Pavouk 3 - nová generace softwaru pro dimenzování a výpočet nízkonapěťových sítí

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Software Pavouk (v zahraničí též označovaný jako xSpider) je graficky orientovaný návrhový systém pro dimenzování nízkonapěťových sítí se spínacími a jisticími přístroji Eaton.

Vypočítává úbytky napětí, rozložení zátěže a zkratové proudy pro paprskové i zauzlené sítě a provádí následnou kontrolu vhodnosti použitých kabelů a jisticích přístrojů. Software je určen především pro projektanty a inženýry zabývající se výpočty.

Verze 3 je nová generace programu. Obsahuje nové grafické a výpočetní jádro, nové uživatelské rozhraní. Funkce obsažené v předchozí verzi 2 byly zachovány a jsou doplněny novými funkcemi. Výpočetní postupy byly aktualizovány v souladu s aktuálně platnými normami.

pavouk 3 1

Vlastnosti programu

 • Vhodný pro sítě TN / IT / TT různých systémů napětí až do 1000 V.
 • Možnost výpočtů pro paprskové i zauzlené sítě.
 • Navrhování sítí napájených z jednoho nebo více různých napájecích zdrojů (napájecí síť, transformátor, generátor), navrhování sítí napájených současně z různých zdrojů.
 • Modul pro simulaci různých provozních stavů sítě prostřednictvím odpojování napájecích zdrojů a zátěží; k dispozici je manažer provozních stavů.
 • Výpočet aplikuje zadané koeficienty soudobosti a koeficienty využití.
 • Databáze komponent s přehlednou stromovou strukturou s možností definovat uživatelské prvky.
 • Všechny výpočty (úbytky napětí, rozložení zátěže, impedance, zkraty atd.) jsou založeny na platných normách ČSN.
 • Koordinace jistících prvků (selektivita, záložní ochrana) pomocí funkce pro práci s tabulkami selektivity a pro práci s vypínacími charakteristikami.
 • Generování dokumentace (schémata zapojení s výsledky výpočtu, zpráva o výpočtu, tabulky s parametry prvků a s výsledky výpočtů).

Výpočty

Všechny výpočty jsou realizovány dle platných norem ČSN. Dále jsou uvedeny pouze základní výpočty, které jsou standardně vyhodnocovány. Pro specifické případy lze volit i další parametry pro výpočet.

 • Úbytky napětí v uzlových bodech sítě, kontrola, zda úbytky nepřekračují maximální hodnotu stanovenou uživatelem lokálně pro každý uzel/komponent sítě. U paprskových sítí se vždy bere v úvahu i koeficient soudobosti.
 • Rozložení zátěže v jednotlivých větvích, kontrola správného dimenzování jistících přístrojů a vodičů, kontrola správného jištění kabelů při přetížení a zkratu. Výpočet účiníku pro zauzlené sítě.
 • Výpočet třífázového symetrického zkratu ve vybraném bodu sítě, rozložení toků zkratových proudů v síti (kontrola správného dimenzování přístrojů pro jištění obvodu a vodičů. Je brán v úvahu příspěvek od motorů (pokud není motor připojen přes softstartér nebo frekvenční měnič).
 • Řešení záložní ochrany (kaskádování), kontrola vypínací schopnosti přiřazených jistících prvků na výstupech s ohledem na předřazené jistící přístroje na vstupech.
 • Funkce pro posouzení selektivity jističů podle nazkoušených tabulek selektivity.
 • Jednofázový nesymetrický zkrat proti zemi, výpočet zkratového proudu ve vybraném bodu sítě a toku zkratových proudů v síti, výpočet impedance v místě zkratu a dotykového napětí na neživých částech.
 • Výpočet času odpojení místa zkratu a kontrola v souladu s požadavky normy.
 • Výpočet sousledné a nulové složky impedance v uzlu sítě (lze použít pro následný návrh např. připojené IT sítě). Je také zahrnut výpočet impedance poruchové smyčky Zsv. Výsledky výpočtu lze zobrazit buď jako absolutní hodnoty, nebo jako komplexní čísla; vypočtené impedance nejsou upravovány žádnými koeficienty.

pavouk 3 2

Zobrazení výsledků

Po provedení výpočtu je zobrazen seznam nevyhovujících prvků (paralelně se schématem zapojení). Lze tedy snadno identifikovat prvky ve schématu, které je nutno upravit nebo vyměnit. Konkrétní vypočtené hodnoty jsou zobrazeny pro jednotlivé komponenty přímo ve schématu zapojení sítě. Schéma s výsledky je možné vytisknout na tiskárně nebo plotteru, či provést export do souboru PDF či formátu kompatibilním s CAD systémy. Po provedení výpočtu je možné vygenerovat souhrnnou zprávu o výpočtu.

Práce s vypínacími charakteristikami

Součástí programu je i vylepšený modul pro práci s vypínacími charakteristikami jistících přístrojů. Dialogový panel s vypínacími charakteristikami je zobrazen současně se schématem zapojení. Jistící prvky pro zobrazení charakteristik vybereme ze schématu zapojení a potvrzením dojde k vykreslení jejich vypínacích charakteristik pro možnost posouzení selektivity. Je-li ochranný přístroj vybaven nastavitelnými spouštěmi, je možné upravovat všechny dostupné parametry a tyto změny nastavení parametrů spouště jsou automaticky přeneseny zpět do schématu zapojení. Také je možné přidat do grafu oteplovací křivky kabelů pro posouzení, zda-li je kabel dostatečně jištěn v celém rozsahu nadproudů. Tento modul lze také využít pro zobrazení a koordinaci charakteristik jistících přístrojů a pojistek vybraných z databáze (bez vazby na schéma). Po vykreslení jejich vypínacích charakteristik (včetně tolerančního pásma) lze posoudit selektivitu optimalizací nastavení vypínacích spouští jističů, aniž bychom kreslili schéma.

pavouk 3 3

Jak získat program Pavouk?

Program lze získat ZDARMA na stránce www.xspider.eaton.eu. Po registraci je možné stáhnout instalační soubor obsahující vlastní výpočetní program včetně databáze. Současně je na Váš email zadaný při registraci odesláno licenční číslo, které je nutné zadat při prvním spuštění programu. Pro úvodní seznámení s programem je možné si stáhnout stručnou prezentaci či detailní manuály v českém jazyce. Na internetu jsou k dispozici instruktážní videa s anglickým doprovodem pro první kroky s programem, česká verze se připravuje.

Podrobně se také můžete s programem Pavouk seznámit na našich školeních.
 
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na telefonu 267 990 440.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz unor 2019 S

ElektroPrůmysl.cz, únor 2019

Číslo je zaměřené na osvětlovací techniku, software v automatizační technice, elektrotechnice a energetice.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Turck Cloud - vzhůru do oblak! Se speciálním cloudovým systémem pro sběr, ukládání a zpracování produkčních dat pro potřeby monitorování různých úloh ve sféře průmyslového internetu věcí (IIoT) a Industry 4.0.
Vyšší úroveň bezpečnosti s NKT instal CYKY Dca Inovovaný kabel s vylepšeným materiálem pláště, nešíří plamen, splňuje požární klasifikaci „Dca“.
Odborné semináře OEZ 2019 Registrujte se zdarma. Opravy a rekonstrukce rozvaděčů nn, správná volba proudových chráničů, selektivita jištění v programu Sichr.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.