SCADA a průmyslový internet věcí (IIoT)

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

SCADA je již poměrně stará a v průběhu let se víceméně nezměnila. S technologickým pokrokem se zdokonaloval i hardware a operační systémy.

Starší SCADA má stále hostitelský systém v sérii s provozními zařízeními a získává provozní data a řídicí signály na základě protokolu poll/response. Metoda poll/response má určité nedostatky, jako je požadavek na značnou šířku pásma, problém latence a obtíže při zavádění nových technologií.

S dalším vývojem technologií a s tím, jak se senzory stávají „chytrými“, se objevuje potřeba získávat více dat pro různé obchodní aplikace za účelem zvýšení provozní efektivity. Jelikož rychlost aktualizace nemohla odpovídat dostupnosti dat a nová zařízení měla protokoly, které starší SCADA nepodporovala, stalo se klíčovým problémem přijetí technologie. Systém SCADA lze modernizovat pomocí datového protokolu MQTT (Message Queueing Telemetry Protocol) spolu s datovým brokerem MOM (Message Oriented Middleware). Systém SCADA s podporou průmyslového internetu věcí (IIoT) umožňuje zpřístupnit data ze zařízení širokému okruhu spotřebitelů. Bezprostředními výhodami, které plynou z přijetí IIoT v systému SCADA, jsou nižší latence, menší nároky na šířku pásma pro přenos dat, oddělení hostitele SCADA od provozních zařízení, vyšší bezpečnost provozních zařízení, redundance, škálovatelnost, vyšší provozní efektivita a hladký přechod z jedné verze systému SCADA na druhou.

scada iiot 2023 2
Před zavedením middlewaru orientovaného na zprávy byly aplikace úzce provázané a starší systémy SCADA bylo velmi obtížné upgradovat. Zavedení MOM odděluje aplikace a ty mohou publikovat data bez ohledu na to, kdo je odebírá.
Obrázek 1 ukazuje architekturu SCADA orientovanou na MOM, která zahrnuje kontrolér na okraji sítě, SCADA jako spotřebitele dat a DMZ.
DMZ se používá pro řízení přístupu a oprávnění. DMZ neboli demilitarizovaná zóna je známá také pod názvy perimetrická síť nebo stíněná podsíť. Jedná se o fyzickou nebo logickou podsíť, která odděluje vnitřní síť LAN od vnější nedůvěryhodné sítě, jako je internet. DMZ funguje jako další obranná linie mezi interní a externí sítí. Síť DMZ se nachází mezi podnikovou/korporátní sítí na jedné straně a internetem na straně druhé. Základní síť DMZ je obvykle navržena se dvěma firewally - jedním na straně podniku a druhým na straně internetu.

scada iiot 2023 3
Obrázek 2 ukazuje futuristickou architekturu SCADA, v níž je hostitel SCADA oddělen od přímého spojení s provozními zařízeními. Mezi zveřejněnými daty a aplikacemi, které mají o tato data zájem, existuje vztah jedna ku mnoha.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, září 2023

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Z elektrárny rovnou do vaší firmy Rezervujte si dodávku elektřiny přímo v elektrárně. Výhodná nabídka elektřiny pro velkoodběratele přímo od výrobce.
METRA BLANSKO zakázková výroba dle požadavků zákazníka AC a DC voltmetry a ampérmetry, otáčkoměry, vysokonapěťové děliče, převodníky elektrických veličin, proudové transformátory, revizní přístroje, multimetry, bočníky, kalibrace a servis. S přístroji Metra můžete spolehlivě měřit dalších 100 let.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Panasonic - Přesná detekce laserovým měřicím senzorem HG-F Dosah až 3 metry, robustní hliníkové pouzdro a snadné nastavení. Miniaturními rozměry 20 x 44 x 25 mm a krytí IP67 včetně digitálního displeje.

Najdete nás na Facebooku