Konstrukční požadavky na rozváděče nn

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Rozváděče musí být vyrobeny z materiálů schopných odolávat mechanickým, elektrickým a tepelným namáháním a namáháním způsobeným vlivy okolního prostředí, které se pravděpodobně vyskytnou ve specifikovaných provozních podmínkách.

Vnější tvar skříně rozváděče se může měnit, aby odpovídal aplikaci a použití. Rozváděčové skříně mohou být také vyrobeny z různých materiálů, např. izolačních, kovových nebo kombinace obou.

Ochrana proti korozi

Ochrana proti korozi musí být zajištěna použitím vhodných materiálů nebo ochrannými vrstvami na nechráněném povrchu se zřetelem na normální provozní podmínky.

kontrukcni pozadavky roz nn

Vlastnosti izolačních materiálů

Tepelná stabilita
V případě skříní nebo částí skříní vyrobených z izolačních materiálů musí být tepelná stabilita ověřena zkouškou podle normy ČSN EN 61439-1 ed. 2, čl. 10.2.3.1.

Odolnost izolačních materiálů proti teplu, vzplanutí a šíření plamene
Části z izolačních materiálů, které by mohly být vystaveny tepelným namáháním v důsledku vnitřních elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo snížit bezpečnost rozváděče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány normálním (provozním) teplem, nadměrným teplem nebo vzplanutím a šířením plamene.

Odolnost izolačních materiálů proti nadměrnému teplu, vzplanutí a šíření plamene v důsledku vnitřních el. vlivů
Izolační materiály používané pro části, které jsou nutné k udržení proudovodných částí v jejich poloze, a pro části, které by mohly být vystaveny tepelným namáháním v důsledku vnitřních elektrických vlivů a jejichž poškození by mohlo snížit bezpečnost rozváděče, nesmí být nepříznivě ovlivňovány nadměrným teplem, vzplanutím a šířením plamene a musí být ověřeny zkouškou žhavou smyčkou. Pro účely této zkoušky není ochranný vodič (PE) považován za proudovodnou část.
Pro malé části (s rozměry povrchu nepřesahujícími 14 mm x 14 mm) může být použita alternativní zkouška. Tentýž postup může být použit z jiných praktických důvodů tam, kde je kovový materiál části velký ve srovnání s izolačním materiálem.

Ověření odolnosti izolačních materiálů proti teplu
Původní výrobce musí zvolit izolační materiály buď odkazem na teplotní index izolace nebo shodou s ČSN EN 60085 ed. 2.

Odolnost proti ultrafialovému záření

V případě skříní a vnějších částí vyrobených z izolačních materiálů, které se mají používat venku, musí být odolnost proti ultrafialovému záření ověřena.

Mechanická pevnost

Všechny skříně nebo mezistěny, včetně blokovacích prostředků a závěsů pro dveře, musí mít mechanickou pevnost dostatečnou, aby vydržely namáhání, jimž mohou být vystaveny v normálním provozu a během podmínek zkratu.

Zařízení pro zvedání

Kde je to požadováno, musí být rozváděče opatřeny příslušným zařízením pro zvedání.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl rijen 2018 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Číslo je tematicky zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
Ovládací a signalizační přístroje Harmony Objevte ovládací a signalizační přístroje Harmony pro snadné a spolehlivé řízení průmyslových aplikací!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.