Záložní zdroje a problémy kvality napájecího napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Systémy UPS dokážou zařízení ochránit před všemi základními problémy kvality napájecího napětí. Jsou navrženy tak, aby vyhovovaly potřebám pro ochranu napájení počítačových sítí, datových center, telekomunikací, zdravotnictví nebo průmyslových zařízení.

Existuje několik obecných typů problémů s napájením z veřejné elektrovodné sítě, které UPS mohou eliminovat.
Přerušení elektrického napájení je stav, kdy primární zdroj přestane dodávat elektrickou energii po dobu přerušení napájení větší než 10 ms, přerušení dodávky se podle normy ČSN EN 50160 ed. 3 Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí dělí na krátké, které není delší než tři minuty a dlouhé, které trvá déle než tři minuty. Přerušení napájení může být následek mnoha událostí: úderu blesku, zničení elektrického vedení, přetížení sítě a v neposlední řadě přírodní katastrofy. Následky jsou závislé na době trvání, nesprávná činnost HW, ztráta dat, výpadky SW, zastavení výroby.
Krátkodobý pokles napětí je náhlé snížení napětí v rozsahu 10 - 100 % v trvání od 10 ms. Norma ČSN EN 50160 ed. 3 udává horní hranici přechodného napětí 1 minutu. Příčinou jsou převážně zkratové poruchy v síti, spouštění zařízení velkých výkonů, selhání bezpečnostních zařízení, blesky nebo nižší výkon zdroje než příkon připojených zařízení. Následkem mohou být nesprávná činnost a poškození HW, ztráta počítačových dat, výpadky SW.

problemy napeti ups 2021 1
Krátkodobé zvýšení napětí je velmi krátké zvýšení napětí nad 110 % jmenovité hodnoty. Stejně jako u krátkodobého poklesu napětí udává norma horní hranici krátkodobého zvýšení napětí 1 minutu. Krátkodobé zvýšení napětí v sítích nízkého napětí může být následkem úderu blesku, který dokáže do sítě přivést napětí vyšší než 6 kV. Napěťové špičky mohou vést k trvalému poškození zařízení, ztrátě dat, zrychlenému stárnutí nebo selhání izolace.
Podpětí je dlouhodobé snížení napětí, kde doba trvání může být řádově minuty, hodiny až dny. Podpětí může být důsledkem připojení zařízení velkých výkonů, snížením napětí v síti za účelem úspory energie ve špičce nebo přetížením zdrojů elektrické energie. Podpětí může mít za následek nesprávnou funkci HW a podle velikosti podpětí může docházet k nahodilému resetování HW a ztrátě počítačových dat.
Přepětí nastává, pokud je hodnota napětí 110 % hodnoty referenčního napětí a doba trvání jsou stejně jako u podpětí hodiny až dny. Přepětí je vyvoláno rychlým snížením výkonu zátěže, při vypnutí strojů a zařízení velkých výkonů. Může vést k přehřívání a předčasnému stárnutí izolace i zařízení.
Přechodné jevy jsou jevy, při nichž nastává velký nárůst rušení po dobu přechodového jevu, doba trvání je kratší než u špiček, obecně v rozmezí nanosekund. Přechodné jevy nastávají při skokovém připnutí a odepnutí zátěže jako jsou výtahy nebo svařovací automaty. Následkem je nesprávná činnost HW a SW.
Indukovaný šum je rušení elektromagnetického nebo elektrostatického původu v prostoru a ve vodičích. Může být následkem spínání výkonových polovodičových prvků, elektrostatického vybíjení, blesků nebo svařovaní. Indukovaný šum má za důsledky poruchy funkce a činnosti zařízení.

problemy napeti ups 2021 2
Kolísání frekvence jsou případy, kdy se frekvence mění více než +/- 5 % od jmenovité hodnoty. Většinou je důsledkem regulace motorgenerátorů. Může mít za následek ztrátu počítačových dat a rušení komunikace mezi zařízeními.
Harmonická napětí se superponují na sinusový průběh základní harmonické frekvence sítě. Vyšší harmonické jsou důsledkem nelineárních zařízení v síti, jako jsou spínané zdroje, obloukové pece nebo magnetická jádra elektrický strojů. Důsledky jsou předimenzování HW, přehřívání, rezonance s kondenzátory a poškození zařízení.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Časopis vychází 1x měsíčně.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl

ElektroPrůmysl.cz, květen 2024

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové nosné systémy, svorky a konektory

Zajímavé odkazy

Training services portal: jedna platforma – mnoho možností Využijte přístup ke školením s mnoha tématy, která jsou přizpůsobena Vašim potřebám. Na portálu najdete nabídku jak bezplatných, tak i placených kurzů, online nebo prezenčně, v češtině i v dalších jazycích.
Inspekční minikamera s bezdrátovým přenosem obrazu První inspekční minikameru na světě, která využívá k přenosu obrazu vestavěný wi-fi hotspot pro pohodlné a bezpečné inspekce i těch nejnepřístupnějších míst.
Nový design vypínačů a zásuvek si elektrikáři hned oblíbili! Zaujal je novými matnými barvami, plochým tvarem a také dobrou cenou. Třešničkou na dortu je ovládání mobilem.
Decentralizovaná automatizace, žádná řídicí skříň Přejděte do praxe, decentralizujte, modularizujte, kombinujte technologie, jednejte efektivněji ve spotřebě energií, omezujte a zjednodušujte složitost a nacházejte chytrá řešení.

Najdete nás na Facebooku