Normy

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4

Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů