Zásuvková spojení dle nové edice normy ČSN 33 2000-4-46 ed. 3

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Tam, kde se pro připojení, odpojení nebo funkční spínání používá zásuvkové spojení (např. pohyblivé přívody zařízení, prodlužovací přívody) platí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem následující.

Pevné zásuvky v rozvodech nn musí mít vždy ochranný kontakt. Tento kontakt musí být spojen spolehlivě s ochranným pospojováním (ochranným vodičem) předepsaným pro použitý způsob ochrany a musí zajistit spojení připojovaného zařízení s tímto pospojováním (s příslušným ochranným vodičem).
U pevných zásuvek, kde není k ochraně použit samostatný ochranný vodič PE (sítě TN-C), se musí vodič PEN připojit nejdříve na svorku ochranného kontaktu (kolíku).

zasuvkova spojeni 2017 1

Legenda:

  • A Zakázané
  • B Bylo přípustné dříve - možno ponechat u dosavadních instalací
  • C Zapojení zásuvek bylo přípustné dříve - možno ponechat u dosavadních instalací
  • D Zapojení zásuvek bylo obecně přípustné dříve - dnes přípustné pro průřezy vodičů PEN v instalaci SPEN > 10 mm2 Cu nebo 16 mm2 AI
  • E Správné připojení v sítích TN-C
  • F Správné připojení v sítích TN-S
  • II Elektrické zařízení třídy ochrany II

V pevných rozvodech nn musí mít zásuvky vždy ochranný kontakt. Tento kontakt musí být spojen spolehlivě s ochranným pospojováním (ochranným vodičem) předepsaným pro použitý způsob ochrany a musí zajistit spojení připojovaného zařízení s tímto pospojováním (s příslušným ochranným vodičem).
Předpisy pro provedení elektrických rozvodů, pokud nepoužívají zásuvkových spojení s definovanou polaritou, mohou předepsat jednotné zapojení pevných zásuvek. Z hlediska ochrany je rozhodující připojení ochranného vodiče k ochrannému kontaktu; připojení dalších vodičů účinnost ochrany neovlivňuje.
Do pevných zásuvek musí být možno zasunout kromě vidlic s ochrannými kontakty určenými pro připojení předmětů třídy ochrany I, i vidlice bez ochranných kontaktů určené pro připojení předmětů třídy ochrany II.
Zásuvky pro předměty třídy ochrany III nesmějí být záměnné s jinými zásuvkami.
Tam, kde je požadována nebo je potřebná nezáměnnost dvou nebo více zásuvek, použije se pro to určených vzorů zásuvkových spojení, odpovídajících požadavkům použitého způsobu ochrany.
Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem smí být v rozvodu nn použit jen k připojení předmětů třídy ochrany II jako neoddělitelný přívod, popř. opatřen zásuvkou pro předměty třídy ochrany II. V takovém případě musí být vidlice neoddělitelně spojená s pohyblivým přívodem.
Pro připojení předmětů třídy ochrany III se použije také pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s příslušnou nezáměnnou vidlicí bez ochranného kontaktu.
Připojení spotřebičů pohyblivými přívody a zásuvkami při ochraně automatickým odpojením v sítích TN-C a TN-S jsou znázorněna na obrázku 1.
Na obrázku 1 je u jednofázových zásuvek znázorněno doporučené připojení nulového a fázového vodiče. Je možno použít i opačného připojení těchto vodičů. Doporučuje se však, aby byla dodržena jednotná orientace dutinek s připojeným nulovým a fázovým vodičem v celém objektu.

zasuvkova spojeni 2017 top

Prodlužovací přívod a rozbočovací zásuvky

Prodlužovací přívod sloužící pro prodloužení rozvodu zpěvné zásuvky musí mít vždy ochranný vodič

a vidlici i prodlužovací zásuvku s ochranným kontaktem.
Pohyblivý přívod bez ochranného vodiče s vidlicí bez ochranného kontaktu hodící se do zásuvky s ochranným kontaktem opatřený zásuvkou pro předměty třídy ochrany II se nepovažuje za prodlužovací přívod. Ochranný vodič prodlužovacího přívodu musí být řádně připojen na jednom konci k ochrannému kontaktu vidlice a na druhém konci k ochrannému kontaktu pohyblivé zásuvky.
Rozbočovací zásuvka zasouvatelná do zásuvky pevného rozvodu (i do zásuvky prodlužovacího přívodu) sloužící k rozbočení rozvodu může mít jak zásuvky s ochranným kontaktem, tak nezáměnné zásuvky uzpůsobené pouze pro zasunutí ploché vidlice pro zařízení třídy ochrany II.
Poloha připojení nulového a fázového vodiče vůči ochrannému kontaktu (kolíku) je u pevného rozvodu doporučena takto: Jednofázové zásuvky se doporučuje připojit tak, aby ochranný kolík byl nahoře a nulový (střední) vodič, aby byl připojen na pravou dutinku při pohledu zpředu (viz též ČSN 33 2180 a ČSN 33 2130 ed. 3). Tento způsob zapojení se doporučuje dodržet i u jednofázových zásuvek prodlužovacího přívodu. V každém případě se však doporučuje dodržet jednotnou orientaci dutinek s připojeným nulovým a fázovým vodičem v celém objektu.

Adaptory

Tam, kde (např. v důsledku cestovního ruchu) používají osoby elektrické spotřebiče připojované zásuvkovým spojením různých vzorů (např. americké, britské, švýcarské) lze použít adaptorů.
Adaptor musí odpovídat požadavkům na ochranná opatření a uspořádání požadovaná systémy, které adaptor přizpůsobuje a musí vyhovovat požadavkům norem, které se na něj vztahují.
Adaptory nejsou uvažovány pro trvalé připojení.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl rijen 2018 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Číslo je tematicky zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Ovládací a signalizační přístroje Harmony Objevte ovládací a signalizační přístroje Harmony pro snadné a spolehlivé řízení průmyslových aplikací!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.