Doplňková ochrana podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Doplňková ochrana může být za určitých podmínek vnějších vlivů a v určitých zvláštních prostorách (viz soubor ČSN 33 2000-7) určena jako součást obvyklých ochranných opatřen.

Základními druhy doplňkové ochrany uvedenými v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou:

  • proudové chrániče (RCD);
  • doplňující ochranné pospojování.

Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCD)

Zásady pro použití proudových chráničů a doplňujícího ochranného pospojování jako druhů doplňkové ochrany jsou obdobné, jako při jejich použití v rámci ochranného opatření „automatické odpojení od zdroje".
Použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se v AC sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.
Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatřeních uvedených v kapitole 411 až 414 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

doplnkova ochrana 2021 1

Použití proudových chráničů ve světelných obvodech v sítích TN a TT
Použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se v AC sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.
Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatřeních uvedených v kapitole 411 až 414 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
Použití proudových chráničů ve světelných obvodech v sítích TN a TT stanovuje článek 411.3.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, který říká, že v prostorech určených pro samostatnou domácnost musí být doplňková ochrana zajištěna pomocí proudového chrániče, jehož reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA pro AC koncové obvody napájející svítidla.
Na toto navázala i ZMĚNA 1 ČSN 33 2130 ed. 3 v čl. 5.2.9 ustanovením, že každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální proud nepřekračuje 30 mA. Toto navazuje na požadavek „Je-li v prostorech bytových domů občanské výstavby a na pracovištích užito RCD pak žádný RCD nesmí chránit více než jeden světelný obvod.“ Důvod spočívá ve vlastnostech předřadníků zářivek, které mají již z principu určité vlastnosti, které při rozsvícení a i vlastním svícení, mohou RCD vyhodnotit jako poruchový stav.
Vezmeme-li jako příklad bytový dům, tak ve společných prostorech každý světelný obvod může být vybaven RCD s IΔn ≤ 30 mA a v každém bytě musí být koncový světelný obvod vybaven RCD s IΔn ≤ 30 mA.
Použití skupinového třífázového proudového chrániče pro ochranu jednoho světelné obvodu a více zásuvkových obvodů sice normami zakázané není, ale takovéto řešení se nedoporučuje z důvodu nemožnosti vyloučit možnost vzájemného ovlivňování koncového světelného a koncových zásuvkových obvodů při aktivaci chrániče, např. při aktivování chrániče unikajícími proudy při použití ručního nářadí může zároveň dojít k vypnutí světel, což vytváří nebezpečnou situaci z hlediska obecné bezpečnosti.

doplnkova ochrana 2021 3

Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

Doplňující ochranné pospojování se považuje za doplnění ochrany při poruše. Použití doplňujícího ochranného pospojování nevylučuje potřebu odpojení od zdroje z jiných důvodů než z důvodu ochrany při poruše, např. z důvodu ochrany před požárem, tepelným namáháním v zařízení atd. Navíc je třeba si uvědomit, že doplňující ochranné pospojování může zahrnovat celou instalaci, její část, jednotlivé přístroje, nebo prostor.
Doplňující ochranné pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně těch, které jsou připojeny do zásuvek.

doplnkova ochrana 2021 2
Odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi musí splňovat tuto podmínku:

R ≤ 50 V / Ia v AC sítích
R ≤ 120 V / Ia v DC sítích

kde je Ia vypínací proud ochranných prvků v A:

  • pro proudové chrániče (RCD) je to IΔn,
  • pro nadproudové jistící přístroje je to proud zajišťující odpojení do 5 s.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, duben 2024

Číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie, energetiku, elektromobilitu a alternativní zdroje energie.

Zajímavé odkazy

Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Vyhrajte termokamery Hikmicro nebo multimetry Fluke! Odpovězte na jednoduchou otázku a vyhrajte grafický multimetr Fluke 289 nebo špičkovou termokameru Hikmicro B20. Vstupenku na Amper 2024 obdrží každý.
Schneider Electric | Vezměme to prakticky! EcoStruxure Power Design – NOVINKY | Nejširší nabídka 3f UPS na trhu |Spínací, jistící a ochranné přístroje | VN rozváděče bez plynu SF6 | EcoStruxure for eMobility – nabíjecí stanice | Jak jednoduše vybrat správný 3f zdroj UPS

Najdete nás na Facebooku