ČSN IEC 60050-826

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace