Termodiagnostika v energetice

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

V dnešní době si život bez elektřiny nedokážeme představit. Přestože ji považujeme za samozřejmou součást našeho života, ne vždy si uvědomujeme, jak náročná je její výroba a dodávky z elektráren přímo do našich domovů.

Přenosová a distribuční síť je velmi složitý systém vedení, který propojuje zdroje elektrické energie, trafostanice a spotřebiče. Bohužel se v elektrických sítích mohou vyskytnout poruchy, které mohou vést k výpadkům elektřiny i k ničivým požárům. Dron s nainstalovaným termovizním systémem může být velmi užitečným nástrojem, jak takovým problémům předcházet.

termodiagnostika energetika 2022 1

Elektrárny vyrábějí střídavý proud o napětí několika tisíc voltů. Při přenosu na velké vzdálenosti se toto napětí v elektrárnách transformuje na velmi vysoké napětí 110 kV, 220 kV nebo 400 kV. Jednotlivé elektrárny jsou připojeny k distribuční síti nadzemním vedením.
Každý prvek distribuční sítě je ohrožen řadou závad, které mohou mít za následek ztrátu energie. Výpadek dodávek elektřiny způsobený poruchou v distribuční síti bohužel finančně nepostihuje pouze dodavatele elektřiny, ale také velmi vysoký počet obyvatel, stejně jako podniky a zdravotnická zařízení. Proto je třeba kontrolovat všechny prvky distribuční sítě, aby se předešlo některému z uvedených problémů.
Jednou z nejčastějších poruch v distribuční síti je přehřívání jednotlivých prvků v důsledku přechodového odporu. Přechodový odpor vzniká v nedokonalých místech (poškozených, zastaralých apod.) elektrických spojů. V důsledku zvýšení sériového odporu dochází ke ztrátám energie v podobě tzv. tepelných ztrát. V důsledku dalšího zhoršování parametrů může docházet ke zvyšování teploty poškozeného spoje až k požáru, který může být vzhledem k vysokému napětí velmi destruktivní.

termodiagnostika energetika 2022 2
Termografie je technický obor zabývající se problematikou bezkontaktního určení rozložení teplotního pole na povrchu měřeného tělesa. K tomuto účelu se používají speciální měřicí přístroje, tzv. termokamery. Termokamera je schopna stanovit povrchovou teplotu měřených objektů na vzdálenost několika metrů při dostatečně vysoké hodnotě emisivity a odhalit problémy, které nejsou na klasické kameře vidět a které mohou v blízké budoucnosti vést k závažným problémům.
Hlavní výhodou této metody je, že kontrola se provádí vždy u zařízení, která jsou již v provozu při plném nebo částečném provozním zatížení. K provedení této kontroly tak není nutná technologická odstávka.
Kontrola se provádí v pravidelných termínech, protože problém se může objevit kdykoliv (v důsledku stárnutí nebo ovlivnění klimatických podmínek), a to i v místech, která byla dříve v pořádku.

termodiagnostika energetika 2022 3
Otázkou je, jak kontrolovat zařízení umístěná ve velkých výškách, pod vysokým napětím a v místech se složitým přístupem. Jak zkontrolovat síť vedení ve velkých trafostanicích, když celý systém zabírá velkou plochu a kontrolované prvky jsou obtížně přístupné? K dispozici je možnost letecké inspekce pomocí dronů, která se v této oblasti používá již mnoho let.
Nepřístupné terény nebo rozsáhlé rozvodny nepředstavují pro drony s kamerami žádný problém. Celý systém lze pohodlně ovládat z bezpečné vzdálenosti na rozdíl od standardních vizuálních kontrol ze země pomocí tradiční ruční termokamery.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku