Vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením

Typografie
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Různé případy uvedené dále v tomto článku se nesmějí uplatňovat v instalacích umístěných v objektech s nebezpečím požáru nebo výbuchu a kde požadavky na zvláštní instalace a objekty stanoví odlišné podmínky.

Přístroje pro ochranu před přetížením nemusí být uplatněny:

 • a) na vodiči umístěném na straně zátěže za změnou průřezu, druhu, způsobu uložení nebo složení vedení, který je účinně chráněn před přetížením ochranným přístrojem umístěným na straně zdroje;
 • b) na vodiči, u něhož není pravděpodobné, že by byl přetížen, za předpokladu, že tento vodič je účinně chráněn před zkratem a že nemá ani odbočky ani zásuvky;
 • c) na začátku instalace, pro kterou dodavatel elektrické energie zajišťuje přístroj chránící před přetížením a souhlasí s tím, aby tento přístroj poskytoval ochranu části instalace mezi jejím začátkem a hlavním rozváděčem instalace, v němž je instalována další nadproudová ochrana;
 • d) pro obvody telekomunikací, řízení, signalizaci apod.

vynechani pristroje pretizeni 2018

Umísťování nebo vynechávání v sítích IT

Ustanovení o různém umísťování nebo vynechávání přístrojů pro ochranu před přetížením se nedají aplikovat v sítích IT, pokud každý obvod není chráněn před přetížením jedním z následujících prostředků:

 • a) použitím ochranných opatření popsaných v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3;
 • b) ochranou každého obvodu proudovým chráničem, který zapůsobí okamžitě, jakmile dojde ke druhé poruše;
 • c) trvalým dohledem nad sítěmi, u nichž se uplatňuje sledování izolačního stavu, které buď:
  - způsobí odpojení obvodu v případě vzniku prvé poruchy, nebo
  - dá signál ohlašující vznik poruchy. Porucha musí být opravena podle provozních předpisů, ve kterých je zohledněno nebezpečí druhé poruchy.

Doporučuje se instalovat systém k lokalizování místa poruchy izolace odpovídající ČSN EN 61557-9 ed. 3. Při uplatnění tohoto systému je možné zjistit poruchu izolace a určit, kde se porucha nachází, aniž by se přerušilo napájení.
V sítích IT bez nulového vodiče může být nadproudový ochranný přístroj vynechán v jednom z fázových vodičů, pokud je v každém obvodě instalován proudový chránič.

Případy, ve kterých se z bezpečnostních důvodů doporučuje ochranu před přetížením vynechat

Jistící přístroje pro ochranu před přetížením se dovoluje vynechat u obvodů napájejících spotřebiče, jejichž neočekávaným odpojením by mohlo dojít k ohrožení nebo ke škodě. Příklady takových obvodů jsou:

 • budicí obvody rotačních strojů;
 • napájecí obvody zvedacích magnetů;
 • sekundární obvody proudových transformátorů;
 • obvody napájející hasicí zařízení;
 • obvody napájející bezpečnostní zařízení.

V takových případech by se měla zvážit signalizace přetížení.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
IT chlazení - řešení od firmy Rittal Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.