Doplňková ochrana podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Doplňková ochrana může být za určitých podmínek vnějších vlivů a v určitých zvláštních prostorách (viz soubor ČSN 33 2000-7) určena jako součást obvyklých ochranných opatřen.

Základními druhy doplňkové ochrany uvedenými v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 jsou:

  • proudové chrániče (RCD);
  • doplňující ochranné pospojování.

Doplňková ochrana: proudové chrániče (RCD)

Zásady pro použití proudových chráničů a doplňujícího ochranného pospojování jako druhů doplňkové ochrany jsou obdobné, jako při jejich použití v rámci ochranného opatření „automatické odpojení od zdroje".
Použití proudových chráničů (RCD), jejichž jmenovitý vybavovací reziduální proud nepřekračuje 30 mA, se v AC sítích považuje za doplňkovou ochranu v případě selhání opatření základní ochrany a/nebo ochrany při poruše nebo při neopatrnosti uživatelů.
Použití takového zařízení se nepovažuje za výhradní ochranné opatření a nezbavuje nutnosti uplatnit jedno z ochranných opatřeních uvedených v kapitole 411 až 414 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

doplnkova ochrana 2021 1

Použití proudových chráničů ve světelných obvodech v sítích TN a TT
Článek 411.3.4 normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 stanovuje požadavek na zajištění doplňkové ochrany AC koncových světelných obvodů pomocí proudového chrániče (RCD), jehož reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA v prostorech pro samostatnou domácnost.
Tento požadavek navazuje na požadavek stanovený v ČSN 33 2130 ed. 3, který rozšiřuje o nově definované prostory. Zároveň je v ČSN 33 2130 ed. 3 stanoveno, že je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit víc než jeden světelný obvod.
Z ustanovení norem přímo vyplývá, že každý koncový světelný obvod je chráněn svým proudovým chráničem (RCD).
Použití skupinového třífázového proudového chrániče pro ochranu jednoho světelné obvodu a více zásuvkových obvodů sice normami zakázané není, ale takovéto řešení se nedoporučuje z důvodu nemožnosti vyloučit možnost vzájemného ovlivňování koncového světelného a koncových zásuvkových obvodů při aktivaci chrániče, např. při aktivování chrániče unikajícími proudy při použití ručního nářadí může zároveň dojít k vypnutí světel, což vytváří nebezpečnou situaci z hlediska obecné bezpečnosti.
Z hlediska bezpečnosti se důrazně doporučuje použití samostatného proudového chrániče pro každý jednotlivý koncový světelný obvod.

doplnkova ochrana 2021 3

Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování

Doplňující ochranné pospojování se považuje za doplnění ochrany při poruše. Použití doplňujícího ochranného pospojování nevylučuje potřebu odpojení od zdroje z jiných důvodů než z důvodu ochrany při poruše, např. z důvodu ochrany před požárem, tepelným namáháním v zařízení atd. Navíc je třeba si uvědomit, že doplňující ochranné pospojování může zahrnovat celou instalaci, její část, jednotlivé přístroje, nebo prostor.
Doplňující ochranné pospojování musí zahrnovat všechny neživé části upevněných zařízení současně přístupné dotyku a cizí vodivé části včetně, pokud je to proveditelné, hlavních kovových armatur železobetonu. Systém ochranného pospojování musí být spojen s ochrannými vodiči všech zařízení včetně těch, které jsou připojeny do zásuvek.

doplnkova ochrana 2021 2
Odpor R mezi neživými částmi současně přístupnými dotyku a cizími vodivými částmi musí splňovat tuto podmínku:

R ≤ 50 V / Ia v AC sítích
R ≤ 120 V / Ia v DC sítích

kde je Ia vypínací proud ochranných prvků v A:

  • pro proudové chrániče (RCD) je to IΔn,
  • pro nadproudové jistící přístroje je to proud zajišťující odpojení do 5 s.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz zari 2021

ElektroPrůmysl.cz, září 2021

Číslo je zaměřené na elektrické pohony, měniče frekvence, řízení polohy a pohybu.

Zajímavé odkazy

Moduly PAPAGO Pro měření nejrůznějších veličin, monitorování i ovládání přes Ethernet (síť LAN), WiFi nebo GSM.
Rittal - váš silný partner pro výrobu rozváděčů Z našich inovativních výrobků z oboru rozváděčů, rozvodu proudu, klimatizace a IT infrastruktury jsme vytvořili ucelený systém pro váš úspěch.
Měřicí a regulační technika Ucelená nabídka měřicí a regulační techniky pro výrobce a distributory elektrické energie, spotřebitele elektrické a jiných energií, výrobce elektrických a dalších zařízení, která tuto techniku využívají.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.

Najdete nás na Facebooku