Optimalizace tažení vodičů v rozváděči v programu PC|SCHEMATIC

CAD, CAE, CAM
Typografie

Pokud se zajímáte o optimalizaci položení vodičů a kabelů v rozváděči, potom se vám může hodit aktualizovaný modul PanelRouter v elektro-projekčním software PC|SCHEMATIC.

Co je pod optimalizací míněno? Je to především délka natažených vodičů, míra vyplnění žlabů a položení vodičů s ohledem na některá omezení v rozváděči.
PanelRouter umí velmi rychle automaticky natáhnout vodiče a kabely ve výkresu rozváděče podle určitých kritérií, přičemž výsledkem je výkres tras vodičů, délka jednotlivých vodičů, míra vyplnění žlabů, texty pro návlečky vodičů a další informace spojené s propojením rozváděče. Ve výkresu lze výběrem ze seznamu vysvítit jak jednotlivé sítě spojů se stejným potenciálem (např. +24V) a jejich vodiče, tak i všechny a jednotlivé vodiče od vybrané součástky (např. -K12).

optimalizace v rozvadeci 1
Protože položení vodičů je odvislé od zapojení v nakresleném schematickém diagramu a od rozmístění jednotlivých komponentů v rozváděči, stává se, že dochází ke zbytečnému tažení vodičů směrem sem a tam, a tím i podstatnému zvětšení délky položených vodičů. Analytické  možnosti modulu PanelRouter umožňují tažení vodičů optimalizovat interaktivně.
Na obr. 1 jsou vidět vodiče stejného potenciálu, vybrané ze seznamu (vpravo). Je zřejmé, že vodiče obcházejí téměř celý rozváděč, místo aby logicky propojovaly vždy nejbližší vývody komponentů. Zde je potřeba vysvětlit, jak program položené vodiče vykresluje – k vývodům součástek vedou jednotlivé vodiče, zatímco společné části několika vodičů jsou kresleny překrývajícími se čarami. I když tak na první pohled není zcela zřejmé, jak jsou taženy jednotlivé vodiče, toto zobrazení okamžitě indikuje, že celkově nejsou taženy optimálně. Jednotlivé vodiče lze potom postupně zvýraznit jejich vybráním v seznamu pod daným potenciálem.
PanelRouter umí navíc zobrazit všechny i jednotlivé vodiče tažené od vybrané součástky, jak je vidět na obr. 2. Tento způsob zobrazení položených vodičů výhodně doplňuje možnosti interaktivního prozkoumání situace v rozváděči.
Nezáleží ani tak na tom, jestli někdo bude nakonec propojovat rozváděč podle takto zhotoveného výkresu nebo ne, ale PanelRouter pomůže v každém případě identifikovat nevhodně tažené vodiče a pomoci s optimalizací jejich délky.
Uživatel může optimalizovat tažení vodičů několika způsoby – změnou v kreslení spojů ve schematickém editoru při zachování elektrického propojení, změnou v rozmístění součástek v rozváděči, nebo optimálním přepojením vodičů přímo v rozváděči.
Protože přepojování vodičů přímo v rozváděči naruší konsistenci mezi zapojením rozváděče a schématem, není toto řešení vhodné.
Přemístění součástek v rozváděči lze ve výkresu rozváděče provést ručně snadno, a jeho dopad na tažení vodičů v modulu PanelRouter programu PC|SCHEMATIC ihned zkontrolovat. To je nejjednodušší metoda vedoucí k optimálnímu tažení vodičů, pokud ovšem není v rozporu s důvody projektanta pro dané rozmístění součástek.

optimalizace v rozvadeci 2
Přepojení spojů ve schematickém zapojení tak, aby tažení vodičů v rozváděči bylo optimální, je možné a v tomto programu celkem jednoduše proveditelné.  Modul PanelRouter umožňuje totiž automaticky přejít z výkresu rozváděče do schématu pouhým vybráním sítě potenciálu, spojů jedné součástky nebo individuálních spojů, přičemž PC|SCHEMATIC ihned najde ve schematickém zapojení vybrané entity. Dopad provedené úpravy zapojení lze následně zkontrolovat opětovným spuštěním modulu PanelRouter.
Protože položení vodičů v rozváděči je v modulu PanelRouter velmi rychlé, nezdržuje projektanta od práce, a přitom umožňuje alespoň orientačně zjistit dopad jeho způsobu kreslení schématického zapojení a rozmístění součástek v rozváděči na optimální tažení vodičů. Interaktivní možnosti tohoto modulu ve spolupráci s programem PC|SCHEMATIC potom navíc umožňují i provést potřebné úpravy ve schématu či rozmístění součástek. 

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec
Tel/fax: (+420) 485 106 131
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cadware.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2017 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2017

Listopadové číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

Jednoduché Řešení s IO-link S IO-Link sběrnicovým modulem a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik sázíte na individuální řešení.
Napájecí zdroje PULS souznění kvality a příznivé ceny Řada jednofázových zdrojů Puls PIANO, určených pro montáž na DIN lištu, přináší vysokou kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost za velmi příznivé ceny.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.