Konkrétní pojmy normy ČSN EN 50160 ed. 3

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Úkolem normy ČSN EN 50160 ed. 3 bylo stanovení fyzikálních vlastností elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, podobných dříve zveřejněnému dokumentu DISNORM 12 od UNIPEDE, který by maximálně vyhovoval mezinárodním normám a zejména normám IEC.

V souvislosti s napětím používá norma ČSN EN 50160 ed. 3 následující pojmy:

 • napájecí napětí;
 • předávací místo / bod připojení;
 • jmenovité napětí Un;
 • dohodnuté napětí Uc.

pojmy 50160 2021 1

Napájecí napětí

S ohledem na zadání normy „definovat, popsat a specifikovat vlastnosti elektrické energie“, mělo by býr napájecí napětí vyjádřeno pomocí skutečné hodnoty napětí, průběhu křivky nebo napětí jako funkce času, které se objevuje v předávacím místě uživateli sítě.
Z průběhu této křivky se vypočítávají různé vlastnosti (například „efektivní hodnota napětí“ a „celkové harmonické rušení“).
Pojem „napájecí napětí“ by neměl být zaměňován s dodávaným napětím v místech odběru, tj. uvnitř instalace uživatele sítě, pro které

 • slouží pojem „používané napětí“, například v ČSN EN 60038
 • ČSN EN 50160 ed. 3 nestanovuje žádné meze.

Je třeba poznamenat, že pojem „napájecí napětí“ je zároveň definován v normě ČSN EN 50160 ed. 3 jako „efektivní hodnota napětí v daném bodě v předávacím místě, měřená po dobu daného intervalu“.

Předávací místo a další referenční body

Pokud se mluví o dodávce elektřiny, je nutno zvážit různé body jako referenční body:

a) místo, kde je elektrická energie dodávána do instalace uživatele sítě, nebo ve kterém zdroj napájí veřejnou napájecí síť.
Pro tento bod je pojem

 • „předávací místo“ definován v ČSN EN 60038 a ČSN EN 50160 ed. 3:
 • „bod přenosové nebo distribuční sítě označený jako takový a smluvně daný, v němž je elektrická energie předávána mezi smluvními partnery“
 • „předávací místo“ odkazován také v IEV 617-4-2
 • “napájecí bod“ definován v IEV 601-2-33
  Rozhraní mezi elektrickou napájecí soustavou a odběratelem elektrické energie.Odběratelem může být koncový uživatel nebo organizace distribuující elektrickou energii koncovým uživatelům.

ČSN EN 50160 ed. 3 definuje a využívá první uvedený pojem, který je zároveň aktuálnější, pokud jsou rozptýlené generátory považovány za uživatele sítě; vlastnosti napětí specifikované touto normou jsou odkazovány na předávací místa.
U některých uživatelů sítě odpovídá „předávací místo“ místu s elektroměrem.

b) „bod napájecí rozvodné sítě, elektricky nejbližší konkrétní zátěži, ve kterém jsou nebo mohou být připojeny jiné zátěže“ se nazývá společný napájecí bod (PCC), viz definice v IEV 161-07-15.
Text „mohou být připojeny“ se váže ke studii vlivu budoucích instalací na kvalitu napětí.
Kvůli vzájemnému propojení pomocí PCC spolu mohou zátěže interagovat ve smyslu EMC; PCC může být pro jakéhokoli uživatele sítě vzdálen od předávacích míst.

c) místa v instalaci uživatele sítě, v nichž je elektrické zařízení připojeno k napájení. Pro taková místa byly v minulosti používány pojmy:

 • zásuvka;
 • bod připojení;
 • místo připojení;
 • vývod pro zařízení;
 • odběrné místo

V aktuální normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 se využívá pouze posledně uvedený pojem.
Vzhledem k impedanci vedení mezi předávacím místem uživatele sítě a instalací uživatele sítě, mohou se vlastnosti napětí v místě odběru a předávacích místech lišit. V závislosti na proudu může podle normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, dojít k poklesu napětí, nicméně pouze nevýznamnému.
Změna vlastností napětí mezi předávacím místem uživatele sítě a místem odběru se také liší u různých jevů/elektromagnetických rušení.

pojmy 50160 2021 2

Jmenovité napětí (Un) a dohodnuté napětí (Uc)

Meze nebo hodnoty napětí stanovené v normě ČSN EN 50160 ed. 3 v procentuálních hodnotách jsou založené na

 • jmenovitém napětí v případě vlastností nízkého napájecího napětí (NN)
 • dohodnutém napájecím napětí v případě vysokého (VN) a velmi vysokého (VVN) napětí.

Napájecí sítě VN a VVN jsou někdy provozovány s odkazem na napětí jiné, než je jmenovité napětí. K tomu například dochází kvůli zajištění průměrného napětí NN napájení uvnitř daného rozsahu napájecího napětí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2021

ElektroPrůmysl.cz, červenec 2021

Číslo je zaměřené na spínací techniku, bezpečnost strojních zařízení, hromosvody a uzemnění.

Zajímavé odkazy

Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.

Najdete nás na Facebooku