Základní ochrana před úrazem elektrickým proudem u rozváděčů nn

Ochrana před úrazem
Typografie

Základní ochrana má zabránit přímému dotyku nebezpečných živých částí a může ji být dosaženo buď příslušnými konstrukčními opatřeními přímo na rozváděči, nebo doplňujícími opatřeními, která mají být učiněna během instalace.

Příkladem doplňujících opatření, která mají být učiněna, je instalace nekrytého rozváděče bez dalších úprav v místě, kde je dovolen přístup jen oprávněným osobám.
Kde se dosahuje základní ochrany konstrukčními opatřeními, je možné zvolit jedno nebo více ochranných opatření. Volbu ochranného opatření musí stanovit výrobce rozváděče, pokud není specifikována v příslušné normě pro rozváděč.

zakladni ochrana rozvadec

Základní izolace poskytovaná izolačním materiálem

Nebezpečné živé části musí být úplně pokryté izolací, která může být odstraněna pouze zničením nebo použitím nástroje.
Izolace musí být vyrobena z vhodných materiálů schopných trvale odolávat mechanickému, elektrickému a tepelnému namáhání, jimž může být izolace v provozu vystavena.
Nátěry, smalty a laky samy o sobě nejsou považovány za materiály splňující požadavky na základní izolaci.

Přepážky nebo skříně

Živé části izolované vzduchem musí být uvnitř skříní nebo za přepážkami, zajišťujícími stupeň ochrany nejméně IPXXB.
Vodorovné horní plochy přístupných skříní o výšce 1,6 m nebo menší nad stanovištěm musí zajišťovat stupeň ochrany nejméně IP XXD.
Přepážky a skříně musí být pevně zajištěny na svých místech a musí mít dostatečnou stabilitu a trvanlivost, aby byly zachovány požadované stupně ochrany a dostatečné oddělení od živých částí v normálních provozních podmínkách se zřetelem na příslušné vnější vlivy. Vzdálenost mezi vodivou přepážkou nebo skříní a živými částmi, které chrání, nesmí být menší než hodnoty stanovené pro vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
Kde je nutné odstranit přepážky nebo otevřít skříně, nebo odstranit části skříní, musí to být možné pouze tehdy, je-li splněna jedna z podmínek a) až c):

  • a) Při použití klíče nebo nástroje, tj. jakékoliv mechanické pomůcky, pro otevření dveří, zakrytí nebo vyřazení blokování.
  • b) Po odpojení napájení živých částí, proti nimž přepážky nebo skříně poskytují základní ochranu, je obnovení napájení možné pouze po výměně nebo opětném uzavření přepážek nebo skříní. V soustavách TN-C nesmí být vodič PEN odpojen nebo vypnut.
    V soustavách TN-S a TN-C-S nemusí být nulové vodiče odpojeny nebo vypnuty (viz norma ČSN 33 2000-5-53 ed. 2).
    Příklad: Při zablokování dveří odpojovačem, takže mohou být otevřeny pouze tehdy, když je odpojovač vypnutý, a sepnutí odpojovače bez použití nástroje není možné, když jsou dveře otevřené.
  • c) Když mezilehlá přepážka zajišťující stupeň ochrany nejméně IP XXB zabraňuje dotyku živých částí, přičemž takovou přepážku je možné odstranit pouze při použití klíče nebo nástroje.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz listopad 2017 s

ElektroPrůmysl.cz, listopad 2017

Listopadové číslo je tematicky zaměřené na zdroje, zálohování, měření a regulaci elektrické energie.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Zajímavé odkazy

Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
www.elektroprogramy.cz Kompletní softwarová výbava nejen pro elektrikáře, revizní techniky a projektanty.
Jednoduché Řešení s IO-link S IO-Link sběrnicovým modulem a kompetentním poradenstvím společnosti Murrelektronik sázíte na individuální řešení.
Napájecí zdroje PULS souznění kvality a příznivé ceny Řada jednofázových zdrojů Puls PIANO, určených pro montáž na DIN lištu, přináší vysokou kvalitu, spolehlivost a dlouhou životnost za velmi příznivé ceny.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
Časopis vychází 1x měsíčně.