Společnost OFA s.r.o. je již více jak deset let lídrem na trhu optických komunikací v České republice. Nabízíme ucelené řešení v oblasti optických přístupových sítí typu FTTx, G-PON, GE-PON, a to včetně dodávky veškerých pasivních i aktivních komponent uvedených sítí, konfigurace aktivních prvků nebo dohledového systému.

V obvodu je třeba uvažovat počet těch vodičů, které vedou zatěžovací proud. Pokud je možno ve vícefázových obvodech předpokládat, že vodiče vedou vyvážené proudy, nemusí se nulový vodič příslušející k danému obvodu uvažovat. Za těchto podmínek se proudové zatížení čtyřžilového kabelu ve třífázovém obvodě bere stejně jako třížilového kabelu s fázovými žilami stejného průřezu.

Domovní audio a videosystémy firmy Schrack se vyznačují nejen elegantním designem, ale i vyspělým technickým řešením. K dispozici jsou audio i videosystémy pro bytové domy, kancelářské objekty i průmyslové aplikace.

Moduly Murrelektronik MICO jsou osvědčené přístroje zajišťující inteligentní rozvod elektrické energie a účinnou ochranu napájecích vedení v rozváděčích odpovídajících normě UL 508A. Osm modelů přístrojů MICO je nyní k dispozici se schválením k použití v ovládacích obvodech kategorie NEC Class 2, které tak lze sestavovat velmi efektivně.

Pokud není vyloučena záměna, jsou pro označení účelu spínacích přístrojů a ovládačů nutné štítky nebo jiné vhodné identifikační prostředky. Tam, kde obsluha nemůže pozorovat funkci spínacích přístrojů a ovládačů a kde by to mohlo vyvolat nebezpečí, musí být na místě viditelném pro obsluhu umístěn vhodný indikátor vyhovující požadavkům EN 60073 a EN 60447.

Elektrická přípojka připojuje odběrné místo (odběratele) k distribuční síti. Přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení a je ukončena v přípojkové skříni nebo kabelové skříni podle druhu přípojky.

Níže uvedené požadavky se vztahují na zajištění bezpečnosti osob, hospodářských zvířat a majetku v případě ohrožení nebo poškození, k nimž by mohlo při obvyklém užívání elektrických instalací, rozvodů a dalších zařízení dojít. Ochrana zvířat se provádí v místech určených pro jejich chov.

Svorky lze seskupovat do svorkovnice(nic) s odpovídajícími izolačními vlastnostmi a mechanickou pevností. Pro zajištění těchto požadavků je třeba při výběru materiálů pro svorkovnice věnovat pozornost odpovídajícím zkouškám těchto materiálů.

Zařízení pro bezpečnostní účely mohou být požadována kdykoliv to přichází v úvahu včetně přerušení hlavního a místního napájení a během požáru. Aby se tyto požadavky splnily, jsou zapotřebí určité zdroje, zařízení, obvody a instalace.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2019 CL

ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Číslo je zaměřené na identifikační systémy a průmyslové značení, trafostanice a transformátory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.