Strategie pro snížení rizika strojního zařízení

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Strategie pro snížení rizika u stroje je uvedena v ČSN EN ISO 12100, 6.1 a další návod je uveden v ČSN EN ISO 12100, 6.2 (opatření zabudovaná v konstrukci) a 6.3 (bezpečnostní ochrana a doplňková ochranná opatření). Tato strategie zahrnuje celý životní cyklus stroje.

Analýza nebezpečí a proces snížení rizika stroje vyžaduje, aby byla nebezpečí vyloučena nebo snížena použitím opatření v následujícím pořadí:

 • vyloučení nebezpečí nebo snížení rizika návrhem (viz ČSN EN ISO 12100, 6.2);
 • snížení rizika bezpečnostní ochranou a možnými doplňkovými ochrannými opatřeními (viz ČSN EN ISO 12100, 6.3);
 • snížení rizika informacemi pro používání o zbytkovém riziku (viz ČSN EN ISO 12100, 6.4).

strategie snizeni rizika 1

Příspěvek ke snížení rizika ovládacím systémem

Účelem následujícího postupu celkového návrhu stroje je dosažení bezpečnostních cílů. Návrh bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS) k dosažení požadovaného snížení rizika je integrální součástí celkového postupu návrhu stroje. SRP/CS vykonávají bezpečnostní funkci (funkce) s úrovní vlastností (PL), kterou se dosáhne požadovaného snížení rizika. Při zajištění bezpečnostní funkce (funkcí), buď pomocí zabudované bezpečnostní části návrhu nebo pomocí ovládání bezpečnostních nebo ochranných zařízení, je návrh SRP/CS částí strategie snížení rizika. Toto je opakovací proces.
Není nutné použít tuto strategii snížení rizika na stroje, které nemají bezpečnostní část ovládacího systému nebo čistě funkční elementy stroje.
Vlastnosti každé bezpečnostní funkce a požadovaná úroveň vlastností musí být specifikovány a dokumentovány ve specifikaci bezpečnostních požadavků.
V této části ČSN EN ISO 13849 jsou úrovně vlastností stanoveny ve formě pravděpodobnosti nebezpečné poruchy za hodinu. Je stanoveno pět úrovní vlastností, od nejnižší PL po nejvyšší PL s definovanými rozsahy pravděpodobnosti nebezpečné poruchy za hodinu (viz tabulka 1).

strategie snizeni rizika 2
Tak, aby bylo dosaženo PL vedle kvantifikovatelných hledisek, je také nezbytné, aby požadavky splňovaly kvalitativní hlediska týkající se PL.
Podle posouzení rizika (viz norma ČSN EN ISO 12100) stroje musí konstruktér rozhodnout o příspěvku ke snížení rizika, který je nutno vykonávat každou relevantní bezpečnostní funkcí, která je uskutečňována SRP/CS. Tento příspěvek nepokrývá celkové riziko ovládaného strojního zařízení, např. není zahrnuto celkové riziko mechanického lisu nebo pracího stroje, ale část rizika sníženého aplikací určitých bezpečnostních funkcí. Příklady těchto funkcí jsou funkce zastavení, které jsou iniciovány pomocí elektrického snímacího ochranného zařízení u lisu nebo funkce dveří s blokováním pracího stroje.
Snížení rizika může být dosaženo použitím různých ochranných opatření (jak SRP/CS tak i jiných SRP/CS) s konečným výsledkem dosažení bezpečného stavu (viz obrázek 2).

strategie snizeni rizika 3

Legenda k obrázku 2:

 • Rh - pro specifickou nebezpečnou situaci, riziko před použitím ochranných opatření
 • Rr - požadované snížení rizika ochrannými opatřeními
 • R- skutečné snížení rizika dosažené ochrannými opatřeními
 • 1 - Řešení 1 - důležitá část snížení rizika dosažená jinými ochrannými opatřeními, než jsou SRP/CS (např. mechanická opatření), malá část snížení rizika vlivem SRP/CS
 • 2 - Řešení 2 - důležitá část snížení rizika vlivem SRP/CS (např. světelnou clonou), malá část snížení rizika vlivem jiných ochranných opatření, než jsou SRP/CS (např. mechanická opatření)
 • 3 - přiměřené snížení rizika
 • 4 - nepřiměřené snížení rizika R riziko
 • a - zbytkové riziko získané řešeními 1 a 2
 • b - přiměřeně snížené riziko
 • R1SRP/CS - snížení rizika dosažené bezpečnostní funkcí pomocí SRP/CS
 • R2SRP/CS - snížení rizika dosažené bezpečnostní funkcí pomocí SRP/CS
 • R1M, R2M - snížení rizika dosažené jinými ochrannými opatřeními, než jsou SRP/CS (např. mechanická opatření)

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cervenec 2019s

ElektroPrůmysl.cz, srpen 2019

Číslo je zaměřené na PLC, řídicí systémy, operátorské panely, průmyslové a kolaborativní roboty.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
EATON TOUR 2019 - Inteligentní jištění a ovládání Konstruktéři, projektanti a elektrotechnici jste zváni zdarma na cyklus odborně-technických přednášek po celé ČR pod vedením špičkových odborníků zaměřených především na praktická řešení a ukázky.
Magnetizujeme svět. Vše okolo magnetů. Přesné součásti pro přední světové inovátory v oblasti osobních automobilů, užitkových vozidel a průmyslových aplikací.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.