Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Typografie
  • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
  • Výchozí Helvetica Segoe Georgia Times

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Chytré, vysoce výkonné stroje pomáhají výrobcům zlepšit provozní operace a uspokojit urgentní potřeby. Mezi čtyři klíčové oblasti, na které je třeba se zaměřit, patří zvýšení produktivity a efektivity, zlepšení flexibility, snížení komplexnosti konstrukce a řešení problémů pracovníků v provozu.

Zvýšení produktivity a efektivity

Základním způsobem, jak získat více z balicích strojních systémů je propojení strojů, senzorů a jednotlivých zařízení a využití inteligentního softwaru ke zlepšení kontroly a řízení. Rovněž je možné kombinovat standardizované funkce strojů se standardizovaným vykazováním informací, čímž se podpoří soustavné zlepšování celkové efektivity zařízení (OEE) na více pracovištích zároveň.
Vyšší úroveň konektivity v rámci přístupů chytré výroby rovněž generuje nové způsoby možného zlepšování produktivity, jako například vzdálené sledování. To lze používat k dohledu nad provozními operacemi, diagnostice v reálném čase a k odstraňování potíží.
Společnost Premier Tech Chronos, partner Rockwell Automation v segmentu výrobců OEM, nabízí například cloudové řešení vzdáleného sledování pro svá balicí zařízení. Toto řešení může pracovníkům obsluhy a údržby poskytnout mobilní přístup k stavům strojů a umožňuje sdílet diagnostické informace. Dokáže dokonce poskytnout požadovaná čísla dílů, zadávat objednávky dílů a naplánovat údržbu.

chytra tovarna 1

Zvýšení flexibility

Rozrůstající se portfolia produktů a různorodější velikosti obalů znamenají, že jsou výrobní dávky kratší a je třeba častěji provádět přestavby strojů. V důsledku toho potřebují výrobci od svých strojů větší flexibilitu pro zkrácení časů přestaveb a maximalizaci výrobní kapacity.
Tradiční řešení s motory, které používají otočné řetězy, řemeny a převody, mohou být velmi nepřizpůsobivá a vyznačují se obvykle komplexní konstrukcí a malou flexibilitou. Nová strojní řešení často dokáží mnohem lépe vyhovět moderním potřebám ve výrobě.
Inteligentní dopravníkový systém představuje například škálovatelný systém řízení pohybů, jenž poskytuje nezávislé řízení magneticky poháněných unášečů na dopravníkové dráze. Nahrazuje tradiční mechanismy jednoduchými softwarovými profily, které zvyšují rychlost a flexibilitu balicích aplikací.
Partner společnosti Rockwell Automation a výrobce balicích strojů pro potravinářský a nápojový průmysl společnost Delkor Systems využívá inteligentní dopravníkový systém na svém systému HSP-400 pro balení pružných sáčků do krabic. Nezávislé řízení unášečů produktů umožňuje systému HSP-400 při vysoké přesnosti dosahovat v průměru trojnásobnou rychlost ve srovnání s jinými stroji na balení do krabic.

Snížení komplexnosti konstrukce

Začlenění chytrých zařízení od více různých výrobců do systému může vést k problémům ohledně zajištění vzájemné komunikace a harmonického provozu těchto zařízení. Tím se prodlužuje čas nutný na konstrukční činnosti, zvyšují se související náklady během konstrukce a uvádění strojů do provozu a do budoucnosti to také může vést k potížím při údržbě.
Tento problém pomáhá řešit lepší integrace mezi procesorem a zařízeními. Premier Integration od Rockwell Automation je jedinečná vlastnost, která spojuje programování procesoru, konfiguraci zařízení a činnosti spojené s provozem a údržbou strojů do jediného softwarového prostředí. Nasazení Premier Integration je možné díky využití nejmodernějších inteligentních zařízení v aplikaci řízení na platformě Logix. Během integrace je procesor na platformě Logix schopen automaticky rozpoznat a získat profily ostatních zařízení na platformě Logix. Technik zvolí specifický modul zařízení a software zjistí veškeré jeho parametry, aniž by musel zdlouhavě studovat návody.

Řešení problémů pracovníků v provozu

Trvalý nedostatek schopných pracovníků představuje hrozbu pro další růst a udržení či zvyšování produktivity. Proto je třeba balicí stroje konstruovat tak, aby je mohli jednoduše obsluhovat noví a méně zkušení pracovníci, při zachování bezpečnosti a produktivity.
Moderní systémy bezpečnosti strojů mohou pomoci k snížení bezpečnostních rizik a k zvýšení produktivity. Tyto bezpečnostní systémy jsou integrovány do řídicích systémů strojních zařízení a jsou méně náchylné k mylným zásahům a odstávkám zařízení než pevně zapojené systémy. Jsou rovněž ergonomičtější, a tak snižují pravděpodobnost, že pracovníci budou tyto systémy obcházet či potlačovat a vystavovat sami sebe riziku.

Inteligentní výroba přichází k životu

Inteligentní výroba přináší celkový přerod. Pomáhá propojit lidské zdroje, procesy a technologie pro zlepšení spolupráce a rozhodovacích procesů na všech úrovních. Může nahradit pracovně náročné ruční shromažďování dat automatizovaným shromažďování dat a tím ušetřit čas a snížit riziko lidské chyby. Dokáže využívat výrobní inteligence pro zvýšení produktivity, zlepšení kvality a vyřešení bezpečnostních rizik. Další informace o chytrých strojích získáte na stránkách www.rockwellautomation.com/cs_CZ/go/smart-machines.

Aktuální číslo časopisu

ElektroPrumysl rijen 2018 s

ElektroPrůmysl.cz, říjen 2018

Číslo je tematicky zaměřené na rozváděče a rozváděčovou techniku, měřicí, zkušební a monitorovací techniku.

Najdete nás na Facebooku

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Ovládací a signalizační přístroje Harmony Objevte ovládací a signalizační přístroje Harmony pro snadné a spolehlivé řízení průmyslových aplikací!
Nová norma pro požární klasifikaci kabelů Jste připraveni na nový standard? Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabely pro trvalé instalace v budovách.
VOLTWORLD.cz - Svět měřicí techniky! Internetový obchod s kvalitní měřicí technikou osvědčených světových značek. Akční ceny, výhodné sady, půjčovna, servis, kalibrace, školení a semináře.
Novinka - ALMEMO 710! Univerzální přístroj pro měření všech fyzikálních, chemických a elektrických veličin. Možnost i vícekanálového měření se záznamem hodnot včetně zpracování dat v PC. Jednoduchá obsluha a automatické nastavení.
TERMOKAMERY.cz – novinky a akční ceny! Vyberte si termokameru přesně dle Vašeho požadavku. Technické poradenství, profesionální přístup, prodej, odborná školení, servis a kalibrace. Vyžádejte si předvedení termokamer zdarma přímo ve vaší firmě!
Bezplatný odběr časopisu
Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.
 Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby zasílání časopisu zdarma. Informace o zpracování osobních údajů
Časopis vychází 1x měsíčně.