Volba a používání snímacích ochranných zařízení

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Vlivem rozličných technologií, na kterých je založena detekční funkce, nejsou zdaleka všechny druhy snímacích ochranných zařízení stejně vhodné pro bezpečnostní použití.

Následující opatření jsou určena k tomu, aby byla konstruktérovi poskytnuta kritéria pro volbu nejvhodnějšího (nejvhodnějších) zařízení pro každou aplikaci.

Druhy snímacích ochranných zařízení zahrnují

 • světelné clony,
 • skenovací zařízení, např. laserové skenery,
 • rohože citlivé na tlak, a
 • bezpečnostní vypínací tyče, bezpečnostní vypínací lanka.

Snímací ochranná zařízení mohou být použita

 • pro účely vypínání,
 • pro detekování přítomnosti,
 • jak pro vypínání, tak i pro detekování přítomnosti, nebo
 • k iniciování opětného spuštění funkce stroje – tato činnost podléhá v praxi přísným podmínkám.

Některé druhy snímacích ochranných zařízení mohou být nevhodné buď pro detekování přítomnosti nebo pro účely vypínání.
Následující vlastnosti strojního zařízení mohou, mimo jiné, vyloučit samotné použití snímacích ochranných zařízení:

 • sklon strojního zařízení k vymrštění materiálů nebo částí součásti;
 • nezbytnost ochranného krytu proti emisím (hluku, záření, prachu atd.);
 • nejistá nebo příliš dlouhá doba zastavení stroje;
 • neschopnost stroje zastavit cyklus v jeho průběhu.

volba snimacich zarizeni 2018

Realizace

Mají být uváženy

 • a) rozměry, vlastnosti a umístění detekčního prostoru (viz ČSN EN ISO 13855, která se zabývá umístěním některých druhů snímacích ochranných zařízení),
 • b) reakce zařízení na podmínky závady (pro elektrická snímací ochranná zařízení viz soubory norem ČSN IEC/TS 61496 a ČSN EN 61496),
 • c) možnosti obcházení, a
 • d) detekční schopnost a její změny v průběhu doby (např. jako výsledek její citlivosti na různé podmínky prostředí, jako je například přítomnost odrazových povrchů, jiné umělé světelné zdroje, sluneční světlo nebo nečistoty ve vzduchu).

Soubor norem ČSN IEC/TS 61496 a ČSN EN 61496 definuje detekční schopnost elektrických snímacích ochranných zařízení.
Snímací ochranná zařízení musí být integrována v pracovní části a spojena s ovládacím systémem stroje tak, že

 • je vydán povel, jakmile je detekována osoba nebo její část,
 • odstoupení detekované osoby nebo její části nesmí samo o sobě vyvolat opětné spuštění nebezpečné funkce (funkcí) stroje; povel vydaný snímacím ochranným zařízením musí být proto udržen ovládacím systémem do té doby, dokud není vydán nový povel,
 • opětné spuštění nebezpečné funkce (funkcí) stroje smí být možné pouze záměrným ovládáním ovládacího zařízení obsluhou; ovládací zařízení je umístěno mimo nebezpečný prostor v místě, odkud může být tento prostor sledován obsluhou,
 • stroj nemůže pracovat, pokud je přerušena detekční funkce snímacího ochranného zařízení, kromě fází během vyřazení, a
 • umístění a tvar detekčního pole zamezují, možná spolu s pevnými ochrannými kryty, vstupu osoby nebo jejím částem do nebezpečného prostoru nebo její přítomnosti v nebezpečném prostoru, aniž by byla detekována.

Vyřazení je přechodné automatické zrušení bezpečnostní funkce (funkcí) bezpečnostními částmi ovládacího systému (viz ČSN EN ISO 13849-1).
Mají být vzaty v úvahu detaily uvedené v souborech norem ČSN IEC/TS 61496 a ČSN EN 61496, např. chování aktivních optoelektronických ochranných zařízení v případě závady.

Další požadavky na snímací ochranná zařízení používaná pro spouštění cyklu

Při tomto výjimečném použití je spuštění cyklu stroje iniciováno opuštěním (vzdálením se) osoby nebo detekované části osoby z detekovaného pole snímacího ochranného zařízení, bez jakéhokoliv dalšího povelu ke spuštění, a proto odchylně od obecného požadavku). Po sepnutí dodávky energie nebo byl-li stroj zastaven vypínací funkcí snímacího ochranného zařízení, smí být cyklus stroje spuštěn pouze záměrným působením na ovládací zařízení.
Spouštění cyklu snímacím ochranným zařízením smí být za následujících podmínek:

 • a) musí být použita pouze aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD), která splňují soubory norem ČSN IEC/TS 61496 a ČSN EN 61496;
 • b) jsou splněny požadavky na použité AOPD, jako je vypínací zařízení a zařízení detekující přítomnost, zejména umístění, minimální vzdálenost (viz ČSN EN ISO 13855), detekční schopnost, spolehlivost a monitorování ovládacích a brzdicích systémů;
 • c) doba cyklu stroje je krátká a možnost opětného spuštění stroje, po opuštění detekovaného pole, je omezeno pouze na dobu odpovídající jednomu normálnímu cyklu;
 • d) vstup do detekovaného pole AOPD nebo otevření ochranných krytů s blokováním je pouze jedinou možností ke vstupu do nebezpečného prostoru;
 • e) pokud bezpečnostní ochrana stroje zahrnuje více než jedno AOPD, smí být možné opětné spuštění cyklu pouze jedním AOPD;
 • f) s ohledem na vyšší riziko, které vyplývá z automatického spuštění cyklu, AOPD a příslušný ovládací systém splňují vyšší bezpečnostní vlastnosti než při normálních podmínkách.

Nebezpečný prostor odkazovaný v d) je každý prostor, kde jsou iniciovány nebezpečné funkce (včetně příslušenství a prvků převodu), detekovaného pole.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cerven 2020

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2020

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, průmyslové roboty a VN napětí.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
AC Servokontroléry & Motory Snadné. Účiné. Časově úsporné. Unitronics nabízí novou řadu AC Servo kontrolérů a motorů pro řešení řízení pohybu. Jedno integrované řešení pro řízení a automatizaci.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.