Proudové chrániče jsou důležitým bezpečnostním prvkem v elektrických instalacích, ale jejich použitelnost má určitá omezení vyplývající z principu jejich funkce. Tento článek se zabývá nejčastějšími případy, kdy není možné spoléhat pouze na ochranu proudovým chráničem a je nutné zvolit jiné způsoby zajištění bezpečnosti.

Strana 1 z 19