Jmenovitá výkonnost točivých elektrických strojů

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Jmenovitá výkonnost musí být stanovena výrobcem. Při stanovení jmenovité výkonnosti musí výrobce zvolit jednu ze tříd jmenovité výkonnosti, uvedených níže, podle normy ČSN EN 60034-1 ed. 2. Označení třídy jmenovité výkonnosti musí být uvedeno za jmenovitým výkonem. Není-li uvedeno žádné označení, platí jmenovitá výkonnost pro trvalé zatížení.

Jsou-li jako část stroje připojeny výrobcem pomocné součásti jako tlumivky, kondenzátory apod., jmenovité hodnoty se musí vztahovat ke svorkám celého zařízení. Toto však neplatí pro výkonové transformátory zapojené mezi stroj a napájení.
Stanovení jmenovitých výkonností pro stroje napájené ze statických měničů nebo napájející statické měniče je třeba věnovat zvláštní pozornost.

jmenovite hodnoty

Třídy jmenovité výkonnosti

Jmenovitá výkonnost pro trvalé zatížení
Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat po neomezenou dobu, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku.
Tato třída jmenovité výkonnosti odpovídá druhu zatížení S1 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S1.

Jmenovitá výkonnost pro krátkodobý chod
Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat po omezenou dobu, počínaje od teploty okolí, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku.
Tato třída jmenovité výkonnosti odpovídá druhu zatížení S2 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S2.

Jmenovitá výkonnost pro periodické zatížení
Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat v pracovních cyklech, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku.
Tato třída jmenovité výkonnosti odpovídá jednomu z druhů periodického zatížení S3 až S8 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro příslušný druh zatížení.
Není-li stanoveno jinak, doba trvání pracovního cyklu musí být 10 minut a zatěžovatel musí mít jednu z následujících hodnot: 15%, 25%, 40%, 60%.

Jmenovitá výkonnost pro neperiodické zatížení
Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat neperiodicky, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku.
Tato třída jmenovité výkonnosti odpovídá druhu neperiodického zatížení S9 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S9.

Jmenovitá výkonnost pro zatížení s nespojitými konstantními zatíženími a otáčkami
Jmenovitá výkonnost, při níž může stroj pracovat s příslušným zatíženími a otáčkami druhu zatížení S10 po neomezenou dobu, přičemž vyhovuje požadavkům tohoto článku. Při stanovení maximálního dovoleného zatížení během jednoho cyklu je nutno vzít v úvahu všechny části stroje, např. izolační systém, s ohledem na platnost exponenciálního pravidla pro relativní předpokládanou tepelnou životnost, ložiska se zřetelem na teplotu, jiné části se zřetelem na roztažení teplem. Není-li maximální zatížení stanoveno v jiných odpovídajících normách IEC, nesmi překročit 1,15násobek hodnoty zatížení vycházejícího z druhu zatížení S1. Minimální zatížení může mít nulovou hodnotu, přičemž stroj pracuje naprázdno nebo je odpojen a v klidu.

Tato třída jmenovité výkonnosti odpovídá druhu zatížení S10 a je označována jako jmenovitá výkonnost pro druh zatížení S10.

Jmenovitá výkonnost pro ekvivalentní zatížení
Jmenovitá výkonnost pro účely zkoušek, při níž může stroj pracovat při konstantním zatížení až do dosažení ustálené teploty a při které se dosáhne stejného oteplení vinutí statoru jako je průměrná hodnota otepleni během pracovního cyklu se stanoveným druhem zatížení.

Výběr třídy jmenovité výkonnosti

Stroj, vyrobený pro všeobecné použití, musí mít jmenovitou výkonnost pro trvalé zatížení a musí být schopen pracovat při druhu zatížení S1.
Nebyl-li průběh zatížení odběratelem stanoven, platí druh zatížení S1 a přiřazená jmenovitá výkonnost musí být jmenovitou výkonností pro trvalé zatížení.
Je-li stroj určen pro jmenovitou výkonnost pro krátkodobý chod, jmenovitá výkonnost musí vycházet z druhu zatížení S2.
Je-li stroj určen pro proměnná zatížení nebo pro zatížení zahrnující dobu chodu naprázdno nebo doby odpojení a klidu, jmenovitá výkonnost musí být jmenovitou výkonností pro periodické zatížení, vycházející ze zvoleného druhu zatížení S3 až S8.
Je-li stroj určen pro neperiodická proměnná zatížení při proměnných otáčkách, včetně přetížení, jmenovitá výkonnost musí být jmenovitou výkonností pro neperiodická zatížení vycházející z druhu zatížení S9.
Je-li stroj určen pro nespojitá stálá zatížení, včetně dob přetížení nebo dob chodu naprázdno (nebo odpojení a klidu), jmenovitá výkonnost musí být jmenovitou výkonností s nespojitými stálými zatíženími, vycházející z druhu zatížení S10.

Přiřazení výkonů ke třídě jmenovité výkonnosti

Jmenovitým výkonem (jmenovitými výkony) pro druhy zatížení S1 až S8 musí být stanovená hodnota (stanovené hodnoty) konstantního (konstantních) zatížení.
Jako jmenovitý výkon pro druhy zatížení S9 aS10 musí být vzata referenční hodnota zatížení vycházející z druhu zatížení S1.

Jmenovitý výkon

Stejnosměrné generátory
Jmenovitý výkon je výkon na svorkách a musí být vyjádřen ve wattech (W).

Střídavé generátory
Jmenovitý výkon je zdánlivý výkon na svorkách a musí být vyjádřen ve voltampérech (VA) spolu s účiníkem. Jmenovitý účiník synchronních generátoru musí být 0,8 induktivní (přebuzený), není-li stanoveno jinak odběratelem.

Motory
Jmenovitý výkon je mechanický výkon na hřídeli a musí být vyjádřen ve wattech (W).

Synchronní kompenzátory
Jmenovitý výkon je jalový výkon na svorkách a musí být vyjádřen v jalových voltampérech (var) v kapacitním (podbuzeném) a nebo v induktivním (přebuzeném) stavu.

Jmenovité napětí

Stejnosměrné generátory
U stejnosměrných generátorů určených pro práci v relativně malém rozsahu napětí se musí jmenovitý výkon a proud vztahovat k nejvyššímu napětí z rozsahu, není-li stanoveno jinak.

Střídavé generátory
U střídavých generátorů určených pro práci v relativně malém rozsahu napětí se musí jmenovitý výkon a účiník vztahovat k jakémukoliv napětí v rozsahu, není-li stanoveno jinak.

Koordinace napětí a výkonů

V praxi není možné vyrábět stroje všech jmenovitých výkonností pro všechna jmenovitá napětí. Obecně je u střídavých strojů se zřetelem na konstrukci a výrobu preferováno přiřazení jmenovitých hodnot napětí nad 1 kV ke jmenovitému výkonu podle tabulky 1.

Tab. 1 Preferovaná jmenovitá napětí

Jmenovité napětí
kV
Maximální jmenovitý výkon
kW nebo kVA
1,0 < Un ≤ 3,0 100
3,0 < Un ≤ 6,0 150
6,0 < Un ≤ 11,0 800
11,0 < Un ≤ 15,0 2500

Stroje s více než jednou jmenovitou výkonností

V případě strojů s více než jednou jmenovitou výkonností musí stroj odpovídat tomuto článku. ve všech ohledech při každé jmenovité výkonnosti.
U víceotáčkových motorů musí být ke každým otáčkám přiřazena určitá jmenovitá výkonnost.
Pokud může mít jmenovitá veličina (výkon, napětí, otáčky atd.) několik hodnot nebo se může trvale měnit mezi dvěma mezními hodnotami, musí být jmenovitá výkonnost stanovena při těchto hodnotách nebo při mezních hodnotách. Toto ustanovení neplatí pro změny napětí a kmitočtu během provozu, nebo pro zapojení hvězda-trojúhelník určená pro rozběh.

 

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku