V obvodu je třeba uvažovat počet těch vodičů, které vedou zatěžovací proud. Pokud je možno ve vícefázových obvodech předpokládat, že vodiče vedou vyvážené proudy, nemusí se nulový vodič příslušející k danému obvodu uvažovat. Za těchto podmínek se proudové zatížení čtyřžilového kabelu ve třífázovém obvodě bere stejně jako třížilového kabelu s fázovými žilami stejného průřezu.

Domovní audio a videosystémy firmy Schrack se vyznačují nejen elegantním designem, ale i vyspělým technickým řešením. K dispozici jsou audio i videosystémy pro bytové domy, kancelářské objekty i průmyslové aplikace.

Moduly Murrelektronik MICO jsou osvědčené přístroje zajišťující inteligentní rozvod elektrické energie a účinnou ochranu napájecích vedení v rozváděčích odpovídajících normě UL 508A. Osm modelů přístrojů MICO je nyní k dispozici se schválením k použití v ovládacích obvodech kategorie NEC Class 2, které tak lze sestavovat velmi efektivně.

Pokud není vyloučena záměna, jsou pro označení účelu spínacích přístrojů a ovládačů nutné štítky nebo jiné vhodné identifikační prostředky. Tam, kde obsluha nemůže pozorovat funkci spínacích přístrojů a ovládačů a kde by to mohlo vyvolat nebezpečí, musí být na místě viditelném pro obsluhu umístěn vhodný indikátor vyhovující požadavkům EN 60073 a EN 60447.

Elektrická přípojka připojuje odběrné místo (odběratele) k distribuční síti. Přípojka začíná odbočením od rozvodného zařízení a je ukončena v přípojkové skříni nebo kabelové skříni podle druhu přípojky.

Níže uvedené požadavky se vztahují na zajištění bezpečnosti osob, hospodářských zvířat a majetku v případě ohrožení nebo poškození, k nimž by mohlo při obvyklém užívání elektrických instalací, rozvodů a dalších zařízení dojít. Ochrana zvířat se provádí v místech určených pro jejich chov.

Svorky lze seskupovat do svorkovnice(nic) s odpovídajícími izolačními vlastnostmi a mechanickou pevností. Pro zajištění těchto požadavků je třeba při výběru materiálů pro svorkovnice věnovat pozornost odpovídajícím zkouškám těchto materiálů.

Zařízení pro bezpečnostní účely mohou být požadována kdykoliv to přichází v úvahu včetně přerušení hlavního a místního napájení a během požáru. Aby se tyto požadavky splnily, jsou zapotřebí určité zdroje, zařízení, obvody a instalace.

Z elektroinstalačních kanálů a armatur musí být odstraněny všechny ostré hrany, výronky, otřepy, drsné plochy nebo závity, s nimiž izolace vodičů může přijít do styku. Kde je to nutné, musí být zajištěna přídavná ochrana izolace vodičů sestávající ze samozhášecího izolačního materiálu odolného proti oleji.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz unor 2019 S

ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Odborné semináře OEZ 2019 Registrujte se zdarma. Opravy a rekonstrukce rozvaděčů nn, správná volba proudových chráničů, selektivita jištění v programu Sichr.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti s NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.