Přehled kategorií

Grid List

Materiály a rozměry zemničů je nutno zvolit tak, aby vydržely účinky korozních vlivů a aby měly odpovídající mechanickou pevnost.

V poslední době se nám rozmohl takový nešvar…(viz film Pelíšky). Z důvodů, kterým asi rozumím, se protěžuje izolovaný typ hromosvodu. Mrzí mne, že to vrhá špatný pohled na samotnou hromosvodařskou normu.

Při vyhodnocování instalace vzhledem k používání SPD je třeba zvažovat dva faktory: charakteristiky silnoproudé rozvodné soustavy nízkého napětí, ve které budou SPD použity, včetně předpokládaných typů a hladin přepětí a proudu a dále charakteristiky zařízení vyžadujícího ochranu.

Firma Wöhner, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje firma GHV Trading, spol. s r.o., se od počátku vzniku orientovala na výrobu komponent pro rozváděče.

Bezpečná instalace je tam, kde je na přípustnou míru (nebo raději pod přípustnou míru) sníženo riziko. Ve smyslu standardů je nutno vyvážit management rizika, s ohledem na riziko ohrožením procesu, majetku, osob nebo hospodářského majetku.

Tam, kde se pro připojení, odpojení nebo funkční spínání používá zásuvkové spojení (např. pohyblivé přívody zařízení, prodlužovací přívody) platí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem následující.

Za ideální stav bychom mohli považovat takovou situaci, kdy by ani během montáže, ani při zprovozňování KNX systémové instalace nedošlo k žádné chybě. Ne vždy se to takto podaří.

V elektrických instalacích je nejčastější funkcí spínání. V KNX systémových instalacích tyto úkoly zajišťují spínací akční členy. Nejsou to pouhá elektronicky řízená relé, jak by mohlo být zřejmé na první pohled.

Neustále se zvyšující kapacity zdrojů obnovitelné energie vnášejí do rozvodných sítí rostoucí počet krizových situací. Při dodávkách energie převyšujících potřeby odběratelů  to může znamenat nebezpečný růst napětí v síti a nutnost odstavování klasických elektráren.

Průřezy vodičů (hliníkové nebo měděné) spojovacího vedení kabelové skříně se stanoví podle požadovaného proudového zatížení, s přihlédnutím ke způsobu uložení, dovolenému oteplení, zkratovým proudům a možným dalším vlivům.

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, kterému se během veletrhu AMPER 2017 budou věnovat společnosti Eplan a Rittal.

Jednou ze součástí elektrických rozváděčů je osvětlení. Jedná se spíše o příslušenství, avšak umístění svítidel podstatně vylepšuje obslužnost zařízení a zvyšuje bezpečnost práce.

Jakýkoliv přístroj pro odpojování a spínání odpovídající oddílům 462 až 465 normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3 musí vyhovovat příslušným požadavkům uvedeným v normě ČSN 33 2000-5-537 ed. 2.

Dnešní výrobní procesy kladou velký důraz na sběr a analýzu dat automatizačními systémy. Proto se ani moderní spínací technika neobejde bez průmyslových komunikačních rozhraní, která zajistí zprostředkování naměřených dat do vyšších pater automatizačního systému, efektivní parametrování a diagnostiku zařízení.

Obecná definice pro spínací a řídící zařízení je obsažena v ČSN IEC 60050–826 „Mezinárodní elektrotechnický slovník – Elektrické instalace“ a uvádí, že spínací a řídící zařízení je určené pro zapojení do elektrického obvodu, kde plní jednu, nebo více následujících funkcí: ochranu, řízení, oddělení a spínání.

V provedení se zapuštěnou montáží dodají ovládací a signalizační přístroje Harmony šmrnc každému operátorskému panelu i samotnému stroji. Rychle a za rozumnou cenu.

Úspora energie a s ní spojená úspora provozních nákladů je cesta, o kterou se stále intenzivněji zajímá řada investorů v oblasti moderní výstavby. Výrobci osvětlovací techniky představují celou řadu prvků, které dokážou spotřebu elektrické energie výrazně snížit.

Letos v říjnu se v Průmyslovém paláci v prostoru Výstaviště Praha Holešovice prezentovali nejznámější výrobci a designéři. OBZOR Zlín se zaměřil v duchu tématu Designbloku na integritu technologií, kterou prezentoval především vypínačem určeným na všechno.

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Najdete nás na Facebooku

Zajímavé odkazy

Český výrobce měřicích přístrojů Panelové měřící přístroje, sloupcové zapisovače, velkoplošné displeje, převodníky na DIN lištu, bezpapírové zapisovače, PLC
Rozšíření řady hlídačů izolace iso685 Firma Bender rozšiřuje svou řadu přístrojů o iso685-D s displejem a iso685-S s externím ovládacím panelem FP200. Obě varianty s podporou systému ISOnet.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Konfigurátor OEZ - nová verze 7 Konfigurátor OEZ je program pro snadný výběr jednotlivých výrobků včetně jejich příslušenství. Ka stažení je zdrama.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.