SCADA a průmyslový internet věcí (IIoT)

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

SCADA je již poměrně stará a v průběhu let se víceméně nezměnila. S technologickým pokrokem se zdokonaloval i hardware a operační systémy.

Starší SCADA má stále hostitelský systém v sérii s provozními zařízeními a získává provozní data a řídicí signály na základě protokolu poll/response. Metoda poll/response má určité nedostatky, jako je požadavek na značnou šířku pásma, problém latence a obtíže při zavádění nových technologií.

S dalším vývojem technologií a s tím, jak se senzory stávají „chytrými“, se objevuje potřeba získávat více dat pro různé obchodní aplikace za účelem zvýšení provozní efektivity. Jelikož rychlost aktualizace nemohla odpovídat dostupnosti dat a nová zařízení měla protokoly, které starší SCADA nepodporovala, stalo se klíčovým problémem přijetí technologie. Systém SCADA lze modernizovat pomocí datového protokolu MQTT (Message Queueing Telemetry Protocol) spolu s datovým brokerem MOM (Message Oriented Middleware). Systém SCADA s podporou průmyslového internetu věcí (IIoT) umožňuje zpřístupnit data ze zařízení širokému okruhu spotřebitelů. Bezprostředními výhodami, které plynou z přijetí IIoT v systému SCADA, jsou nižší latence, menší nároky na šířku pásma pro přenos dat, oddělení hostitele SCADA od provozních zařízení, vyšší bezpečnost provozních zařízení, redundance, škálovatelnost, vyšší provozní efektivita a hladký přechod z jedné verze systému SCADA na druhou.

scada iiot 2023 2
Před zavedením middlewaru orientovaného na zprávy byly aplikace úzce provázané a starší systémy SCADA bylo velmi obtížné upgradovat. Zavedení MOM odděluje aplikace a ty mohou publikovat data bez ohledu na to, kdo je odebírá.
Obrázek 1 ukazuje architekturu SCADA orientovanou na MOM, která zahrnuje kontrolér na okraji sítě, SCADA jako spotřebitele dat a DMZ.
DMZ se používá pro řízení přístupu a oprávnění. DMZ neboli demilitarizovaná zóna je známá také pod názvy perimetrická síť nebo stíněná podsíť. Jedná se o fyzickou nebo logickou podsíť, která odděluje vnitřní síť LAN od vnější nedůvěryhodné sítě, jako je internet. DMZ funguje jako další obranná linie mezi interní a externí sítí. Síť DMZ se nachází mezi podnikovou/korporátní sítí na jedné straně a internetem na straně druhé. Základní síť DMZ je obvykle navržena se dvěma firewally - jedním na straně podniku a druhým na straně internetu.

scada iiot 2023 3
Obrázek 2 ukazuje futuristickou architekturu SCADA, v níž je hostitel SCADA oddělen od přímého spojení s provozními zařízeními. Mezi zveřejněnými daty a aplikacemi, které mají o tato data zájem, existuje vztah jedna ku mnoha.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, březen 2023

Číslo je zaměřené na elektroinstalační techniku, elektrické rozvody a elektrozařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku