě, že stálé označení není možné s ohledem na vnější vlivy, například agresivní atmosféru či znečištění;
 • pro kovové prvky konstrukce, nebo další kovové části užité jako ochranný vodič;
 • pro neživou část užívanou jako ochranný vodič;
 • pro venkovní vedení.

Označení barvou se nevyžaduje pro žíly plochých vodičů bez pláště nebo vodiče mající izolaci, kterou nelze barevně označit, jedná se například o vodiče s minerální izolací. Pro tyto vodiče platí, že žíly užité jako ochranný vodič nebo vodič PEN, PEL a PEM, nebo nulový vodič musí být označeny odpovídající barvou v jejich místě připojení.

Jistící přístroje

Jistící přístroje musí být uspořádány a označeny tak, aby jištěné obvody bylo možno snadno rozeznat. Pro tento účel je vhodné přehledné uspořádání přístrojů do rozváděčů nebo rozvodnic.

Schémata

Dle vhodnosti se použije schémat zapojení, diagramů nebo tabulek v souladu s EN 61346-1 a souboru EN 61082, kde se uvede zejména:

 • druh a složení obvodu (místa napájených obvodů, počet a dimenzování obvodu, druh vedení);
 • údaje nezbytné pro identifikaci prvků plnících funkci ochrany, odpojovací a spínací a jejich umístění.

Pro jednoduché instalace je možno uvedené údaje uvést ve specifikaci.
Schémata a dokumenty musí obsahovat především tyto údaje:

 • typ a průřez jader vodičů;
 • délku obvodů;
 • druh a typ ochranných prvků;
 • jmenovitý proud nebo nastavení ochranných prvků;
 • určený zkratový proud a zkratovou odolnost ochranných prvků.

Tyto informace musí být poskytnuty pro každý obvod instalace.
Doporučuje se tyto informace doplňovat při každé úpravě instalace. Výkresy a ostatní dokumentace musí znázorňovat umístění každého skrytého zařízení (například pod omítkou).
Použité značky musí být ze souboru IEC 60617.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku