Konkrétní pojmy normy ČSN EN 50160 ed. 3

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Úkolem normy ČSN EN 50160 ed. 3 bylo stanovení fyzikálních vlastností elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí, podobných dříve zveřejněnému dokumentu DISNORM 12 od UNIPEDE, který by maximálně vyhovoval mezinárodním normám a zejména normám IEC.

V souvislosti s napětím používá norma ČSN EN 50160 ed. 3 následující pojmy:

 • napájecí napětí;
 • předávací místo / bod připojení;
 • jmenovité napětí Un;
 • dohodnuté napětí Uc.

pojmy 50160 2021 1

Napájecí napětí

S ohledem na zadání normy „definovat, popsat a specifikovat vlastnosti elektrické energie“, mělo by býr napájecí napětí vyjádřeno pomocí skutečné hodnoty napětí, průběhu křivky nebo napětí jako funkce času, které se objevuje v předávacím místě uživateli sítě.
Z průběhu této křivky se vypočítávají různé vlastnosti (například „efektivní hodnota napětí“ a „celkové harmonické rušení“).
Pojem „napájecí napětí“ by neměl být zaměňován s dodávaným napětím v místech odběru, tj. uvnitř instalace uživatele sítě, pro které

 • slouží pojem „používané napětí“, například v ČSN EN 60038
 • ČSN EN 50160 ed. 3 nestanovuje žádné meze.

Je třeba poznamenat, že pojem „napájecí napětí“ je zároveň definován v normě ČSN EN 50160 ed. 3 jako „efektivní hodnota napětí v daném bodě v předávacím místě, měřená po dobu daného intervalu“.

Předávací místo a další referenční body

Pokud se mluví o dodávce elektřiny, je nutno zvážit různé body jako referenční body:

a) místo, kde je elektrická energie dodávána do instalace uživatele sítě, nebo ve kterém zdroj napájí veřejnou napájecí síť.
Pro tento bod je pojem

 • „předávací místo“ definován v ČSN EN 60038 a ČSN EN 50160 ed. 3:
 • „bod přenosové nebo distribuční sítě označený jako takový a smluvně daný, v němž je elektrická energie předávána mezi smluvními partnery“
 • „předávací místo“ odkazován také v IEV 617-4-2
 • “napájecí bod“ definován v IEV 601-2-33
  Rozhraní mezi elektrickou napájecí soustavou a odběratelem elektrické energie.Odběratelem může být koncový uživatel nebo organizace distribuující elektrickou energii koncovým uživatelům.

ČSN EN 50160 ed. 3 definuje a využívá první uvedený pojem, který je zároveň aktuálnější, pokud jsou rozptýlené generátory považovány za uživatele sítě; vlastnosti napětí specifikované touto normou jsou odkazovány na předávací místa.
U některých uživatelů sítě odpovídá „předávací místo“ místu s elektroměrem.

b) „bod napájecí rozvodné sítě, elektricky nejbližší konkrétní zátěži, ve kterém jsou nebo mohou být připojeny jiné zátěže“ se nazývá společný napájecí bod (PCC), viz definice v IEV 161-07-15.
Text „mohou být připojeny“ se váže ke studii vlivu budoucích instalací na kvalitu napětí.
Kvůli vzájemnému propojení pomocí PCC spolu mohou zátěže interagovat ve smyslu EMC; PCC může být pro jakéhokoli uživatele sítě vzdálen od předávacích míst.

c) místa v instalaci uživatele sítě, v nichž je elektrické zařízení připojeno k napájení. Pro taková místa byly v minulosti používány pojmy:

 • zásuvka;
 • bod připojení;
 • místo připojení;
 • vývod pro zařízení;
 • odběrné místo

V aktuální normě ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 se využívá pouze posledně uvedený pojem.
Vzhledem k impedanci vedení mezi předávacím místem uživatele sítě a instalací uživatele sítě, mohou se vlastnosti napětí v místě odběru a předávacích místech lišit. V závislosti na proudu může podle normy ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, dojít k poklesu napětí, nicméně pouze nevýznamnému.
Změna vlastností napětí mezi předávacím místem uživatele sítě a místem odběru se také liší u různých jevů/elektromagnetických rušení.

pojmy 50160 2021 2

Jmenovité napětí (Un) a dohodnuté napětí (Uc)

Meze nebo hodnoty napětí stanovené v normě ČSN EN 50160 ed. 3 v procentuálních hodnotách jsou založené na

 • jmenovitém napětí v případě vlastností nízkého napájecího napětí (NN)
 • dohodnutém napájecím napětí v případě vysokého (VN) a velmi vysokého (VVN) napětí.

Napájecí sítě VN a VVN jsou někdy provozovány s odkazem na napětí jiné, než je jmenovité napětí. K tomu například dochází kvůli zajištění průměrného napětí NN napájení uvnitř daného rozsahu napájecího napětí.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, červen 2024

Číslo je zaměřené energetiku, trafostanice, transformátory a identifikační systémy.

Nadcházející webináře | kurzy

Zajímavé odkazy

Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.

Najdete nás na Facebooku