SCADA a průmyslový internet věcí (IIoT)

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

SCADA je již poměrně stará a v průběhu let se víceméně nezměnila. S technologickým pokrokem se zdokonaloval i hardware a operační systémy.

Starší SCADA má stále hostitelský systém v sérii s provozními zařízeními a získává provozní data a řídicí signály na základě protokolu poll/response. Metoda poll/response má určité nedostatky, jako je požadavek na značnou šířku pásma, problém latence a obtíže při zavádění nových technologií.

S dalším vývojem technologií a s tím, jak se senzory stávají „chytrými“, se objevuje potřeba získávat více dat pro různé obchodní aplikace za účelem zvýšení provozní efektivity. Jelikož rychlost aktualizace nemohla odpovídat dostupnosti dat a nová zařízení měla protokoly, které starší SCADA nepodporovala, stalo se klíčovým problémem přijetí technologie. Systém SCADA lze modernizovat pomocí datového protokolu MQTT (Message Queueing Telemetry Protocol) spolu s datovým brokerem MOM (Message Oriented Middleware). Systém SCADA s podporou průmyslového internetu věcí (IIoT) umožňuje zpřístupnit data ze zařízení širokému okruhu spotřebitelů. Bezprostředními výhodami, které plynou z přijetí IIoT v systému SCADA, jsou nižší latence, menší nároky na šířku pásma pro přenos dat, oddělení hostitele SCADA od provozních zařízení, vyšší bezpečnost provozních zařízení, redundance, škálovatelnost, vyšší provozní efektivita a hladký přechod z jedné verze systému SCADA na druhou.

scada iiot 2023 2
Před zavedením middlewaru orientovaného na zprávy byly aplikace úzce provázané a starší systémy SCADA bylo velmi obtížné upgradovat. Zavedení MOM odděluje aplikace a ty mohou publikovat data bez ohledu na to, kdo je odebírá.
Obrázek 1 ukazuje architekturu SCADA orientovanou na MOM, která zahrnuje kontrolér na okraji sítě, SCADA jako spotřebitele dat a DMZ.
DMZ se používá pro řízení přístupu a oprávnění. DMZ neboli demilitarizovaná zóna je známá také pod názvy perimetrická síť nebo stíněná podsíť. Jedná se o fyzickou nebo logickou podsíť, která odděluje vnitřní síť LAN od vnější nedůvěryhodné sítě, jako je internet. DMZ funguje jako další obranná linie mezi interní a externí sítí. Síť DMZ se nachází mezi podnikovou/korporátní sítí na jedné straně a internetem na straně druhé. Základní síť DMZ je obvykle navržena se dvěma firewally - jedním na straně podniku a druhým na straně internetu.

scada iiot 2023 3
Obrázek 2 ukazuje futuristickou architekturu SCADA, v níž je hostitel SCADA oddělen od přímého spojení s provozními zařízeními. Mezi zveřejněnými daty a aplikacemi, které mají o tato data zájem, existuje vztah jedna ku mnoha.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.

Najdete nás na Facebooku