Odborný seminář - Strojní zařízení 2018

Typografie
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Cyklus odborných seminářů je zaměřen na požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3 a na praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378 / 2001 Sb. a souvisejících norem.

Cílem odborných seminářů zaměřených na strojní zařízení pořádaných multimediálním časopisem ElektroPrůmysl.cz spolu se vzdělávací agenturou LPE s.r.o. a společnostmi Terinvest, spol. s r.o., Systemotronic, s.r.o a dalšími partnery v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu AMPER 2018  je poskytnout důležité informace z oblasti legislativy, platných předpisů a harmonizovaných norem týkajících se elektrických zařízení strojů.

strojni zarizeni msv 2017

První den bude zaměřen především na změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018 (norma vychází v roce 2018, buďte na ni připraveni). Dále na celkové provedení elektrického zařízení stroje.

Druhý den bude zaměřen na praktický postup uvedení provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem. Vezme se praktický stroj, který aktuálně nevyhovuje platné legislativě a spolu s Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a směrnicí č. 2009/104/ES a vše se metodicky projde, současně, podle české i evropské legislativy.

Termín konání:

21. 3. 2018 - Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3
22. 3. 2018 - Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378 / 2001 Sb. a souvisejících norem

Místo konání:
Výstaviště BVV, Brno
Hala A3, Konferenční sál Morava

Seminář je především určen pro:

  • návrháře a integrátory strojů, projektanty strojních zařízení;
  • pracovníky v elektrotechnice, údržbě a revizní techniky;
  • pracovníky montážních a výrobních firem;
  • pracovníky zabývající se problematikou bezpečnosti práce (BOZP);
  • projektoví manažeři, pracovníci kontroly jakosti a vyšší management.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Z důvodu naplnění kapaci sálu na termín semináře 21. 3. již není možné se na tento den přihlásit. Děkujeme za pochopení.


Program dne 21. 03. 2018

Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15
Změny a rozdíly mezi „starou“ ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 a „novou“ ČSN EN 60204-1 ed. 3:2018.
Rozsah platnosti, způsoby připojování a vypínání strojních zařízení.
Rozhraní mezi pevnou instalací a strojním zařízením – tj. mezi IEC 60364 a IEC 60204, požadavky na hlavní vypínače, odpojování, systémy zabezpečující bezpečnou práci na zařízení – LOTO nebo systémy chyceného klíče.

10:15 – 11:00
Požadavky na ochranná opatření a zařízení, pospojování a řídicí obvody a funkce, problematika nouzového zastavení nebo vypnutí.
Ochranné obvody a vodiče, problematika unikajících proudů ochranným vodičem, aplikace obvodů PELV u strojního zařízení, nouzové funkce z pohledu norem stanovujících požadavky na bezpečnost.

11:00 – 11:15 Přestávka

11:15– 12:30
Požadavky na celkové provedení elektrického zařízení stroje.
Instalace elektrických obvodů na strojním zařízení, značení svorek, kabelů a vodičů v souladu s dokumentací, označování a identifikace zařízení, základní dokumentace předaná odběrateli.
Ověřování dle kapitoly 18.
Kontrola nebo revize – kdo, proč a jakým způsobem, požadované zkoušky, četnost provádění kontrol nebo revizí z pohledu provozovatelů a Nařízením vlády ČR č. 378/2001 Sb., požadavky na kvalifikaci, souvislosti s řadou norem ČSN 33 2000.

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45
Vazby a odkazy na jiné harmonizované normy - ČSN EN 62061 nebo ČSN EN ISO 13849, ČSN EN ISO 13850, ČSN EN 61439, HD 60364-4-41 (ČSN 33 2000-4-41 ed. 3), HD 60364-6 (ČSN 33 2000-6 ed. 2) a jiné.

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu Amper 2018

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14

Z důvodu nepřijetí normy EN 60204-1:2017 na zasedání CLC/TC44X dne 9. 2. 2018 se v přednášce nemůžeme zmiňovat o normě EN 60204-1:2017, neboť by došlo k porušení článku 5.3.2 závazného dokumentu CEN-CENELEC Guide 10 "Policy on dissemination, sales and copyright CEN-CENELEC Publications".

Z tohoto důvodu bude přednáška upravena na Požadavky na elektrická zařízení strojů dle nové normy IEC 60204-1:2016, konkrétně na hlavní rozdíly mezi ČSN EN 60204-1 ed. 2:2007 (která vychází z IEC 60204-1:2005) a IEC 60204-1:2016.

Tímto způsobem nebude porušena platná legislativa a Vy obdržíte požadované informace.

Za vzniklé komplikace se omlouváme, nicméně nebylo v našich možnostech je nikterak ovlivnit.


Program dne 22. 03. 2018

Praktický postup při uvádění provozovaného strojního zařízení do souladu s požadavky Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a souvisejících norem

9:00 – 9:20 Prezence

9:20 – 9:30 Zahájení semináře

9:30 – 10:15
Představení Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb., Evropské směrnice č. 2009/104/ES a představení provozovaného stroje.
Úvod do legislativních požadavků zrušené evropské Směrnice 89/655/EHS, která je zavedena v legislativě České republiky jako NV ČR č. 378/2001 Sb. a stávající platné Směrnice 2009/104/ES.
Definice pojmů a minimálních požadavků na provozované strojní zařízení dle výše uvedené platné Směrnice a NV ČR.

10:15 – 10:30 Přestávka

10:30 – 12:30
Posuzování bezpečnosti a definování nedostatků provozovaného stroje podle obojí legislativy (Nařízení vlády ČR č. 378/2001 Sb. a Evropské směrnice č. 2009/104/ES).
Navržení ochranných opatření pro stroj, stanovení nebezpečných míst, stanovení počáteční hodnoty rizika před navržením vhodných opatření a navržení vhodného opatření pro snížení rizika. Návrhy opatření a postup při odstraňování zjištěných nedostatků.
Postupy v návaznosti na stávající harmonizované normy.

12:30 – 12:45 Přestávka

12:45 – 13:45
Zdůraznění rozdílů a dopady na provozovatele.
Obsah a požadavky na MPBP (Místní provozní bezpečnostní předpis).

13:45 – 14:00 Individuální diskuse a konzultace s přednášejícím.

14:00 Návštěva veletrhu Amper 2018

Přednáší:
Filip Němeček, SYSTEMOTRONIC, s.r.o., Technický poradce v oblasti bezpečnosti strojních zařízení, TÜV Functional Safety Technician 094/14
Karel Stibor, Rockwell Automation s.r.o., Solution Architect Safety, TÜV Functional Safety Engineer 4224/11


Z důvodu naplnění kapaci sálu na termín semináře 21. 3. již není možné se na tento den přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Organizační pokyny

Účastnický poplatek (na jednoho účastníka):

  • 21. - 22. 3. 2018 - účast oba dny   1 500 Kč vč. DPH
  • 21. 3. 2018 - účast jeden den        1 000 Kč vč. DPH
  • 22. 3. 2018 - účast jeden den        1 000 Kč vč. DPH

Po přihlášení uhraďte cenu vložného převodem dle pokynů v potvrzení objednávky. Daňový doklad Vám zašleme po obdržení platby e-mailem. V případě, že požadujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte tento požadavek do přihlášky.

Přihlášení na seminář: Termín pro zaslání přihlášek pro účastníky je do 16. března 2018. Po tomto termínu je možné přihlášení pouze po telefonní domluvě u organizátora semináře.
Přihlásit se můžete vyplněním on-line formuláře, který naleznete na internetových stránkách www.elektroprumysl.cz nebo www.lpe.cz a na kontaktech u organizátora akce. O úspěšném přihlášení budete informováni e-mailem.

Studijní materiály: Každý účastník obdrží při prezenci sborník v tištěné a elektronické podobě a kompletní slidy z přednášek.
Každý z účastníků obdrží předem vstupenku na veletrh Amper 2018 (bude zaslána elektronickou poštou týden před pořádáním odborného semináře).

Kapacita odborného semináře: Maximální počet účastníků je omezen na 140 osob. Se svým přihlášením proto neváhejte.

Zakončení semináře: Certifikátem o absolvování, který bude zaslán elektronickou poštou na e-mail uvedený při přihlášení.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, je hodnocen 2 kreditními body, při účasti oba dva dny nebo 1 kreditním bodem v případě účasti jeden den.

Organizátoři semináře

Bc. Jaroslav Bubeníček - ElektroPrůmysl.cz (Dotazy k programu a partnerům semináře)
Holzova 2846/23, 628 00 Brno
IČ: 87713349, DIČ: CZ8108173579
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 608 883 480
www.elektroprumysl.cz

LPE s.r.o. (Přihlášky a dotazy k účasti na semináři)
Nad Přehradou 1372/2, 635 00 Brno
IČ: 25547461, DIČ: CZ25547461
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 775 933 894
www.lpe.cz


Partneři semináře

systemotronic web
rockwell 2017 logo
schneider 2017 logo
Telemecanique logo
lt 2017 logo
terinvest logo
lapp logo
terinvest logo
sick partner 2018
Phoenix contact partner 2018
rittal web seminar
rittal web seminar
haberkorn logo
abb logo
turck partner 2017 msv
omron partner 2018

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz cerven 2019 CL

ElektroPrůmysl.cz, červen 2019

Číslo je zaměřené na identifikační systémy a průmyslové značení, trafostanice a transformátory.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Vyšší úroveň bezpečnosti – NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Nová řada svítidel VARIOLINE Poskytuje výjimečné LED osvětlení v rozváděčích v jejich plné hloubce a výšce.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.