EMC objektu a bezpečná elektrická instalace - 1. díl

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bezpečná instalace je tam, kde je na přípustnou míru (nebo raději pod přípustnou míru) sníženo riziko. Ve smyslu standardů je nutno vyvážit management rizika, s ohledem na riziko ohrožením procesu, majetku, osob nebo hospodářského majetku.

Management rizika je závislý na zjišťování rizik. Zde je nutno využít všechny ověřené zdroje, a také odhad dopadu rizik na všechny cíle projektu. Je nutno uvažovat rizika, která se vztahují k zabezpečení (security), spolehlivosti, odpovědnosti za škody, bezpečnosti (safety), zdraví a také k vlivu na životní prostředí.
Riziko je spojeno s každým projektem, s každým procesem a s každým rozhodnutím po celý život projektu. Riziko je nutné ovládat a řídit v každé etapě projektu, management rizika je nedílnou součástí jak procesů managementu projektu, tak procesů vztahujících se k výsledku činnosti projektu. Ošetření rizika může samo vytvořit nová rizika, která se mají též uvážit.

emc 1 1
Požadavek elektromagnetické kompatibility budovy stanoví podmínku vzájemné spolupráce vnějšího a vnitřního hromosvodu, soustavy pro vyrovnání potenciálu a ochranné soustavy před nebezpečným dotykem, silových, informačních a sdělovacích obvodů a ochrany před přepětím v instalaci objektu. Je nutno připočíst požadavek slučitelnosti provozu elektrických a elektronických zařízení v dané instalaci. Výběr ochranných opatření je koordinován s přijatelným rizikem, které závisí na pravděpodobnosti přepětí, prostorového nebo liniového rušení a elektromagnetické citlivosti zařízení.
Elektronické systémy budov (HBES) a systémy řízení automatizace budov (BACS) jsou v současnosti stále více využívané. Mimo jiné sem patří systémy řízení klimatizace, větrání, tepelných režimů a osvětlení domů a budov, zabezpečovací, přístupové a únikové systémy, požárně bezpečnostní systémy jak signalizační tak hasební, systémy nouzového osvětlení a další elektronické vybavení budov a staveb. U většiny z těchto systémů je požadována funkční bezpečnost, nebo bezpečné chování při požáru. Tím se dostávají do popředí kromě klasických elektrotechnických předpisů také normy spolehlivosti, funkčnosti a požární bezpečnosti instalací. Je nutno vyřešit spolehlivost napájení při výpadku sítě, ale také spolehlivé odpojení všech energetických zdrojů – včetně systémových generátorů a UPS – při zásahu hasičů. Je nutno koordinovat systémy klimatizace budovy, systémy přístupu a nouzových cest a systémy protipožární. Do úvahy přicházejí normy ČSN EN 16484, ČSN EN 50131, ČSN EN 50172, ČSN EN 50173, ČSN EN 50174, ČSN EN 50491, ČSN EN 62034, ČSN 730875…

emc 1 2
Na některá zařízení jsou při projektování, instalaci, provozu, kontrole, údržbě a opravách kladeny zvláštní požadavky. Při provádění instalace je nutno dodržet odstup kabelů a tras, v souladu s příslušnými normami řady ČSN EN 50310, ČSN EN 50173, ČSN EN 50174 a zajisté řady ČSN 33 2000. Pro projekci a navrhování vhodné kabeláže je vždy nutné znát požadavky na funkci (technický požadavek) a funkčnost (bezpečnostní požadavek) instalace tak, aby byl správně zvolen kabel, nosný systém a zajištění odpovídající požadavkům určené normy, příslušné vyhlášky a zkušebnímu předpisu. Je také nutné zohlednit požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu stavby / objektu. Není vždy nutné navrhovat kabely funkční s funkčním kabelovým systémem i tam, kde to není nutné.
Určující jsou normy ČSN EN 60079, IEC 300 a ČSN EN 60300, ČSN EN 50174, ČSN EN 50495, ČSN EN 61010, EN 62198 v podobě ČSN EN 62198, ČSN EN 62305 s ČSN EN 60812, ČSN EN ISO 12100, ČSN EN ISO 13849, ČSN EN ISO 16484, stejně jako ČSN IEC 31000. Z pohledu prevence rizika jsou stejně důležité normy ČSN 33 2000-4-482, ČSN 33 2000-5-54, ČSN 33 2000-5-534, ČSN 33 2000-5-56, ale i ČSN 33 2030, ČSN 33 2340, ČSN 33 3060. Jako určující jsou zákonem a vyhláškou dále dány normy ČSN 33 2130 (plus ČSN 33 2140), ČSN EN 62305, dále ČSN EN 50130, ČSN EN 50310, ČSN EN 50173 a ČSN EN 50174. Důležité jsou také normy elektromagnetické kompatibility, například ČSN EN 50130,  a elektrostatické ochrany.

emc 1 3
Výběr ochranných metod a opatření pro snížení negativních vlivů navíc musí být proveden v souladu s normami, především řady ČSN 33 2000 a řady ČSN EN 60079, dále souborem (ČSN) EN 61643, včetně ČSN CLC/TS 61643-12.
Vytvoření vyhovující soustavy kovových prvků stavby a jejich využití k posílení ekvipotenciálního prostoru je důležité nejen pro zajištění stability instalovaných elektronických a sdělovacích systémů, ale především pro zajištění dobré úrovně ochrany objektu před vlivem vyrovnávacích a bludných proudů a před nežádoucími účinky elektromagnetické interference ve složitém prostředí.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.