Ukládání kabelů pluhováním

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Metoda ukládání kabelů do země pluhováním se realizuje pomocí strojního zaorávání. Umožňuje ukládání i přes vodní toky. Uvedená metoda je vhodná do míst, která umožňují pokládku v dlouhých úsecích bez spojek.

Pluhováním lze ukládat kabely nn, vn, sdělovací, optické a 110 kV.
Pluhování lze použít ve volném terénu bez křižování inženýrských sítí.
Pluhování není vhodné v místech s častým křížením inženýrských sítí a v případech, kdy je vyžadováno mechanické zabezpečení trasy, tj. nelze zabezpečit mechanické krytí kabelové trasy pevnými (betonovými) deskami a nelze vkládat dělící přepážky.
S omezením výhod poskytovaných touto metodou lze jednožilové kabely VN svazkovat, štítkovat a zavádět společně s kabelem i písek.
V jednom pracovním cyklu je možné uložit všechny tři vodiče kabelového vedení 110 kV spolu s doprovodnými vodiči nebo optickými chráničkami. Nad kabelovou trasou je možné v určené výšce instalovat výstražné fólie.

pluhovani kabelu
Pluhování musí splňovat následující požadavky:

  • s pokládkou kabelů musí paralelně probíhat geodetické zaměření trasy včetně hloubky uložení (vhodnou metodou)
  • s pokládkou musí současně probíhat automatická dokumentace teploty prostředí
  • u zaváděcího zařízení musí být dodržen nejmenší dovolený poloměr ohybu kabelu (dle technických podmínek výrobce kabelu)
  • zaváděcí zařízení musí splnit požadavky na uložení kabelu - např. žíly do těsného trojúhelníku, nebo žíly vedle sebe v jedné rovině bez mezer
  • stroj musí umožňovat v nezbytné potřebě okamžitě vypnutí obsluhou
  • nesmí být překročena maximální dovolená tažná síla v kabelu doložená záznamem

Ukládání kabelů pluhováním je možné v případě, že bude tento postup schválen výrobcem kabelu, investorem a budoucím provozovatelem kabelového vedení.
V případě pokládky pluhováním se provede vytyčení trasy vedení dle projektu. Před zahájením pokládky se kabelové vedení buď rozvine podél vytyčené trasy, nebo je usazeno na rozvíjecí zařízení, které jede v trase za pluhem. Pokládkový nůž odtlačuje velkou silou zeminu od sebe. Špička nože odklízí a formuje dno pokládkového zářezu. Zdrsněná zemina a vyčnívající kameny se pevně zatlačí. Na vyhlazené dno zářezu se pomocí zaváděcího zařízení položí vedení. Na povrchu pluh za sebou zanechá jen tenký zářez v půdě. Na povrchu se provede rekultivace terénu bagrem.
Pro realizaci je potřeba tahač, pluh, logistická jednotka nebo traktor se speciálním podvozkem na kabelové bubny. Realizace vyžaduje montážní prostor - v optimálním případě pruh o šířce cca 3,5 m nad kabelovou trasou v případě těžších úseků se musí přiměřeně zvětšit. Jeden pracovní cyklus je cca 100-120 m.
Pluhové zařízení musí mít zapisovač s možností evidovat okamžitou pozici ve formě souřadnic (x, y, z) pokládky, tím je zabezpečena kontrola správné polohy, hloubkový profil a síla tahu na jednotlivé vodiče.
Pluhové zařízení musí mít instalovanou pojistku tahu, která vypne okamžitě tah v případě, že dojde k překročení nastaveného maximálního tahu. Sila tahu se kontroluje (a dokumentuje) přímo u pokládacího zařízení - v případě, že dojde k překročení nastaveného maximálního tahu, celé zařízení (tahač a pluh) automaticky a okamžitě zastaví.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz kveten 2019 s

ElektroPrůmysl.cz, květen 2019

Číslo je zaměřené na kabely, vodiče, kabelové žlaby, rošty, lávky a žebříky, svorky a konektory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

IT chlazení - řešení od firmy Rittal Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.