Rozlišování odolnosti zařízení a instalace na poklesy a krátká přerušení napětí

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Krátkodobé poklesy napětí byly pro veřejné distribuční soustavy charakteristické již v dřívějších dobách. V posledních letech však jejich rušivé vlivy narůstají a způsobují nárůst obtíží a někdy i značné ekonomické ztráty.

Důvodem je vyšší citlivost na krátkodobé poklesy napětí některých moderních spotřebičů způsobená jejich jiným návrhem nebo charakteristikami řízení. Narůstá proto potřeba připravenosti na tento jev mezi dodavateli a uživateli elektřiny a rovněž výrobci elektrických zařízení.

preruseni naperi 2018 1

Tato připravenost musí obsahovat všechny zmíněné závěry, zahrnující údaje o hodnotách napětí, sledovaných dobách trvání, četnostech výskytů a proměnnosti těchto četností, přičemž důležitá je i nejistota, která z toho vzniká. Účinek poklesů na zařízení se musí sledovat s konkrétním ohledem na konkrétní charakteristiky hloubka-doba trvání poklesů, které jsou kritické a uživatel musí zjistit možné souvislosti zhoršení funkce nebo provozní výpadek zařízení.
Ve světle těchto souvislostí by instalace měla být již během etapy plánování navržena pro minimalizování ztrát způsobených poklesy napětí.
Normální přístup k elektromagnetické kompatibilitě předpokládá koordinování mezí jak emise, tak i odolnosti proti rušením. Zvláštností omezování poklesů a přerušení napětí je skutečnost, že omezování emisí je prakticky nemožné.
Z hlediska připojování zařízení je třeba rozlišovat, zda se jedná o připojení do instalace, které provádí v rámci dodávky zařízení odborník nebo zda se jedná o zařízení volně dostupné na trhu, u kterého se musí počítat s neodborným připojením.
Jelikož první typ je obvykle částí velké instalace, je příležitost pro konzultace a spolupráci mezi hlavními účastníky: uživatelem, výrobcem nebo dodavatelem zařízení a dodavatelem elektřiny, přičemž se předpokládá i účast odborníka provádějícího instalaci. V některých místech a v některých zemích se předpokládá, že dodavatel elektřiny poskytne základní informace o úrovni a očekávané četnosti poklesů napětí ve sledovaném místě.
Uživatel po konzultaci se všemi účastníky pak určí možné účinky poklesů napětí a učiní ekonomicky realizovatelné rozhodnutí týkající se uplatněných ochranných opatření.
Druhý typ zařízení, který může být charakterizován jako spotřební zboží, u kterého se předpokládá, že bude mít dostatečnou odolnost proti poklesům napětí.
Meze emise a odolnosti se nemohou stanovit nezávisle na sobě. Je zřejmé, že emise se tím účinněji kontrolují, čím méně jsou požadavky na odolnost zařízení restriktivní. Obdobně, je-li zařízení vysoce odolné, je menší potřeba pro přísné meze emise rušení.
Je proto požadována úzká koordinace mezi mezemi převzatými pro emisi a pro odolnost. Toto je zásadní funkce kompatibilních úrovní specifikovaných v normách ČSN EN 61000-2-2 a ČSN EN 61000-2-12.

preruseni naperi 2018 2
Pokud jde o kompatibilní úrovně, hlavním požadavkem v případě krátkodobých poklesů napětí je umožnění koordinace úrovní odolnosti. Kompatibilní úroveň by měla, pro reflektování úrovně rušení, být vyjádřena dvojrozměrným způsobem. Pro umožnění tohoto přístupu nejsou zatím k dispozici dostatečná data.
Mimo to v případě krátkých přerušení nebo závažnějších krátkodobých poklesů napětí, není pro odolnost elektrického zařízení, v užším slova smyslu, vhodná koncepce. To proto, že žádný elektrický přístroj nemůže nekonečně pracovat podle určení, není-li energií napájen. Odolnost proti těmto rušením je proto záležitostí buď rychlého obnovení dodávky energie z náhradního zdroje, nebo uspořádáním zařízení a k němu přidruženého procesu, aby se adaptovaly na krátké přerušení nebo zmenšení dodávky energie určeným způsobem, často s bezpečností a omezením poškození jako hlavními cíli.
Metody zkoušky odolnosti a rozsah preferovaných zkušebních úrovní krátkodobých poklesů a krátkých přerušení napětí pro elektrická a elektronická zařízení připojovaná do distribučních soustav nízkého napětí definuje ČSN EN 61000-4-11 ed. 2 týkající se elektrických a elektronických zařízení, jejichž vstupní fázový proud není větší než 16 A. Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem větším než 16 A se provádějí podle ČSN EN 61000-4-34.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl cz prosinec 2018 S

ElektroPrůmysl.cz, prosinec 2018

Číslo je tematicky zaměřené na měření neelektrických veličin a senzorovou techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Revizní a provozní měřicí přístroje Prodej měřicí techniky a komponent pro rozvaděče, měřicích a testovacích přístrojů a zařízení pro kontrolu elektrické bezpečnosti.
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
Excelentní znalosti v oblasti decentralizaceZískejte cenné informace o cestě k inteligentnějšímu řešení automatizace.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.