Konstrukční požadavky na rozváděče nn

Rozváděčová technika
Typografie

Rozváděče musí být vyrobeny z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním a namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou ve specifikovaných provozních podmínkách.

Vnější tvar skříně rozváděče se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití. Rozváděčové skříně mohou být také vyrobeny z různých materiálů, např. izolačních, kovových nebo kombinace obou.

Ochrana proti korozi

Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na normální provozní podmínky.

kontrukcni pozadavky roz nn

Vlastnosti izolačních materiálů

Tepelná stabilita
V případě skříní nebo částí skříní vyrobených z izolačních materiálů musí být tepelná stabilita ověřena zkouškou podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.2.3.1.

Odolnost izolačních materiálů proti teplu, vzplanutí a šíření plamene
Části z izolačních materiálů, které by mohly být vystaveny tepelným namáháním v důsledku vnitřních elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo snížit bezpečnost rozváděče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány normálním (provozním) teplem, nadměrným teplem nebo vzplanutím a šířením plamene.

Odolnost izolačních materiálů proti nadměrnému teplu, vzplanutí a šíření plamene v důsledku vnitřních el. vlivů
Izolační materiály používané pro části, které jsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze, a pro části, které by mohly být vystaveny tepelným namáháním v důsledku vnitřních elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo snížit bezpečnost rozváděče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány nadměrným teplem, vzplanutím a šířením plamene a musí být ověřeny zkouškou žhavou smyčkou. Pro účely této zkoušky není ochranný vodič (PE) považován za proudovodnou část.
Pro malé části (s rozměry povrchu nepřesahujícími 14 mm x 14 mm) může být použita alternativní zkouška. Tentýž postup může být použit z jiných praktických důvodů tam, kde je kovový materiál části velký ve srovnání s izolačním materiálem.

Ověření odolnosti izolačních materiálů proti teplu
Původní výrobce musí zvolit izolační materiály buď odkazem na teplotní index izolace nebo shodou s ČSN EN 60085 ed. 2.

Odolnost proti ultrafialovému záření

V případě skříní a vnějších částí vyrobených z izolačních materiálů, které se mají používat venku, musí být odolnost proti ultrafialovému záření ověřena.

Mechanická pevnost

Všechny skříně nebo mezistěny, včetně blokovacích prostředků a závěsů pro dveře, musí mít mechanickou pevnost dostatečnou, aby vydržely namáhání, jimž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu.

Zařízení pro zvedání

Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2017 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2017

Listopadové číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Napájecí zdroje PULS souznění kvality a příznivé ceny Řada jednofázových zdrojů Puls PIANO, určených pro montáž na DIN lištu, přináší vysokou kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost za velmi příznivé ceny.
Jednoduché Řešení s IO-link S IO-Link sběrnicovým modulem a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik sázíte na individuální řešení.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.