Potlačení blokování u strojních zařízení

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Potlačení blokování musí být uplatněno pouze tehdy, když je to nutné pro proces prováděný strojem. Tam, kde je to proveditelné, musí být zajištěno, že osoba nemůže být po ukončení funkce potlačení blokování nezjištěna v nebezpečném prostoru.

V závislosti na posouzení rizika může nastat nutnost použití indikace aktivní funkce potlačení blokování. Tato indikace signalizuje, že normální ochranná činnost je potlačena. Indikace potlačení blokování má mít dostatečný jas a má se instalovat tak, aby byla snadno viditelná z jakéhokoliv místa, kde se osoba může pokusit přiblížit se k nebezpečnému prostoru.
Funkce potlačení blokování se aktivuje a ukončuje automaticky. Toho se dosáhne použitím vhodně zvolených a umístěných čidel nebo, v některých případech, pomocí signálů z bezpečnostního řídicího systému. Při nesprávných signálech, nesprávném pořadí nebo časování čidel nebo signálů pro potlačení blokování nesmí dojít k aktivaci funkce potlačení blokování.
Pokud je potlačení blokování zajišťováno externě k ochrannému zařízení, pokračují vstupní spínací prvky (OSSD) ochranného zařízení v činnosti, ale nevyvolají přerušení provozu stroje.
Obvod, který zajišťuje potlačení blokování, musí vykazovat vhodnou bezpečnostní funkci (SIL nebo PL, viz normy ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849-1). Bezpečnostní funkce obvodu, který zajišťuje potlačení blokování, nesmí nepříznivě ovlivnit funkci ochranného zařízení.

vyrazeni blokovani 2018 1
Nesmí být možné aktivovat funkci potlačení blokování, když:

 • OSSD ochranného zařízení jsou ve stavu VYPNUTO;
 • ochranné zařízení je ve stavu odpojení.

Přerušení a/nebo obnovení napájení pro aktivní optoelektronické ochranné zařízení (AOPD) a/nebo čidla pro potlačení blokování nesmí aktivovat potlačení blokování nebo umožnit pokračování stavu potlačeného blokování. Jakýkoliv poruchový stav v obvodu potlačení blokování nesmí umožnit vznik stavu potlačeného blokování.
Nesmí být možné aktivovat potlačení blokování spojením se zemí nebo zapojením naprázdno signálních vedení nebo napájení k čidlům pro potlačení blokování. Volba režimu, ve kterém může být funkce potlačení blokování aktivována, musí vyžadovat použití klíče, hesla nebo nástroje.
Ruční nastavení polohy nebo časování, ve kterých nastává potlačení blokování, musí vyžadovat použití klíče, hesla nebo nástroje.
Při volbě použití funkce potlačení blokování je nutné vzít v úvahu následující body:

 • zajištění alternativních opatření pro zabránění úmyslného neoprávněného vyřazení ochranného zařízení;
 • aktivace a ukončení funkce potlačení blokování pouze ve vhodných okamžicích pracovního cyklu, například zavedením funkce aktivace potlačení blokování;
 • aktivace funkce potlačení blokování dvěma nebo více nezávislými čidly potlačení blokování tak, aby jeden poruchový stav nemohl vyvolat stav potlačeného blokování;
 • ukončení funkce potlačení blokování, pokud jakékoliv z čidel potlačení blokování udržujících tuto funkci je deaktivováno;
 • použití časování a/nebo sekvenčního řízení čidel pro potlačení blokování pro zajištění správné činnosti potlačení blokování;
 • ochrana před mechanickým poškozením a/nebo nesprávným seřízením;
 • ochrana před předvídatelným chybným použitím včetně manipulace;
 • vyloučení nebezpečí zachycení nebo rozdrcení přepravovanými materiály.

Potlačení blokování pro umožnění vstupu osob

Potlačení blokování může být použito pro umožnění vstupu osoby nebo pouze její části:

 • během bezpečné fáze cyklu stroje nebo
 • pokud je bezpečnost zajištěna jinými opatřeními, například za účelem vyjmutí/výměny obrobku.

Zavedení funkce potlačení blokování nesmí omezit fungování příslušných bezpečnostních funkcí.

Potlačení blokování pro umožnění dodávky materiálu

Potlačení blokování lze použít pro umožnění dodávky materiálu pouze tehdy, když je bezpečnost udržována jinými prostředky, například pokud přítomnost plné palety na dopravníku zabraňuje přístupu osob do nebezpečné oblasti. Je nutné uvážit následující opatření:

 • omezení potlačení blokování pouze na pevnou dobu, která je postačující k průchodu materiálu zónou detekce (snímání). Pokud je tato doba překročena, má být funkce potlačení blokování zrušena a všechny nebezpečné pohyby zastaveny;
 • sestava čidel pro potlačení blokování pro rozlišení osoby od materiálu, kterému je umožněn průchod zónou detekce (snímání);
 • montáž čidel pro potlačení blokování dostatečně blízko elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) tak, aby osoby nemohly nepozorovaně vstoupit do nebezpečného prostoru bezprostředně před nebo za paletou nebo přepravní jednotkou, pokud je funkce potlačení blokování aktivní;
 • umístění ESPE nebo čidel pro potlačení blokování tak, aby se vyloučila rizika vyplývající z možnosti zachycení částí těla například mezi ESPE nebo čidly pro potlačení blokování (nebo pevnými prvky instalace) a transportní jednotkou nebo výrobkem. (Příklad řešení: pružné létací dveře 500 mm monitorované čidly pro snímání (detekci) polohy);
  Informace o minimálních mezerách pro zamezení rozdrcení jsou uvedeny v ČSN EN ISO 13857.
 • umístění čidel pro potlačení blokování takové, aby zjistila dopravovaný materiál, ale ne paletu nebo přepravní jednotku tak, aby bylo lidem zabráněno vstupu do zóny, pokud se vstoupí na paletu nebo na přepravní jednotku;
 • návrh vstupu do nebezpečného prostoru tak, aby nebylo možné, aby osoby vstoupily nepozorovaně průchodem mezerou mezi přepravovaným materiálem a pevnými prvky instalace, pokud je funkce potlačení blokování aktivní a výrobek nebo přepravní jednotka se pohybuje nebo stojí v oblasti potlačení blokování;
  Je třeba uvážit nebezpečí zachycení nebo rozdrcení.
 • zavedení funkce vyřazení blokování.
  Funkce vyřazení blokování může u některých použití vyžadovat zvláštní blokování opětného zapnutí.

Pokud výrobek (paleta nebo přepravní jednotka) opouští monitorovaný úsek (zóna řízeného přístupu), musí se znovu zavést bezpečnostní funkce (řízení přístupu pomocí AOPD).

vyrazeni blokovani 2018 2

Vyřazení blokování

Ruční funkce vyřazení blokování může být nutná pro umožnění odstranění blokování ze zóny detekce (snímání) ochranného zařízení. Pokud je funkce vyřazení blokování aktivována, může být umožněn přístup do nebezpečného prostoru bez aktivace vypínací funkce. Funkce vyřazení blokování musí umožnit činnost nebezpečných prvků pouze v podmínkách sníženého rizika. Podrobnosti podmínek sníženého rizika viz ČSN EN ISO 12100.
Pokud se výrobek nebo přepravní jednotka zastaví v zóně detekce (snímání) ESPE nebo čidel pro potlačení blokování, musí se funkce potlačení blokování zrušit a všechny nebezpečné pohyby zastavit. Opětné spuštění instalace musí být možné pouze pomocí uvážlivé činnosti, jakmile byly znovu zavedeny bezpečné pracovní podmínky.
Funkce vyřazení blokování se aktivuje pouze tehdy, pokud výstup ESPE je ve stavu VYPNUTO a/nebo pokud je aktivováno alespoň jedno čidlo potlačení blokování. Ze stavu blokování (když je zjištěn nebezpečný poruchový stav) nesmí být možné aktivovat funkci vyřazení blokování.
Funkce vyřazení blokování musí:

 • být aktivována buďto:
  - použitím tipovacího přístroje s vratnou pružinou umístěného tak, aby nebylo možné vstoupit do nebezpečného prostoru při ovládání tipovacího přístroje a tak, aby nebezpečný prostor byl při aktivaci přístroje jasně viditelný;
  - nebo použitím uzamykatelného spínače nebo stejně zajištěného tlačítka s okamžitým působením, pokud:
  • po vyhodnocení správného sledu signálu potlačení blokování je automaticky ukončena funkce vyřazení blokování a
  • není možný vstup do nebezpečného prostoru při sledu signálu vyřazení blokování;
  • nouzové zastavení lze aktivovat ze stejného místa,
 • být aktivována pouze tehdy, pokud je alespoň jedno čidlo pro potlačení blokování aktivováno;
 • být automaticky ukončena, pokud jsou všechna čidla pro potlačení blokování deaktivována;
 • být automaticky ukončena po vypršení předem nastavené doby;
 • umožňovat pouze ty pohyby, které jsou nutné k odstranění překážek ze zóny detekce (snímání) ochranného zařízení.

Je nutno provést opatření pro zabránění aktivace funkce vyřazení blokování vlivem poruchového stavu nebo nesprávné činnosti aktivačního přístroje.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku