Ochranné blokování strojních zařízení

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Aby se zabránilo nebezpečným situacím, včetně poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku, je nutné u strojních zařízení používat ochranného blokování.

Opětné zapnutí nebo resetování (výchozí stav) blokovací bezpečnostní ochrany

Opětné zapnutí nebo resetování (výchozí stav) blokovací bezpečnostní ochrany nesmí vyvolat provoz stroje.

Překročení provozních mezí

Tam, kde může být provozní mez (např. rychlost, tlak, poloha) překročena a vede to k nebezpečnému stavu, musí být zajištěny prostředky pro zjištění, kdy je předem stanovená mez překročena (kdy jsou předem stanovené meze překročeny), a vyvolání příslušné řídicí funkce.

ochrane blokovani 2018

Činnost pomocných funkcí

Správná činnost pomocných funkcí musí být kontrolována příslušnými přístroji (např. snímači tlaku).
Tam, kde vyřazení motoru nebo přístroje pro pomocnou funkci z provozu (např. mazání, přívod chladiva, odstraňování pilin) může způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku, musí být zajištěno příslušné blokování.

Brzdění protiproudem

Pokud se používá u motoru brzdění protiproudem, musí být učiněna opatření zabraňující rozběhu motoru v opačném směru na konci brzdění tam, kde může tato reverzace způsobit nebezpečný stav, nebo poškození stroje nebo rozpracovaného výrobku. Pro tento účel není dovolen přístroj, který pracuje výlučně v závislosti na čase.
Řídicí obvody musí být uspořádány tak, aby otáčení hřídele motoru, například ruční, nemělo za následek nebezpečný stav.

ochrane blokovani 2018 2

Vzájemné blokování různých funkcí a protisměrných pohybů

Všechny stykače, relé a jiné řídicí přístroje, které ovládají části stroje a mohou způsobit nebezpečný stav, když jsou uvedeny v činnost současně (např. takové, které vyvolávají protisměrný pohyb), musí být blokovány proti nesprávné činnosti.
Reverzační stykače (např. ty, které řídí smysl točení motoru), musí být blokovány tak, aby v normálním provozu nemohlo dojít při spínání ke zkratu.
Tam, kde je kvůli bezpečnosti nebo nepřetržitému provozu třeba, aby určité funkce u stroje byly ve vzájemném vztahu, musí být vhodným blokováním zajištěna správná koordinace. Pro skupinu strojů, které pracují společně koordinovaným způsobem a mají více než jeden regulátor, musí být, pokud je to nutné, učiněno opatření pro koordinaci funkcí regulátorů.
Pokud může porucha ovládací části mechanické brzdy mít za následek brzdění, když je ovládací část přidruženého stroje pod napětím, a důsledkem toho může vzniknout nebezpečný stav, musí být zajištěno blokování tak, aby byla vypnuta ovládací část stroje.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz prosinec 2018 S

ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2018

Číslo je tematicky zaměřené na měření neelektrických veličin a senzorovou techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Revizní a provozní měřicí přístroje Prodej měřicí techniky a komponent pro rozvaděče, měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.