Normy

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky