Na roboty jsou v dnešní době kladeny různé požadavky – málokdy jsou ale tak extrémní jako v případě Stäubli TX200 umístěného na střeše John Deere European Technology Innovation Center. Ať je léto nebo zima, déšť nebo sníh, robot stále pracuje dál.

Robot nesmí ublížit člověku. Tímto pravidlem se řídil FANUC při vývoji nového, zcela unikátního robota. Díky tomu vzniknul první spolupracující robot na světě, který posunuje spolupráci lidí s roboty na zcela novou úroveň. Jmenuje se CR-35iA a my vám ho představujeme jako první!

Snímací ochranné zařízení je typicky zvoleno, když aplikace vyžaduje častý přístup, osobní interakci se strojem, dobrou viditelnost na stroj nebo proces, nebo když není ergonomické zřizovat pevné krytování. Nicméně, některé charakteristiky zvláštních aplikací mohou předem vyloučit použití snímacího ochranného zařízení jako jediného ochranného zařízení.

Nástup robotů do automatizované výroby se považuje za třetí milník průmyslové revoluce. Ta první se odehrála při vynálezu parního stroje, druhá průmyslová revoluce nastala na přelomu 19. a 20. století příchodem elektrické energie. Aktuální čtvrtá průmyslová revoluce je konceptem inteligentní výroby, která se realizuje v tzv. chytrých továrnách.

Společnost ABB včera ve Vestci u Prahy slavnostně otevřela svůj nový Evropský showroom pro svařování a dělení materiálu. ABB v České republice zaujímá vedoucí postavení na trhu robotizované automatizace a výstavbou nového showroomu v řádech několik desítek milionů korun dále rozvíjí své zdejší zázemí v oblasti svařování a dělení materiálu pro celou Evropu.

Snad ve všech průmyslových odvětvích jsou v dnešní době kladeny stále vyšší nároky na kvalitu, rychlost a efektivitu výroby. Když k tomu přidáme ještě finanční stránku věci a tlak na snižování nákladů, jednoduše bude existovat určitá hranice, kdy již ani další pár lidských rukou situaci nezachrání – a právě v tu chvíli přichází na řadu řešení v podobě automatizace výrobního procesu.

Strana 5 z 7