Porovnání klešťových přístrojů s digitálními multimetry

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Digitální multimetr a klešťový přístroj jsou typy elektronických měřicích a testovacích přístrojů, které se používají k měření různých typů elektrických veličin, jako je proud, napětí, odpor atd.

Tyto dva přístroje však testují různá elektrická měření. Je obtížné zjistit, který přístroj zvolit pro konkrétní měření, zejména pokud člověk s elektrotechnikou začíná. Zjednodušeně však můžeme říci, že multimetr se používá na měření napětí s některými možnostmi měření proudu. Zatímco klešťový přístroj se používá na měření proudu s některými možnostmi měření napětí. Jedná se o výrazně odlišné přístroje, každý s vlastními výhodami.

V tomto článku se zaměříme na vysvětlení rozdílů mezi multimetrem a klešťovými přístroji spolu s jejich stručným popisem.

Co je to multimetr?

Multimetr, jak už název napovídá, je kombinace různých měřicích přístrojů v jednom přístroji. Multimetr je ruční měřicí přístroj, který se používá k měření více elektrických veličin, jako je proud, napětí, odpor atd.
Typický multimetr detekuje poruchu v elektrickém obvodu a také udává hodnoty elektrického parametru ve standardní jednotce. Rozšířená verze multimetru dokáže měřit i další elektrické vlastnosti, jako je zesílení tranzistorů, předpětí diody, kapacita atd.
Základní multimetr je kombinací stejnosměrného voltmetru, střídavého voltmetru, stejnosměrného ampérmetru, střídavého ampérmetru a ohmmetru. Multimetr je jedním z důležitých měřicích přístrojů, které elektrikáři upřednostňují při odstraňování problémů v elektrických spotřebičích, motorech, obvodech atd.
Na základě konstrukce a způsobu měření a zobrazení se multimetry dělí na dva typy, a to analogový multimetr a digitální multimetr.
Analogový multimetr je typ multimetru založený na použití měřidla s pohyblivou cívkou. Skládá se z displeje analogového tvaru, který využívá výchylku ukazatele k indikaci úrovně měření.

porovnani multimetry 2022 1
Digitální multimetr je měřicí přístroj, který lze rovněž použít k měření elektrických veličin, jako je napětí, proud a odpor. V digitálním multimetru se naměřená hodnota veličiny zobrazuje na digitálním displeji.

Co je klešťový přístroj?

Klešťový multimetr je elektrické měřicí zařízení, které testuje elektrické poruchy a měří elektrický proud v obvodech. V praxi jsou k dispozici různé modely klešťových přístrojů, které mohou provádět různá elektrická měření, ale hlavní funkcí klešťového měřiče je měření elektrického proudu.
Základní klešťový přístroj je ruční zařízení. Skládá se z těla se snímači na konci, které lze upnout kolem vodiče, jehož proud se má měřit. Konstrukce klešťového měřiče je velmi podobná multimetru, liší se pouze tím, že má na konci kleště. Činnost klešťového přístroje je založena na principu proudového transformátoru.

porovnani multimetry 2022 2

Situace při měření

V uplynulých letech elektrikáři využívali k měření proudu spíše měřicí sondy než klešťové přístroje. Klešťový přístroj umožňuje měřit proud bez přerušení obvodu a získat hodnotu proudu.
Navíc nová generace klešťových přístrojů využívá flexibilní proudové sondy, které lze zasunout mezi nahuštěné vodiče nebo okolo velkých vodičů. Mohou být užitečné v řadě situací:

  • Měření signálu rychlosti analogového dopravníku a proudu příslušného motoru zároveň, takže můžete systém nakalibrovat pro požadovaný pracovní tok.
  • Sledování výstupu elektromagnetu při sledování vstupu z PLC, takže můžete elektromagnet otestovat.
  • Současné měření napětí elektroniky a elektrických proudů v motorovém pohonu k řešení potíží s kolísáním rychlosti linky.
  • Sledování napětí a proudu napájecího vedení současně k řešení obtěžujících aktivací jističů.

Současná měření napětí a proudu jsou součástí řešení častých potíží. Přesto nemůžete provádět současná měření jedním měřičem, pokud nepůjdete s rozpočtem o několik řádů výše a nezakoupíte si zařízení používané pro měření kvality elektrické energie.
Efektivní řešení problémů často vyžaduje dva měřiče, jeden k měření elektrického proudu a jeden k měření napětí. Pro elektrikáře je klešťový multimetr nejvšestrannějším diagnostickým přístrojem, jaký je vůbec k dispozici. Osoby provádějící řešení problémů v průmyslu mezitím využívají výhod samostatného klešťového přístroje a digitálního multimetru.
Cenově výhodný přístup pro mnoho techniků je zakoupit si jeden kvalitní přístroj navržený převážně k měření napětí (digitální multimetr) a další přístroj používaný převážně k měření proudu (klešťový přístroj).
Správná kombinace měřicího vybavení závisí na opravovaných zařízeních a prováděných měřeních.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!

Najdete nás na Facebooku