Nová aktualizovaná publikace pro přípravu na zkoušky dle Vyhl. 50/1978. Sb.

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V těchto dnech vydává LPE s.r.o. novou aktualizovanou publikaci pro přípravu na zkoušky dle Vyhl. 50/1978. Sb pro §5, §6, §7, §8 a §10. Hlavním účelem této příručky je napomáhat k přípravám na zkoušky odborné způsobilosti ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Rovněž může být použita k osvěženi znalosti a tím k udrženi odborné úrovně a zvýšeni celkového právního vědomí pracovníků.

Tato příručka je zaměřena na výběr požadavků pro elektrické rozvody nízkého napětí spadajících převážně pod působnost stavebního zákona (zákon 183/2006 Sb.
v platném znění) a na tento zákon navazující vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhláška 268/2009 Sb., též v platném znění. Současně zde najdete také odkazy na některé právní předpisy a požadavky norem v oblasti obsluhy a práce na elektrických zařízeních.
V textu jsou uvedeny základní poznatky elektrotechniky a požadavky na bezpečný provoz elektrických instalací, jak je uvádějí technické normy. Jde o ustanovení, která by měl ovládat kvalifikovaný elektrotechnik pro výkon činnosti. Z norem ČSN byly vybrány základní údaje zajišťující bezpečný provoz elektrických zařízená a dále opatření k zabránění vzniku nebezpečných rizikových situací. Nejedná se jen o obecně známé riziko úrazu elektrickým proudem a nebezpečí pro osoby a zvířata, ale rovněž o ohrožení majetku a okolí provozovaných zařízení.

vyhlaska50 publikace 2021
Na více než 170 stranách najdete informace věnují z oblastí: obsluha a práce na EZ, bezpečný provoz EZ, požadavky na elektrické rozvody, technické požadavky na stavby, rizika úrazu elektrickým proudem a jejich předcházení, nebezpečí ohrožení osob, zvířat a majetku v okolí provozovaných elektrických zařízení. Příručka obsahuje výběr nejdůležitějších informací, které by měl znát každý elektrotechnik, hodí se ale i pro vedoucí zaměstnance obecně a rovněž pro osoby odpovědné za EZ.
Aktualizované vydání příručky je doplněno o nejnovější informace věnované proudovým chráničům (zj. v návaznosti na novou ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. a ostatní důležité normy), dále přibyla kapitola věnovaná zdravovědě a postupům při úrazu elektrickým proudem, došlo také k doplnění informací, které přináší TNI 33 2000-4-41 ze srpna 2020.

Obsah

  • Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních
  • Hlavní zásady - Elektrické instalace nízkého napětí
  • Základní ochranná opatření k zajištění bezpečnosti před úrazem elektrickým proudem
  • Vnější vlivy, uspořádání vedení, označování a značení vodičů
  • Uzemnění a ochranné vodiče
  • Základní požadavky na vnitřní elektrické rozvody
  • Poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem
  • Proudové chrániče - přehled a použití

Cena: 280 Kč vč. DPH.
Formát A5, 170 stran.

V nabídce najdete také brožuru určenou pro osoby bez elektrotechnické kvalifikace - tedy pro příručku Vyhláška 50/78 Sb. - pro § 3 a § 4.
Aktualizované vydání z ledna 2021 přináší revidované informace týkající se obecných zásad, které musí znát laici, tedy osoby bez elektrotechnické kvalifikace (pracovníci seznámení ve smyslu §3 a §4 vyhl. 50/1978 Sb.).
Cena: 120 Kč včetně DPH.

Vydavatel:

LPE s.r.o.
Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno
Tel.: +420 775 933 894
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.lpe.cz

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.

Najdete nás na Facebooku