Volba vodičů při zapojení jističe

Černá, hnědá, zelonožlutá..., co na to říká norma ČSN 33 0166 ed. 2?