Uspořádání vnitřního rozvodu elektroměrového rozváděče

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Živé části neměřeného rozvodu před měřicím zařízením musí být pod kryty upravenými na spolehlivé zaplombování tak, aby byl zamezen neoprávněný odběr a bylo možno zjistit neoprávněné zásahy do neměřených rozvodů.

Měřený rozvod za měřicím zařízením musí být proveden tak, aby umožňoval provádět kontrolu a údržbu bez porušení plomb na krytech neměřeného rozvodu.

Spojovací vodiče

K zapojení vnitřního spojovacího rozvodu elektroměrového rozváděče se používají zejména jednožilové měděné vodiče s plnými jádry o celistvých délkách. Ve výjimečných případech (neběžná konstrukce ER, při umístění měřicího zařízení na pohyblivých dveřích nebo pohyblivém panelu) je možné při splnění podmínek stanovených provozovatelem distribuční soustavy osazující měřicí zařízení, použít i slaněných vodičů ukončených vhodnou lisovací dutinkou.
Pro vyšší proudová zatížení lze použít holých plochých vodičů, které je možno montovat přímo na připojovací svorky přístrojů.
Průřezy vodičů se stanoví podle požadovaného proudového zatížení s přihlédnutím ke způsobu uložení, dovolenému oteplení, zkratovým proudům, typu uzemňovací soustavy a dalším vlivům.

usporadani er 2018 1

Průřezy vodičů rozváděče pro přímé měření

Pro hlavní obvod (obvody) rozváděče, tj. pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením (ERP) musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídajícímu předpokládanému proudovému zatížení
s minimálním průřezem fázových vodičů 6 mm2 Cu a maximálním průřezem fázových vodičů (z hlediska svorek elektroměru) 16 mm2 Cu.
Norma ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 stanovuje v čl. 543.4.1 kromě dalšího, že vodiče PEN se mohou používat pouze v pevných instalacích a z důvodu mechanické pevnosti nesmí být průřez menší jak 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 Al.
Ochranné propojení vodičem PE mezi elektroměrem a příslušnou svorkovnicí (je-li provozovatelem distribuční soustavy požadováno) musí mít minimální průřez 4 mm2 Cu – stanovení průřezu viz norma ČSN EN 61439-1 ed. 2, tab. 1.
Vodič PEN musí být v rozváděči dimenzován.
Pomocné obvody rozváděče, tj. ovládací vodiče tarifu elektroměru, vodiče spínacího prvku (přijímače HDO) a vodiče pro funkci stykačů musí být provedeny plným vodičem 1,5 mm2 Cu.
Propojovací nulový vodič (N) mezi elektroměrem a příslušnou svorkovnicí musí mít minimální průřez 6 mm2 Cu.

usporadani er 2018 3

Průřezy vodičů rozváděče pro nepřímé měření

Propojovací vedení mezi měřicími transformátory proudu (MTP) a zkušební svorkovnicí umístěné v elektroměrovém rozváděči, mezi zkušební svorkovnicí a elektroměrem, se provádí Cu vodiči o minimálním průřezu uvedeném v tabulce 1.
Propojovací vedení mezi MTP a zkušební svorkovnicí musí být provedeno bez přerušení v celistvých délkách jednožilovými izolovanými plnými vodiči uloženými v trubkách (žlabu), nebo kabely
s příslušným počtem vodičů, o daném průřezu a barevným označením jednotlivých žil.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
IT chlazení - řešení od firmy Rittal Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.