Když náhodně vypadá jistič

Náhodně vypadával jistič... měla to nasvědomí tato krása zahrabaná v zemi.