Jak zjistit dopředu délku vodičů v rozváděči

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Jednou z úloh při počáteční montáži rozváděče je odhad délky vodičů potřebných pro prodrátování daného rozváděče. Ta se z papírové dokumentace nedá zjistit, ale pro elektro-projekční software, jakým je například PCschematic, to není žádný problém, díky jeho modulu PanelRouter (obr. 1).

K výpočtu délek a zkreslení položení vodičů je potřeba mít výkres rozváděče i s rozmístěnými komponenty a schematické zapojení, ze kterého si program čte informace o jednotlivých vodičích. Jak výpočet délek vodičů probíhá?

Aby mohl program spočítat délku vodičů v rozváděči, musí znát polohu připojovacích svorek jednotlivých přístrojů v rozváděči, odkud-kam je každý vodič připojen a kudy se mohou vodiče táhnout.
V rozváděči může být velké množství přístrojů a tím i mnoho připojovacích svorek, a tak se může zdát, že definování jejich polohy je velmi komplikovaná záležitost. Není tomu tak, protože polohu připojovacích svorek v rozváděči si program umí zjistit z mechanického symbolu daného přístroje a z jeho umístění v rozváděči. Mechanický symbol, například stykače, musí mít definovanou polohu připojovacích svorek (obr. 2). To není problém zajistit již při tvorbě takového mechanického symbolu. Pokud tomu tak není, program si vytvoří jeden virtuální připojovací bod uprostřed geometrie mechanického symbolu, který nahrazuje všechny připojovací svorky daného přístroje – jednoduše řečeno, program táhne všechny vodiče přístroje do tohoto bodu, aby bylo možné získat alespoň přibližný obrázek o délce vodičů. Na druhé straně software umožňuje definovat i jejich výšku nad základnou, protože výšková poloha jednotlivých připojovacích svorek se může značně lišit, čímž se získá přesnější výsledek. Opět platí, že když výška jednotlivých připojovacích bodů není definovaná, lze zapsat jednu výšku pro všechny, stejně jako pro virtuální připojovací bod, čímže se tato úloha značně zjednodušuje.

delka vodicu rozvadec 1
A jak program zjistí odkud-kam se má každý vodič táhnout? Software analyzuje schematické zapojení a vypíše si jednotlivé vodiče formou odkud-kam. např. K12:5 – P2:2, kde K12 (nebo P2) je značení přístroje a 5 (nebo 2) je číslo připojovací svorky přístroje. Nyní ale záleží na tom, jak jsou spoje ve schématu kresleny – jednoznačně (od vývodu k vývodu), nebo nejednoznačně (s pomocí tečky na spojích). Nejednoznačné kreslení je více rozšířeno, protože je jednoduché a rychlé, ale neříká v případě propojení více připojovacích svorek dohromady, jak se mají jednotlivé dráty táhnout. V takovém případě je propojení sice elektricky správné, ale nemusí být optimální z hlediska délky. Nová verze modulu Panel Router v programu PCschematic bude umět řešit i tuto záležitost pomocí automatické optimalizace tažení vodičů.

delka vodicu rozvadec 2
Pokud jsou ve výkresu rozváděče nakresleny žlaby pro tažení vodičů, lze jim přiřadit určité vodiče, pokud to je potřeba. Tak lze oddělit signálové trasy od silnoproudých vodičů, atd. Protože program zná průřezy nakreslených žlabů i jednotlivých vodičů, umí spočítat vyplnění žlabů v procentech. V případě, že žlaby nejsou ve výkresu rozváděče zakresleny, potom program táhne vodiče nejkratším možným směrem mezi odpovídajícími připojovacími svorkami, přičemž obchází objekty označené jako překážky.
Jakkoliv se může zdát práce, která vede ke zjištění délky vodičů komplikovaná, není tomu tak. Nakreslení výkresu rozváděče je jednoduché – je potřeba nakreslit vlastní rozváděč (nebo použít symbol rozváděče se všemi potřebnými detaily). Program si potom přečte schematické zapojení, zjistí, které přístroje jsou použité a najde si v knihovně symbolů jejich odpovídající mechanické symboly – ty potom vloží do výkresu rozváděče na jednu hromádku, odkud se manuálně rozloží v rozváděči podle potřeby. Symboly již mají definované připojovací svorky, přičemž uživatel si může nové potřebné symboly snadno nakreslit sám v editoru symbolů. Nyní je možné spustit modul PanelRouter, nastavit některé jeho možnosti (tažení vodičů ve žlabech, obcházení překážek, atd.) a spustit ho. Natažení (nakreslení) vodičů ve výkresu rozváděče trvá jenom okamžik, řádově sekundy, přičemž PanelRouter táhne vodiče nejkratším možným směrem.
Výsledkem automatického položení vodičů jsou informace o jednotlivých vodičích (odkud-kam a jejich délky), vyplnění žlabů, atd., jak je vidět i na obrázku 3.

delka vodicu rozvadec 3
Vypočítané délka vodičů může zahrnovat i jistý přesah potřebný k montáži zapsáním hodnoty. I když vypočítaná délka nebude stoprocentní, například v případě použití virtuálních připojovacích svorek, je dobrým indikátorem, podle kterého se lze řídit. Pokud se jedná o opakovanou výrobu, potom je možné vysvítit a zkreslit profily jednotlivých vodičů, doplnit je o délku, a tak dokumentovat tažení vodičů, aby všechny rozvaděče byly stejné.
Více informací o programu PCschematic a jeho možnostech je na webové stránce (www.cadware.cz).

CADware s.r.o.
Aloisina výšina 447/13, 460 05 Liberec
Tel/fax: (+420) 485 106 131
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.cadware.cz

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2018 S

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2018

Číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.