ElektroPrůmysl.cz, duben 2015

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Dubnové číslo je zaměřené na kvalitu elektrické energie a elektromobilitu.

Obsah čísla:ElektroPrumysl cz duben 2015 

ENERGETIKA, POHONY A MĚNIČE FREKVENCE

 • Poklesy a krátká přerušení napětí
 • Kvalita dodávky elektrické energie

MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA

 • Měření kvality napětí na hladině nízkého napětí
 • Revize a kontroly elektrických zařízení přenosové a distribuční soustavy
 • Měřicí lišta pro měření hodnot v kabelových rozváděčích a rozvodech
 • Měření a vyhodnocování poklesů a přerušení napětí
 • Požadavky na měřicí systémy pro efektivní monitorování rozvodných napájecích systémů a technických vybavení
 • DIRIS DIGIWARE - Revoluční systém pro vícekanálové měření elektrických parametrů
 • Kontrola energií a diagnostika strojů a zařízení pro zajištění spolehlivosti provozu závodu

PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU

 • Multimetry a analyzátory kvality elektrické energie

LEGISLATIVA A NORMALIZACE

 • Požadavky na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem v distribučních a přenosových soustavách

ELEKTROMOBILITA

 • PREmobilita – jízda na elektřinu
 • Ohebné kabely a jejich připojení k nabíjení elektromobilů
 • Dobíjecí stanice pro elektromobily Ensto Chago
 • Zvláštní požadavky na vozidlové přívodky, nástrčky, vidlice a zásuvky

AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE

 • Využití mobilních RTU jednotek Moxa při monitorování a řízení ve vzdálených lokalitách a rozsáhlých distribučních sítích
 • Novinky v TIA Portal V13
 • Od Agamy po Žraloka

ELEKTROINSTALACE

 • Elektroinstalace respektující styl vašeho interiéru
 • Identifikace každého kabelu a výrobku

TECHNOLOGICKÉ NOVINKY

 • Těžba ropy pod tlakem

VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA

 • Startují ekologičtí oskaři, na vítěze čeká ŠKODA Octavia na zemní plyn
 • Termokamery a elektrická zařízení / Termokamery a stavby

SOFTWARE

 • AEG Power Solutions používá software pro návrh kabelových svazků EPLAN Harness proD
 • Jak rozumně stanovit soudobost a jak prokázat, že jsou rozvody správně dimenzovány

DISKUSNÍ FÓRUM

 • Lhůty revizí – závaznost
 • Pospojování instalačních trubek
 • Ochrana nově doplněných obvodů
 • Hlavní spínací prvek v rozváděči
 • Sdružený obvod a jeho odpojení
 • Pootočení zásuvky

ELEKTRONICKÉ PRVKY A SYSTÉMY

 • Slídové kondenzátory z Almeta

KURIOZITY

 • Fotografie z praxe

casopis

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Volně svorkovatelné konektory s technologií ecolink Volně svorkovatelné konektory jsou vhodné pro hygienická a vlhká prostředí, do drsných a obtížných podmínek, pro elektromagentická pole při svařování a pro oblasti s nebezpečím výbuchu.
Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Získejte zdarma vlastní UNIKÁTNÍ tlačítko HARMONY! Použij konfigurátor a jím vygenerované ID úpravy společně s typovým označením tlačítka nám pošli a origální tlačítko je tvé.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.