Softwarová řešení pro výrobce rozvaděčů

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Výrobci rozvaděčů a systémoví integrátoři se pohybují ve velmi konkurenčním prostředí. Proto je pro ně důležité zkracovat čas vývoje, omezit chybovost a dodatečné změny – jinými slovy snižovat náklady.

Níže uvádíme několik tipů pro výběr softwarových řešení, které splnění tohoto náročného úkolu usnadňují.

Moderní CAE softwarové systémy umožňují, aby manuální, časově náročné úkoly byly vykonávány automaticky a rychle. Používáním takového typu softwaru dochází nejen ke zvýšení produktivity práce a zkrácení projekčních činností, ale zvyšuje se i kvalita výrobků.
Nejlepší CAE systémy jsou takové, které se neustále vyvíjejí, zlepšují možnosti použití, snižují míru manuálního zadávání dat a kontroly chyb a rovněž usnadňují splňování firemních, vnitrostátních a mezinárodních norem.

software rozvadece 1
Prvořadým požadavkem na software pro návrh rozvaděčů je, aby umožňoval rychlý a snadný návrh elektrotechnických schémat, a tam, kde je to nezbytné, i možnost návrhu pneumatických a hydraulických schémat a 3D návrh rozvaděče. Software by měl automaticky generovat informace typu kusovníky, plány svorkovnic a kabelů, dokumentaci pro otvory a výřezy montážní desky.
Nástroje pro inteligentní uspořádání přístrojů v rozvaděči, které zohledňují specifikace výrobců komponent, zaručí spolehlivost plánování, optimální využití prostoru a přesné výrobní informace.
Funkce pro umísťování a úpravu komponent musí být doplněny dynamickými kolizními kontrolami a on-line zobrazením připojení, jež uživatelům umožní účinné využití dostupného prostoru v rozvaděči, který je často omezen.
V okamžiku, kdy jsou v návrhu umístěny veškeré komponenty, kabelové žlaby a montážní lišty, kvalitní CAE software rovněž automaticky ověří, zda jejich navrhované umístění splňuje designové požadavky, jako jsou například minimální přípustné rozestupy. Tím se projektantovi ušetří čas, protože se tak eliminuje umísťování součástek metodou „pokus a omyl“.
A díky tomu, že již není potřeba opakované zadávání a manuální konverze dat, lze vývoj produktů realizovat mnohem efektivněji. Tím se projektantům uvolňuje čas pro další inovace. Neustálá výměna dat dále zvyšuje kvalitu projektu a urychluje celý inženýrský proces.
Nejlepší CAE systémy pro výrobce rozvaděčů používají 3D prototypy a informace ze schémat zapojení pro určení optimální délky vodičů uvnitř rozvaděče.
Další neocenitelnou funkcí, kterou by měl CAE systém pro návrh rozvaděčů mít, je možnost pracovat s měděnými součástkami, jako jsou sběrnice a přípojnicové systémy. Tato funkce společně s již zmíněnými možnostmi 3D umístění umožňuje projektantům vygenerovat přesné virtuální zobrazení rozvaděče a vytvořit veškeré podklady pro výrobu.
Důležitou, ale snadno přehlíženou funkcí je schopnost importu dat o součástkách z webového rozhraní či on-line portálu. Informace přístupné prostřednictvím webového rozhraní bývají pravidelně aktualizovány výrobci komponent, a proto si projektanti mohou být vždy jisti jejich přesností, úplností a aktuálností.
Použití CAE softwaru pro návrh rozvaděčů zajistí jednotnost v přístupu k návrhu a posléze v provedení rozvaděče. Je zárukou, že jsou vždy splněny speciální požadavky na montáž, případné chyby jsou odhaleny již záhy v průběhu návrhu a jejich odstranění je navíc jednoduché a levné.
Projektové výkazy, schémata, 3D vizualizace a údaje o rozměrech, které se vztahují k montáži a výrobě, mohou být vygenerovány CAE systémem, a některé softwary jdou ještě dále. Takové pokročilé systémy také generují CNC data pro vrtání a děrování rozvaděčových skříní a montážních desek a v některých případech i data pro automatizovanou přípravu spojů.

software rozvadece 2
Pokud je tato funkce požadovaná, ať už nyní nebo v budoucnosti, měli byste si ověřit, že CAE software umí flexibilně exportovat data tak, aby byla kompatibilní s roboty a stroji použitými k výrobě.
Integrovaná funkce, která implementuje normy a standardy, je další vlastnost, která by se měla brát v úvahu při výběru CAE softwaru pro výrobu rozvaděčů. Vyhovění normám je prakticky univerzální požadavek zákazníků. Zároveň je třeba pamatovat i na fakt, že je důležitá nejen shoda s elektrotechnickými normami, ale stále častěji je požadována i shoda s normami na návrh schémat a tvorbu dokumentace.
Snad nejnáročnějším hlediskem při přípravě návrhu rozvaděče je však skutečnost, že žádné dva projekty nejsou stejné, přesto se v nich musí mnoho prvků znovu a znovu opakovat. To znamená, že projektant má dvě možnosti. Například může jednoduše zkopírovat ty části, které jsou stejné. Ovšem tato metoda přináší jenom zdánlivou časovou úsporu. Je totiž jednoduché zkopírovat i chyby, což se pak vymstí při výrobě.
Druhou možností je pak návrh od začátku, s novými daty a všemi výpočty. Tato možnost zabere velké množství času, a ačkoli může vést ke zvýšení kvality a inovacím, znamená, že bude velmi omezená standardizace – každý rozvaděč je unikátní.
Zdaleka nejlepším řešením je proto vybrat takový CAE software, který umí vytvořit knihovnu odzkoušených „modulů“, jež se v návrhu opakují. Takové moduly se používají opakovaně, s vědomím, že již byly vyzkoušeny a otestovány. Takový přístup nešetří jen čas, ale zajišťuje i vysokou míru jednotnosti designu, což pomáhá s testováním i výrobou.
Závěrem lze říci, že dobré CAE řešení pro výrobce rozvaděčů je takové, které minimalizuje čas a náklady. Měl by to být nástroj, který umožní projektantům zasadit do návrhu ty nejlepší myšlenky, odfiltruje chyby a automatizuje rutinní úkoly.
Pravděpodobně nejdůležitější aspekt konstrukce pak spočívá v tom, že ačkoli neexistují stejné rozvaděče, mnoho elementů je stejných a stále se opakují.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

IT chlazení - řešení od firmy Rittal Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.