Rychlé změny napětí a flikr

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Norma ČSN EN 50160 ed. 3 rozlišuje mezi dvěma druhy rychlých změn napětí: jednotlivé rychlé změny napětí a spojité rychlé změny napětí, pro které norma používá označení „závažnost flikru“.

Pojem „rychlé změny napětí“ se týká změn velikosti napětí v časovém měřítku výrazně kratším, než je 10 minut. Změny v rozsahu 10 minut a delší se považují za „výkyvy napájecího napětí“.
Uživatelé sítě, zejména pak domácnosti označují případy jak spojitých, tak jednotlivých rychlých změn napětí jako „flikr“, jelikož obojí ovlivňuje intenzitu světla ve většině typů osvětlení. Pojem flikr je nicméně vyhrazen pro fyziologický jev, kdy pozorovatel zaznamená nestálost v intenzitě osvětlení. Ze své definice se tak jedná o spojitý jev. Spojité rychlé změny napětí v časovém rozmezí několika sekund nebo nižším mohou vyústit v rušivou úroveň flikru.

Zmeny a flikr 2022 1

Vlivem jednotlivé rychlé změny napětí dochází k náhlé změně intenzity osvětlení. To zaznamená většina lidí jako „bliknutí“ světla. Také poklesy a zvýšení napětí mohou vést k podobnému „blikání“ a stížnosti uživatelů sítě na flikr mohou být tudíž spojeny s jinými napěťovými jevy.
Prozatím neexistují společné metody pro kvantifikaci rychlých změn napětí, nicméně v IEC/TC 77A/WG 9 probíhají práce na definici, která by se včlenila do nové edice normy ČSN EN 61000-4-30 ed. 3. Počet takových událostí se výrazně liší mezi předávacími místy uživatelům sítě. Není tedy možné uvést nějaké indikativní hodnoty pro množství jednotlivých rychlých změn napětí. Horní hodnoty pro změnu velikosti napětí před a po rychlé změně napětí jsou uvedeny v informativní Příloze B normy ČSN EN 50160 ed. 3.
Úroveň dlouhodobého flikru byla vyvinuta pro spojité jevy, nikoli pro události jako jednotlivé rychlé změny napětí, poklesy a zvýšení napětí. Kvůli rychlým změnám napětí, poklesům a zvýšením napětí je velmi důležité odstranit ze statistických dat horní hodnoty dlouhodobé úrovně flikru dříve, než se kontroluje shoda s normou.

Zmeny a flikr 2022 2
Metoda pro výpočet úrovně flikru, jak ji definuje norma ČSN EN 61000-4-15 ed. 2 je založena na vlivu kolísání velikosti napětí na intenzitu světla 60 W žárovky. Nahrazení žárovek energeticky účinnějším osvětlením bude vyžadovat přehodnocení normy pro měření flikru. Energeticky účinnější osvětlení je obecně považováno za méně náchylné na kolísání velikosti napětí než žárovky, ale neplatí to ve všech případech.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2022

Číslo je zaměřené na napájecí zařízení, zálohovaní, měření a regulaci odběru elektrické energie.

Nadcházející webináře

Zajímavé odkazy

Špičkové nástroje pro odvíjení, protahování a tažení kabelů Profesionální nástroje a pomůcky, které maximálně zefektivní práci a zklidní nervy každého elektromontéra a elektrikáře. Ať se jedná o elektrikářská protahovací pera, odvíječky kabelů a cívek nebo tažení kabelů, vždy máme pořádná esa v rukávu!
Monitorovací systémy transformátorů v průmyslu Komplexní řešení pro on-line diagnostiku. Pomoc při optimalizaci údržby a využití strojů. Včasná indikace hrozících poruch.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku