ElektroTrh.cz, březen 2013

Typografie
 • Nejmenší Malé Střední Velké Největší
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

 Březnové číslo časopisu je tematicky zaměřeno především na elektroinstalační techniku a další zajímavosti.

Obsah čísla:ElektroTrh brezen 2013 clanek 

ELEKTROINSTALACE

 • Světová novinka – DEHNvenCI svodič bleskových proudů, včetně pojistek 
 • Kryty elektrických zařízení 
 • Elektrické instalace v zdravotnických prostorech 
 • TELE – Haase na Ampéru 2013 60 let od založení firmy
 • Koordinace proudových chráničů a svodičů přepětí 
 • Elektrický silový rozvod od hlavního vedení až k podružnému rozváděči 
 • Podzemní rozvaděče LIC 
 • Záskokové automaty Modi od OEZ 
 • Vnitřní elektrické rozvody za podružným rozváděčem 
 • Novinky v řadě vypínačů DECENTE
 • DEHNconnect SD2 
 • Ochrana před škodlivým vzájemným působením
 • Druhy reziduálních proudů z hlediska kombinace jejich původu a účinku 
 • Chytré nápady pro rychlejší montáž 
 • Proudové chrániče ve zdravotnictví 
 • Elektrické instalace pro svítidla 
 • Elektrické instalace v zemědělských a zahradnických objektech
 • Zkratové charakteristiky a kategorie užití jističů 

PŘEHLEDY PRODUKTŮ NA TRHU

 • Modulární jističe 
 • Bezdrátové ovládání - vysílače 

AUTOMATIZACE, ŘÍZENÍ A REGULACE

 • Zaostřeno na kompletní řešení 
 • Panasonic: Detekce pohybu v matici 8x8 
 • Nové snímače a LED svetlá v ponuke firmy MARPEX, s.r.o. 
 • Nová sběrnicová spojka pro rychlé I/O systémy 
 • FAME: Zkušební systém pro ochrany a sekundární technologie 
 • Přístroje podle směrnice ATEX D: bezpečné i ve výbušném prostředí
 • High definition radar VEGA na meranie výšky hladiny 
 • Nové moduly pro decentrální periferie Simatic ET 200SP 
 • Technologický coaching v oblasti průmyslové automatizace 
 • Zvýšení bezpečnosti průmyslových sítí pomocí integrovaných funkcí zabezpečení 
 • Měření vodivosti a pH od společnosti SMARIS s.r.o.
 • TB20 – praktická ukázka I/O periferie Helmholz

LEGISLATIVA A NORMALIZACE

 • Revize elektrických instalací ve výbušných atmosférách 
 • Konvenční meze dovolených dotykových napětí 

OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

 • Průmyslová svítidla 
 • Osvětlení strojů 
 • Venkovní světelné instalace 
 • LED světelné zdroje 

ELEKTRICKÉ A ZÁLOŽNÍ ZDROJE ENERGIE

 • Napájecí systémy v automatizaci – efektivně a s vysokou účinností 
 • Invertory od společnosti CyberPower
 • CyberPower – řízení a distribuce napájení 

ELEKTRONICKÉ PRVKY A SYSTÉMY

 • Připojení kompaktních zařízení
 • Novinky od společnosti Jean Müller 

SOFTWARE

 • ProfiCAD 
 • EPLAN FieldSys: optimalizovaný návrh kabeláže od řídicího systému k provozním zařízením 
 • Výpočet rizik podle ČSN EN 62305-2 ed. 2
 • EPLAN Platform 2.2 
 • Nový software VÝBUCHY 

KABELY A VODIČE

 • Nový jarní trend mezi ohniodolnými kabely 
 • UV Cable marking in aerospace industry

MĚŘICÍ, ZKUŠEBNÍ A MONITOROVACÍ TECHNIKA

 • Využití termokamery testo 890 pro vývoj elektronických zařízení 
 • Profesionání zkoušečky firmy Tietzsch 
 • Lokátory inženýrských sítí a vedení kabelů veřejného osvětlení v praxi 
 • Nástroje pro měření EMI
 • Teplotní indikátory testo
 • Síťové analyzátory PQ-Box 100 a PQ-Box 200 
 • Osciloskopy s vysokým rozlišením TeledyneLeCroy řady HDO 
 • Sonel MPI-530 - Nová generácia revíznych, multifunkčných prístrojov pre meranie elektrickej inštalácie 

ENERGETIKA

 • Kompaktní stanice UK 1700-28 

TECHNOLOGICKÉ NOVINKY

 • Náhrada gravírovaných štítků s možností tiskukdekoliv 

DISKUSNÍ FÓRUM

 • Řád preventivní údržby a lhůty revizí v bytových domech 
 • Revize v pronajímaných rodinných domech 
 • Obvody v jedné krabici
 • Zkoušky a přezkoušení revizních techniků 

VELETRHY, SEMINÁŘE, MÉDIA

 • Jak vnímají veletrh Amper 2013 vystavovatelé 
 • Bezpečná a produktivní automatizovaná výroba 2013 

KURIOZITY

 • Fotografie z elektrotechnické praxe 

casopis

Bezplatný odběr časopisu

Chcete odebírat časopis ElektroPrůmysl.cz zdarma? Napište Vaše jméno a e-mail, poté klikněte na tlačítko odebírat.

Prosím, povolte javascriptu odeslat tento formulář

Časopis vychází 1x měsíčně.

Zajímavé odkazy

Řešení pro revizní techniky a rozváděčové skříně Metra Blansko je zakladatelem výroby elektrických měřicích přístrojů. Měření elektrických i neelektrických veličin přístroji Metra jsou přesnými a spolehlivými pro zákazníky již více jako 100 let.
Nová barva, snadná identifikace! NKT představila barevnou identifikaci instalačních kabelů NKT instal PLUS CYKY-J a CYKYLo-J 3 x 1,5 mm2 modrým pruhem a 3 x 2,5 mm2 zeleným pruhem.
Bezpapírový zapisovač OMR 700 Modulový registrační přístroj do provozů, kde je potřeba na jednom místě zobrazovat a zaznamenávat větší množství elektrických či neelektrických veličin.
Získejte zdarma vlastní UNIKÁTNÍ tlačítko HARMONY! Použij konfigurátor a jím vygenerované ID úpravy společně s typovým označením tlačítka nám pošli a origální tlačítko je tvé.
Volně svorkovatelné konektory s technologií ecolink Volně svorkovatelné konektory jsou vhodné pro hygienická a vlhká prostředí, do drsných a obtížných podmínek, pro elektromagentická pole při svařování a pro oblasti s nebezpečím výbuchu.